Radom

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło działalność w grudniu 2015 roku. Siedziba Centrum zlokalizowana jest w centrum Radomia. Każdego roku z usług placówki korzysta około 6000 pacjentów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczno-pedagogiczny,
 • gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
 • gabinet protetyki słuchu.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony unit laryngologiczny z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopią,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy,
 • specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • telełącze umożliwiające zdalne programowanie procesorów mowy.

Centrum stale się rozwija, od lutego 2017 roku oferta rozszerzyła się o działalność z zakresu fizjoterapii, w tym gimnastyki korekcyjnej, masaży leczniczych i relaksacyjnych. Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

We wrześniu 2017 roku Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Echa Dnia”.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

10 grudnia 2018

lek. Anna Ciszek

Otolaryngolog, Audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Emilia Kucharska

Koordynator filii, protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

dr n. med. Ewa Czerwińska

Otolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

lek. Małgorzata Mikulska

Otolaryngolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

8 stycznia 2019

lek. Małgorzata Czajka-Jędrzejczak

Więcej +Umów sie na wizytę

8 listopada 2021

lek. Sergiusz Prokopiuk

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

lek. Eliza Sasimowicz

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Milena Derlatka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

16 kwietnia 2024

mgr Paulina Molendowska

Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

16 kwietnia 2024

mgr Karolina Dworniczak

Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

16 kwietnia 2024

mgr Magdalena Gomuła

Logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Karolina Kołodziej-Konopka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Małgorzata Moczydłowska

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Alicja Osuch

Surdopedagog

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

mgr Zuzanna Brandt

Protetyk słuchu, logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Karolina Lepa

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Ilona Kozak

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Urszula Domańska

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Monika Rogala

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Agnieszka Chojnacka

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę

10 grudnia 2018

Anna Urbańska

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę

Poradnia otolaryngologiczna
W ramach świadczeń z otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.
Badania słuchu

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych.

W gabinecie badań słuchu wykonywane są:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria,
 • badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej,
 • badanie otoemisji akustycznej,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR.
Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani:

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Poradnia logopedyczna

W ramach poradni logopedycznej świadczymy usługi przez specjalistów surdologopedę i neurologopedę. Prowadzimy diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Ofertę logopedyczną kierujemy również do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy konsultacji z zakresu profilaktyki logopedycznej. Opieką obejmujemy pacjentów korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują najnowsze techniki i metody terapeutyczne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń z zakresu logopedii.

Poradnia pedagogiczna

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową. Prowadzimy zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi. Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą i trwałą, doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, usprawnia grafomotorykę, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczy pisownię w/g zasad ortograficznych oraz rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

Poradnia psychologiczna

Psycholog świadczy usługi obejmujące diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz psychomotoryczne wg metody M. Procus i M. Block. Do rodziców kierujemy ofertę psychoedukacji, treningu umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia. Młodzież ma możliwość korzystania z treningu umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji usługi świadczone są przez surdo/neurologopedów, psychologa i pedagoga. Działania zespołu skierowane są do osób z zaburzeniami mowy, słuchu, korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Obejmują wielospecjalistyczną diagnozę oraz indywidualną bądź grupową terapię uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego pacjenta. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, psychomotoryczne wg metody M.Procus i M.Block oraz zawierające elementy logarytmiki.

Terapia metodą Skarżyńskiego za pomocą Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S)

