Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest siecią placówek medycznych świadczących wysokospecjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii, inżynierii biomedycznej.

Nasze usługi to:

 • badania diagnostyczne,
 • leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi oraz zaburzeń oddychania,
 • protezowanie słuchu i sprzedaż aparatów słuchowych,
 • zabiegi operacyjne i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii,
 • pełna procedura diagnostyki i wszczepiania implantów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o zaspokojenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów. W trosce o dobro pacjenta nieustannie podnosimy jakość naszych usług tak, by stale utrzymać wysoki standard świadczeń medycznych.

Kompleksowa opieka pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest w 15 placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w całej Polsce:

 • w Warszawie (2 filie: NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS),
 • Szczecinie,
 • Katowicach,
 • Rzeszowie,
 • Olsztynie,
 • Gdańsku,
 • Opolu,
 • Kajetanach (Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wraz z przychodnią),
 • Krakowie,
 • Radomiu,
 • Ciechocinku,
 • Toruniu,
 • Częstochowie,
 • Koninie,
 • oraz 7 filiach zagranicznych.

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rocznie wykonywanych jest ponad 2500 tysiąca zabiegów oraz 150 tysięcy konsultacji i badań. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad milion pacjentów.

Blisko pacjenta

Medincus pierwszą placówkę otworzył w Warszawie. W następnych latach rozpoczęliśmy działalność w Szczecinie, Katowicach, Rzeszowie, Olsztynie, Gdańsku i Opolu. Aby znaleźć się jeszcze bliżej pacjenta, uruchomiliśmy Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wraz z  przychodnią w Kajetanach. W 2014 r. do sieci placówek dołączyło również Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie. Placówki w Krakowie i Radomiu rozpoczęły swoją działalność w 2015 roku, a ta w Ciechocinku, w pierwszej połowie 2018 r.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozwija swoją działalność także na rynkach zagranicznych. Aby być blisko naszych pacjentów, uruchomione zostały filie na Ukrainie – w Odessie, Łucku, Kijowie (otwarcie w 2020r.); w Kirgistanie – w Biszkeku i Osz; w Kazachstanie w Szymkencie, a na Białorusi – Przedstawicielstwo w Brześciu (tymczasowo zamknięte).

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS chcąc ułatwić pacjentom podjęcie, kontynuację leczenia i rehabilitację korzysta z nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Pacjenci nie muszą dojeżdżać do oddalonych placówek specjalistycznych, Centrum umożliwia diagnostykę, leczenie i rehabilitację za pomocą łącza internetowego i bezpośrednie telekonsultacje ze specjalistami ze współpracujących ośrodków (telediagnostyka, telefitting, telerehabilitacja).

Nowoczesność i bezpieczeństwo

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS świadczy usługi w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiające prowadzenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów. Konsultacje z szerokiego wachlarza usług oferowanych pacjentom z problemami w zakresie słuchu i mowy, realizowane są w nowoczesnych gabinetach lekarskich wyposażonych m. in. w zautomatyzowane unity otolaryngologiczne (audiologiczno-foniatryczne), sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt, systemy VNG, ENG, VHIT i VEMP do diagnostyki układu równowagi wraz z kalorymetrami wodnym i powietrznym, a także videostroboskopy z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i archiwizacji obrazów medycznych z bazą danych pacjentów oraz „kabiny ciszy” umożliwiające wykonanie szeregu kompleksowych badań słuchu. Nasza oferta obejmuje również inhalacje górnych dróg oddechowych m.in. przy pomocy inhalatora typu AMSA.

W placówkach znajdują się także specjalistyczne gabinety logopedyczne i psychologiczne umożliwiające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy (w tym telerehabilitację). Oferujemy także możliwość rehabilitacji osób po protezowaniu słuchu aparatami słuchowymi, po wszczepieniu implantów słuchowych, pacjentów z szumami usznymi.

Dodatkowo, dzięki możliwości bezpośredniej telekonsultacji (za pomocą łącza internetowego) ze specjalistami ze współpracujących ośrodków, możliwe jest ustalenie dalszego procesu leczenia, czy też ustawienia procesora mowy (telediagnostyka, telefitting, telerehabilitacja). Eliminuje to konieczność dojeżdżania pacjentów z miejsca zamieszkania do znacznie oddalonych placówek.

W krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. unikalna terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego metodą Skarżyńskiego, wykorzystująca opracowane przy udziale naszych specjalistów innowacyjne urządzenie – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S).

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od lat uczestniczy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i produktów, a następnie z powodzeniem wdraża i stosuje je w praktyce. Jako lider, partner lub uczestnik konsorcjum bierze udział w wielu projektach. Do najważniejszych należą m.in.: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej”, „Opracowanie planu rozwoju eksportu usług dla rozwoju firmy na rynkach zagranicznych”, „Znaczące udoskonalenie Platformy Badań Zmysłów”, „Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp.z o.o.” oraz „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)”.

Akcje zdrowotne i społeczne

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS angażuje się w działania społeczne i akcje charytatywne, do udziału w których zachęca swoich pracowników. Zespół CSIM przeprowadza badania profilaktyczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych, organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).

Organizujemy bezpłatne badania lekarskie, przesiewowe badania słuchu, konsultacje protetyczne i konsultacje logopedyczne, badania w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, słuchowego nie tylko w naszych filiach, ale także w szkołach i przedszkolach na terenie Polski, i za granicą. Corocznie obchodzimy Światowy Dzień Głosu oraz Europejski Dzień Logopedy organizując warsztaty, szkolenia i bezpłatne badania przesiewowe.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty. Jest m.in. partnerem zawodów na ergometrach wioślarskich, których pomysłodawcą jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.

Szkolenia i edukacja

Od początku istnienia misją Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest także prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów, współpracę z uczelniami wyższymi, a także bezpośrednią współpracę ze studentami (umożliwienie odbycia stażu bądź praktyki).

Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach, targach, seminariach i spotkaniach poświęconych profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób uszu, nosa, gardła, krtani oraz zaburzeń równowagi, nie tylko w charakterze eksperta, wystawcy, uczestnika lecz także organizatora czy współorganizatora.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dzieli się wiedzą specjalistyczną oraz informacjami o innowacyjnych urządzeniach i rozwiązaniach, zachęca do podnoszenia swoich kompetencji, zarówno personalnych jak i specjalistycznych, promuje dobre praktyki w zawodzie lekarza, protetyka czy logopedy. Wszyscy pracownicy co roku biorą udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez firmę.

Współpraca z najważniejszymi ośrodkami akademickimi i badawczymi umożliwia pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na inicjowanie i rozwój innowacyjnych projektów. Sprawia to, że nie tylko w teorii, lecz przede wszystkim w praktyce Centrum wykorzystuje możliwość efektywnego transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu, co w Polsce wciąż jest rzadkością.

Jakość i satysfakcja

Interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów i terapeutów oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny gwarantują wysoką jakość usług medycznych w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS codziennie rozwiązywane są problemy pacjentów, a tym samym podnoszona jest jakość ich życia. O tym, że wykonujemy naszą pracę rzetelnie i profesjonalnie świadczą pozytywne opinie oraz stale zwiększające się grono pacjentów zainteresowanych usługami naszych placówek. Działalność w trudnej i wymagającej branży jaką jest ochrona zdrowia, to wielka odpowiedzialność i wyzwanie, ale też satysfakcja.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content