9-850x340.jpg
06/wrz/2017

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
Zaprasza na szkolenie
“Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem”
Prowadząca:
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog.
Na terenie SOSW prowadzi zajęcia z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także organizuje praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią i psychiatrią. Na terenie ośrodka wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu dziecku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy.
Prywatnie miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.Cel: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z autyzmem.Szkolenie skierowane do:
logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów autyzmu, terapeutów zajęciowych, nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych.

Program:
1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenia – podstawowa
terminologia.
2. Etapy rozwoju mowy (norma) – ocena mowy dziecka.
3. Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje.
4. Triada autystyczna.
5. Rozwój mowy u osób z autyzmem.
6. Trudności diagnostyczne.
7. Specyfika terapii dzieci z autyzmem:

 • trening jedzenia
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • nietypowe wzorce zachowań
 • postępowanie w sytuacjach trudnych
 • pomoce.Metody pracy:
 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadkuIlość uczestników ograniczonaKoszt: 350 PLNZapewniamy poczęstunek kawowy oraz materiały szkoleniowe.

  Termin:
  Początek roku 2018.
  O dokładnej dacie szkolenia poinformujemy zarejestrowanych uczestników drogą mailową.
  Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas rejestracji.
  czas trwania szkolenia – 15 godzin

  Miejsce:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

  Rejestracja:
  tel. +48 792 992 260, +48 693 547 673
  e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl

  Organizator:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

 

CAPD-rzeszów-zaproszenie-1-strona-wwww-media-850x340.jpg
08/wrz/2017

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
zaprasza na konferencję
„CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

Termin: 20.10.2017 r., w godz. 12:00-18:00
Miejsce: Hotel Ambasadorski (Sala Senatorska) Rynek 13,14, 35-064 Rzeszów
Organizator: Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych – wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstawania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD. W środowisku specjalistów, w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.
Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz zgłębienia tajników testów wykonywanych podczas diagnozy CAPD. Otworzy również przed uczestnikami możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznych sposobów prowadzenia terapii, także przy użyciu polimodalnej stymulacji słuchowej.
Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie CAPD, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym.

 

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in.:

 • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. SkarżyńskiDyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach
 • dr Dorota SzuberKierownik Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie
 • mgr Natalia CzajkaPedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Podczas konferencji zaplanowano również specjalistyczne warsztaty:
1. Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
2. Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
3. Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach:
• do 16 października 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjaCAPD@csim.pl

Formularz można pobrać klikając w poniższy link: Formularz_zgłoszeniowy_Konferencja_CAPD
(o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

Więcej informacji na zaproszeniu do udziału w konferencji.

• do 17 października 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości
100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział
w przerwie kawowej. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK 27 1500 1777 1217 7009 9138 0000
Z dopiskiem: Konferencja CAPD (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na ww. konto (co oznacza, że oczekując na otrzymanie faktury na instytucję, opłata powinna być przesłana z jej konta)


21/wrz/2017

Szanowni Pacjenci, Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, powodują że ilość pacjentów, których możemy przyjąć w naszych ośrodkach w ramach kontraktu z NFZ jest ograniczona. Pragniemy nadmienić, że  wielokrotnie staraliśmy się zwiększyć zakres kontraktu z NFZ, by dostępność konsultacji lekarskich dla naszych pacjentów była większa. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus dr n. o zdrowiu Łukasz Bruski