Prowadzona jest diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.
Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja otolaryngologiczna, audiologiczna lek. Anna Ciszek
270
Konsultacja otolaryngologiczna dr n. med. Ewa Czerwińska
220
Konsultacja otolaryngologiczna, foniatryczna lek. Małgorzata Mikulska
220
Konsultacja otolaryngologiczna lek. Eliza Sasimowicz
230
Konsultacja otorynolaryngologiczna lek. Sergiusz Prokopiuk
230
Konsultacja audiologiczno-foniatryczna lek. Małgorzata Czajka-Jędrzejczak
230
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Pakiet podstawowy AT+AI
145
Pakiet podstawowy AI+DPOAE/TEOAE
145
Pakiet podstawowy AT+AI+AS
225
Pakiet podstawowy AT+AS
150
Pakiet drożności trąbki słuchowej AT+AI+TDT
180
Pakiet drożności trąbki słuchowej i charakterystyka AT+AI+TDT+CHS
220
Pakiet drożności trąbki słuchowej DPOAE/TEOAE+TDT
140
Pakiet szumowy podstawowy AT+AI+DPOAE/TEOAE
250
Pakiet szumowy rozszerzony AT+AI+DPOAE/TEOAE+CHS+UCL
350
Pakiet szumowy charakterystyka AT+AI+CHS
190
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Audiometria tonalna (AT) 
85
Audiometria impedancyjna (AI)
75
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
45
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
110
Audiometria słowna (AS)
85
Charakterystyka szumu usznego (CHS) 
65
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
45
Minimal Masking Level (MML)
35
Audiometria tonalna nadprogowa (SISI)
70
Audiometria w polu swobodnym (AWP)
60
ABR latencje
350
ABR trzask
190
ABR dzienne podstawowe (trzask + 500 Hz) 
390
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
530
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) + przewodnictwo kostne
850
ABR wyjazdowe podstawowe (trzask+500 Hz)
790
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
950
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) w woj. świętokrzyskim
750
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR dzienne
90
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR nocne
190
Zaliczka na badanie wyjazdowe (opłata za niewykonanie ABR wyjazdowe)
290
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: starachowicki i ostrowiecki
50
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: skarżyski, kielecki, opatowski
100
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski
150
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Konsultacja protetyczna (pacjent spoza CSIM MEDINCUS i IFPS)
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)***
50
Korekta ustawień/przegląd techniczny aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
50
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Telefitting – zdalne dopasowanie procesora mowy (1 ucho)
230
Telefitting – zdalne dopasowanie procesora mowy (2 uszu)
350
Fitting – dopasowanie procesora mowy w placówce (1 ucho)
230
Fitting – dopasowanie procesora mowy w placówce (2 uszu)
350
Terapia SPPS-S (Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego)
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
PAKIET KWALIFIKACYJNY DO TERAPII SPPS-S. Krótka konsultacja lekarska + badania słuchu AT, AI, TDT + konsultacja u terapeuty. Pakiet dla dzieci powyżej 6 roku życia.
365
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
195
Jeden poziom (5 dni x 3 godz.)
995
Trzy poziomy (całość terapii)
2960
Testy po zakończonej terapii
195
SPPS-S grupowo w placówce jeden poziom
890
Test FPT
30
Test DPT
30
Test GDT
30
Test DDT ukierunkowany
30
Test DDT rozproszony
30
Test CWT
30
Test FWT
30
Test ASP
30
Test SPN
30
Test ASPN
30
Zajęcia logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne
Cena (PLN)
Konsultacja logopedyczna z diagnozą
150
Konsultacja logopedyczna bez diagnozy
130
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (60 min)
120
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (30 min)
80
Zajęcia psychologiczne
Cena (PLN)
Konsultacja psychologiczna
130
Diagnoza psychologiczna
150
Terapia psychologiczna
120
Badanie psychologiczne – test inteligencji (test Wechslera 1,5h)
150
Zajęcia surdopedagogiczne
Cena (PLN)
Konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
110
Terapia surdopedagogiczna
60
Inne
Cena (PLN)
Konsultacja rehabilitacyjna
200
Rehabilitacja głosu
180
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA  – 1 dawka leku
39
Pakiet AMSA – 10 dawek leku
340
Pakiet AMSA – 20 dawek leku
600
Inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN 1 zabieg
30
Pakiet TAJFUN 10 zabiegów
260
Pakiet TAJFUN 20 zabiegów
480
Pozostałe
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda/ miękka dorosły
80
Wkładka uszna twarda/ miękka dziecko
80
Wkładka uszna RIC
160
Wkładka przeciwwodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka przeciwhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt. (w zależności od firmy cena do 3 PLN/szt.)
2.50
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt. (w zależności od firmy cena do 18 PLN)
15.90
Baterie do implantu ślimakowego 1 szt.
3.5
Baterie do implantu ślimakowego 6 szt.
21
Generator dźwięków
2000
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Test węchu
120
Test smaku
130
Pakiet węch + smak
220
Zabiegi terapeutyczne jamy ustnej, gardła, krtani i uszu
150
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Zaświadczenie lekarskie różnego typu – za stronę
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.85
Aktualizacja cennika dnia 01.04.2024 r.

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Bóżniczna 3
26-600 Radom

tel. +48 48 679 18 40
tel. +48 666 333 222
email: radom@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–16:30
Wtorek: 8:00–18:00
Środa: 8:00–18:00
Czwartek: 8:00–16:00
Piątek: 8:00–16:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…

Czytaj dalej +

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content