DSC_7883a.jpg
02/cze/2016

Dziękujemy wszystkim, którzy w dn. 01.06.2016 odwiedzili stoisko Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS podczas pikniku “Zdrowy Radom”zorganizowanym przez Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa oraz w dn. 05.06.2016 podczas Białej Niedzieli, w Jedlni-Letnisku. Piknik, który odbył się na placu przed Urzędem Miejskim przy ulica Żeromskiego 53 cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. Cieszy nas, że stoisko odwiedziło wielu pacjentów Centrum, a także osób, które nigdy wcześniej nie miało wykonanych żadnych badań słuchu, w tym dzieci i osób starszych.   Zapraszamy.

13/cze/2016

Po raz kolejny Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, wzięło udział w organizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny, „Pikniku na Zdrowie”. Piknik odbył się w dniu 11 czerwca 2016 r. w godz. 11-15, w Gdańsku w Parku Zielonym przy al. Zwycięstwa i ul. Skłodowskiej-Curie. Na stoisku Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbywały się:
  1. przesiewowe badania słuchu
  2. porady logopedyczne i psychologiczne
  3. porady terapeuty głosu
  4. porady protetyka słuchu.
Jak co roku stoisko Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS cieszyło się dużym zainteresowaniem. W otoczeniu zieleni, wykonaliśmy wiele badać słuchu oraz odpowiedzieliśmy na wiele pytań dotyczących słuchu i mowy, osób nas odwiedzających.   Więcej na naszym profilu na Facebooku  

wakacje-z-sylabami-630x340.jpg
14/cze/2016

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Cztery trzygodzinne bloki zajęć, (dwa razy w tygodniu) w tym:

  • wczesna nauka czytania metodą sylabową wg szkoły krakowskiej,
  • terapia ręki,
  • zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej,
  • psychomotoryka wg metody belgijskiej Procus i Block.

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel + 48 91 455 33 00, e-mail: rejestracja.szczecin@csim.pl

Cena warsztatów: 500,00 zł od osoby
(godzina zajęć ok. 40 zł)
Cel warsztatów:
kształtowanie gotowości do nauki czytania oraz doskonalenie kompetencji szkolnych, doskonalenie umiejętności czytania pozwalające na rozumienie czytanego tekstu, kształtowanie prawidłowych nawyków postawy siedzącej przy stoliku/biurku przez wzmocnienie gorsetu mięśniowego, kształtowanie prawidłowych nawyków trzymania narzędzia pisarskiego (kredki, ołówka, długopisu) przez wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, która niezbędna jest do analizy kształtu liter i cyfr, prawidłowego odwzorowywania ruchów nauczyciela np. nauczyciela wychowania fizycznego, naukę pracy w grupie, akceptacji różnego tempa pracy współuczestników zabawy rozwijającą zabawę!


1-850x340.jpg
20/cze/2016

Konferencja odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Szczecinie i poświęcona była badaniom przesiewowych słuchu, które zostały przeprowadzone wśród dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich z województwa zachodniopomorskiego.

W konferencji prasowej wzięła udział m.in. dr Anna Dąbrowska – Koordynator programu w woj. zachodniopomorskim.

Program objął 2559 dzieci ze 126 szkół położonych w 49 gminach w województwie zachodniopomorskim. – Badanie jednego dziecka trwa ok. 5 minut, a nasz zespół przebadał setki dzieci. Organizacja tak dużego projektu jest możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych umożliwiających przesyłanie wyników badań łączami internetowymi – wyjaśniała dr n. med. Anna Dąbrowska – wojewódzki koordynator Programu, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy. – Każde badanie słuchu przeprowadzane jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców dziecka, a jego wyniki są zastrzeżone do ich wyłącznej wiadomości. Jest dla nas bardzo ważne aby rodzice dziecka, u którego wykryto problemy ze słuchem otrzymali profesjonalną pomoc i wskazówki do dalszego postępowania.

Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że nawet co piąte dziecko z województwa zachodniopomorskiego może być zagrożone problemami ze słuchem. To wynik o 2,2 pkt procentowego gorszy niż w badaniach prowadzonych w 2010 roku.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wykonania przesiewowego testu słuchu. Badania były wykonywane przez obecny na konferencji zespół techników badań słuchu z Zachodniopomorskiego CSIM MEDINCUS.

A już dziś zapraszamy do kompleksowej diagnostyki słuchu w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content