IMG_4518_news.jpg
23/mar/2021

W marcu br. Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zorganizowało spotkanie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie (ul.11-listopada 5), na którym Agnieszka Pucka, protetyk słuchu pokazywała jak w poprawny sposób dokonywać interpretacji wyników badań u pacjentów. Podczas szkolenia omówione zostały badania AI, Otoemisja Akustyczna, AT, AS, ABR próg słyszenia jak i testy na Platformie Badań Zmysłów

W dalszej części spotkania mgr Magdalena Ławecka, logopeda rozwinęła temat badań uwagi słuchowej oraz jakie dzieci należy objąć terapią SPPS-S, jakie dzieci warto kierować na diagnostykę w kierunku APD, a także o poprawnym wykonywaniu testów.

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS planuje organizować szkolenia cyklicznie, częściowo on-line, o czasie trwania ok. 2h, co pozwala na dobrą współpracę z poradniami.


21/wrz/2017

Szanowni Pacjenci, Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, powodują że ilość pacjentów, których możemy przyjąć w naszych ośrodkach w ramach kontraktu z NFZ jest ograniczona. Pragniemy nadmienić, że  wielokrotnie staraliśmy się zwiększyć zakres kontraktu z NFZ, by dostępność konsultacji lekarskich dla naszych pacjentów była większa. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus dr n. o zdrowiu Łukasz Bruski

DSC04511-850x340.jpg
20/cze/2017

3 czerwca 2017 roku w Katowicach odbyła się naukowo-szkoleniowa konferencja poświęcona w całości tematyce zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, zatytułowana: „CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach, przy wsparciu Instytutu Narządów Zmysłów, Światowego Centrum Słuchu oraz Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Śląskiego, dzięki czemu spotkanie odbyło się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wśród 130 uczestników znaleźli się logopedzi, nauczyciele i pedagodzy, nie zabrakło również lekarzy i  techników medycznych, zainteresowanych wymianą doświadczeń pomiędzy środowiskiem medycznym i prowadzącym terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z CAPD.

W trakcie konferencji swoje wykłady wygłosili: dr hab. n. med. mgr zarz.  Piotr H. Skarżyński oraz mgr Natalia Czajka, pedagog specjalny, terapeuta, reprezentująca Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. W gronie prelegentów byli także przedstawiciele Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS: dr n. med. Irena Urban (kierownik filii) oraz mgr Ewa Kwaśniok, mgr Magdalena Ławecka, dr n. hum. Natalia Moćko, Iwona Rowińska, mgr Elżbieta Kwietniowska-Strozik i mgr Iwona Biskup.

Plan wystąpień zakładał zaprezentowanie wielu aspektów pracy specjalistów zajmujących się tematyką CAPD. Słuchaczom zostały przedstawione zagadnienia: etiologii zaburzeń, celowości prowadzenia badań przesiewowych, a także przygotowania pacjenta do testów diagnostycznych w kierunku CAPD oraz praktyczne wytłumaczenie istoty poszczególnych prób. Niezwykle istotne były również: wskazanie autorskiego narzędzia stymulacji – Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS), jak i szczegółowy opis planowania koniecznych dla procesu terapii treningów słuchowych, jakie powinni konstruować logopedzi i pedagodzy w pracy z uczniem, zdiagnozowanym jako dziecko, u którego występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w część warsztatową, pragnąc uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Słowa uznania, padające w czasie trwania konferencji oraz wyrażone w ankietach, jakie wypełniali przybyli słuchacze, najlepiej świadczą o poziomie merytorycznym wydarzenia. Pokazało to, że tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, aby możliwe stało się upowszechnienie rzetelnej wiedzy środowiska praktyków w zakresie diagnozy i terapii CAPD.

 


Dr-Urban-Katowice_DSC_8563-850x340.jpg
05/cze/2017

Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży była tematem konferencji w Katowicach, zorganizowanej przez Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów, Światowym Centrum Słuchu oraz Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Patronat honorowy objął marszałek woj. śląskiego.

Zapraszamy do lektury całości wywiadu zdr n. med. Ireną Urban, który został zrealizowany w trakcie trwania ww. konferencji:  https://silesion.pl/zle-sie-uczy-bo-zle-slyszy-mozna-to-zmienic-04-06-2017


SPPS-28-2min-800x340.jpg
27/kw./2017

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej:
„CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

Konferencja adresowana jest do logopedów, surdologopedów, lekarzy, pedagogów, surdopedagogów oraz nauczycieli.

termin: 3 czerwca 2017 r. (sobota), godziny: 09.00-16.00.
miejsce:  Sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (w gmachu Urzędu Wojewódzkiego).
Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych – wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstawania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD. W środowisku specjalistów, w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.
Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz zgłębienia tajników testów wykonywanych podczas diagnozy CAPD. Otworzy również przed uczestnikami możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznych sposobów prowadzenia terapii, także przy użyciu polimodalnej stymulacji słuchowej. Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym.

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in:

 • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach,
 • dr n. med. Irena Urban, kierownik Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach,
 • mgr Natalia Czajka, pedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

 

Podczas konferencji zaplanowano również specjalistyczne warsztaty:

 • Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
 • Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
 • Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach do 29 maja 2017 r.

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres KonferencjaCAPD@csim.pl (o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA).

Formularz można pobrać klikając w poniższy link: Formularz_zgłoszeniowy_Konferencja_CAPD

 

Do 29 maja 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji, uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto: Bank Zachodni WBK 27 1500 1777 1217 7009 9138 0000

Z dopiskiem: Konferencja CAPD (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.
Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na ww. konto (co oznacza, że oczekując na
otrzymanie faktury na instytucję, opłata powinna być przesłana z jej konta).


05/kw./2019

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS poszukuje logopedy (cały etat).

Wymagania:

 • Mile widziana specjalizacja z surdologopedii lub 5 lat doświadczenia w pracy z osobami z niedosłuchem,
 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Wiedza oraz umiejętności, które pozwolą na świadczenie usług w zakresie logopedii.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie będącej liderem branży
 • Pracę w zespole profesjonalistów
 • Możliwość udziału w kursach, konferencjach i szkoleniach (krajowych i zagranicznych)
 • Bogaty zestaw szkoleń (w tym produktowych)
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Wsparcie ze strony zespołu w sytuacjach problemowych

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@csim.pl 

Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

          Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem  danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl


15/kw./2019

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zatrudni osobę na stanowisko Rejestratorka medyczna.

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • minimum wykształcenie średnie medyczne,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • empatia oraz wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.

Zakres obowiązków:

 • osobista i telefoniczna obsługa pacjenta,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • udzielanie informacji w zakresie świadczonych usług.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rejestracja.katowice@csim.pl
Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: ” Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko ze wstępnie wybranymi kandydatami.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content