22/wrz/2017

Terapia ręki jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym Termin: 25.11.17 r., (6 godz.) Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin Rejestracja: tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl Organizator: Instytut Narządów Zmysłów Ilość uczestników ograniczona Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN Zapewniamy materiały szkoleniowe. Terapia Ręki to pojęcie, które jest coraz powszechniej używane w kontekście wspierania rozwoju dziecka. Mimo powszechnej wiedzy o prawidłowym trzymaniu kredki czy długopisu, często rodzice nie wiedzą, że problemy artykulacyjne czy samoobsługowe wynikają z zaburzonej pracy rąk. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości we wczesnym etapie rozwoju dziecka stwarza możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. Terapia Ręki pozwala na wczesne eliminowanie zaburzeń małej motoryki. Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności grafomotorycznych dzieci. Zarys szkolenia: Uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka z ukierunkowaniem na rozwój małej motoryki i nauki pisania. Przedstawione zostaną główne przyczyny trudności grafomotorycznych, oraz sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy warsztatów otrzymają gotową bazę ćwiczeń, które pomogą w lepszym przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej, głównie pod kątem pisania. Prowadzący: mgr Marcin Machowski Psycholog, specjalizacja kliniczna, terapeuta integracji sensorycznej, współtwórca studiów podyplomowych „Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, wykładowca na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Na co dzień współpracuje z Magdaleną Okrzasą – nauczycielem metody integracji sensorycznej, prezesem Fundacji OKNO, uczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych z zakresu integracji sensorycznej. Prowadzi również badania w ramach doktoratu dotyczące procesów integracji sensorycznej. Obecnie współtworzy nową metodę stymulacji dziecka pod kątem nauki szkolnej. Prowadzi liczne warsztaty dla Rodziców i terapeutów z zakresu neuroanatomii i fizjologii systemu nerwowego, terapii ręki, technik wyciszających, integracji odruchów, wykorzystania terapii SI w rozwoju mowy u dzieci, itp. Oprócz pracy naukowej, prowadzi zajęcia z dziećmi pod kątem integracji sensorycznej, terapii ręki oraz treningu koncentracji uwagi Play Attention Learning System. Zdobyte doświadczenie w różnych ośrodkach terapeutycznych, jak również liczne kursy i szkolenia z zakresu neurologii, fizjologii, fizjoterapii, psychologii i neuropsychologii, stanowią mocną bazę do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.    

59c59934cc8d8_p-780x340.jpg
26/wrz/2017

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy zostało wyróżnione tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję “Echa Dnia”. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której ogłoszono zwycięzców 11 edycji nagród gospodarczych odbyła się 22 września w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. W imieniu RCSiM nagrodę odebrał dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu CSiM Medincus.

Lider Regionu to nagroda honorująca twórców sukcesów gospodarczych w różnych dziedzinach i obszarach działalności rynkowej. Kapituła konkursu wyróżnia firmy i samorządy, które osiągnęły wysokie, ponadprzeciętne wyniki, w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Wśród laureatów znajdują się znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, wyróżniające się na lokalnym rynku.

Odbierając nagrodę dr hab. Piotr H. Skarżyński podkreślił znaczący wkład radomskiej placówki w powstanie Krajowej Sieci Teleaudiologii i rozwój telemedycyny, która obecnie jest jedną z wizytówek polskiej nauki na świecie. Podziękował pacjentom i NFZ za zaufanie jakim od lat obdarzają RCSiM oraz całemu zespołowi filii za nieustanny wysiłek wkładany w rozwijanie i podnoszenie jakości oferowanych usług.

Honorowymi członkami kapituły konkursu byli: wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk i wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Wśród patronów honorowych byli Marcin Ruta, Anna Białkowska, Ewa Kopacz, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Wojciech Skurkiewicz, Leszek Ruszczyk, Radosław Witkowski, Wiesław Wędzonka, Robert Składowski, Dariusz Gizka, Dariusz Wołczyński, Łukasz Białczak, Katarzyna Wielocha i Jerzy Kowal.

 

Więcej informacji oraz pełna relacja video z gali na: http://www.echodnia.eu

Zdjęcia: http://www.echodnia.eu


26/wrz/2017

W dniu 28.09.2017 r.  w Filharmonii  im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, specjaliści z Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS będą mieli przyjemność wygłosić wykład pt. “Problemy ze słuchem? I co dalej? Aparat słuchowy, implant ślimakowy oraz systemy wspomagające słyszenie w codziennym życiu. Jak sobie radzić z najczęstszymi problemami”. Osoby na co dzień zajmujące się pacjentami z zaburzeniami słuchu w praktyczny sposób zapoznają uczestników wykładu z zasadą działania urządzeń wspomagających słyszenie, ponadto opowiedzą o ich zaletach i ograniczeniach. Będzie też możliwość osobistego zaznajomienia sięz urządzeniami i uzyskania praktycznych porad, które pomogą w rozwiązywaniu najczęstszych problemów z jakimi spotykać się może osobazaopatrzona we wspomniane urządzenie. Chętnych słuchaczy spotkania zapraszamy na bezpłatne badania słuchu, które będą wykonywane przez doświadczonych protetyków ZCSiM. Wykłady odbywają się w ramach Projektu Seniorita, realizowanego przez szczecińską Filharmonię. Już po raz drugi od 12 września trwa cykl dwutygodniowych, nieodpłatnych warsztatów muzycznych skierowanych do starszych wiekiem, ale młodych duchem. Zapraszamy!

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content