Radom

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło działalność w grudniu 2015 roku. Siedziba Centrum zlokalizowana jest w centrum Radomia. Każdego roku z usług placówki korzysta około 6000 pacjentów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczno-pedagogiczny,
 • gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
 • gabinet protetyki słuchu.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony unit laryngologiczny z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopią,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy,
 • specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • telełącze umożliwiające zdalne programowanie procesorów mowy.

Centrum stale się rozwija, od lutego 2017 roku oferta rozszerzyła się o działalność z zakresu fizjoterapii, w tym gimnastyki korekcyjnej, masaży leczniczych i relaksacyjnych. Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

We wrześniu 2017 roku Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Echa Dnia”.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

10 grudnia 2018

lek. Anna Ciszek

Kierownik filii, Otolaryngolog, Audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

dr n. med. Ewa Czerwińska

Otolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

lek. Małgorzata Mikulska

Otolaryngolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Milena Derlatka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Karolina Kołodziej-Konopka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Małgorzata Moczydłowska

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Alicja Osuch

Surdopedagog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Zuzanna Brandt

Protetyk słuchu, logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Emilia Kucharska

Protetyk słuchu, technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Karolina Lepa

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Ilona Kozak

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Monika Rogala

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Anna Urbańska

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Anna Wykrota

Rejestratorka medyczna, pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
Poradnia otolaryngologiczna
W ramach świadczeń z otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.
Badania słuchu

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych.

W gabinecie badań słuchu wykonywane są:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria,
 • badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej,
 • badanie otoemisji akustycznej,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR.
Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani:

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Poradnia logopedyczna

W ramach poradni logopedycznej świadczymy usługi przez specjalistów surdologopedę i neurologopedę. Prowadzimy diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Ofertę logopedyczną kierujemy również do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy konsultacji z zakresu profilaktyki logopedycznej. Opieką obejmujemy pacjentów korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują najnowsze techniki i metody terapeutyczne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń z zakresu logopedii.

Poradnia pedagogiczna

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową. Prowadzimy zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi. Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą i trwałą, doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, usprawnia grafomotorykę, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczy pisownię w/g zasad ortograficznych oraz rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

Poradnia psychologiczna

Psycholog świadczy usługi obejmujące diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz psychomotoryczne wg metody M. Procus i M. Block. Do rodziców kierujemy ofertę psychoedukacji, treningu umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia. Młodzież ma możliwość korzystania z treningu umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji usługi świadczone są przez surdo/neurologopedów, psychologa i pedagoga. Działania zespołu skierowane są do osób z zaburzeniami mowy, słuchu, korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Obejmują wielospecjalistyczną diagnozę oraz indywidualną bądź grupową terapię uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego pacjenta. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, psychomotoryczne wg metody M.Procus i M.Block oraz zawierające elementy logarytmiki.

Terapia metodą Skarżyńskiego za pomocą Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S)

Prowadzona jest diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.
Sensoplastyka

Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci od 0 do 10 lat, odbywają się w grupach wiekowych, wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagają usprawnianie ruchowe (w przypadku niemowląt przygotowanie do nauki chodzenia) – stymuluje zmysły dotyku, wzroku, smaku,
 • wspomaga rozwój mowy (mała motoryka – praca dłoni),
 • wspieranie samodzielności,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.
Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja laryngologiczna
190
Konsultacja audiologiczna
190
Konsultacja foniatryczna
190
Wydanie zaświadczenia na podstawie historii choroby i wyników badań
30
Badania endoskopowe
Cena (PLN)
Badanie endoskopowe – fiberoskopia krtani
65
Badanie endoskopowe – fiberoskopia nosogardła
65
Badanie endoskopowe – videolaryngostroboskopia
65
Badania diagnostyczne 
Cena
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
ABR trzask
190
ABR latencje
350
ABR progi podstawowe, badanie dzienne
390
ABR progi rozszerzone, badanie dzienne (0,5 kHz + 1kHz + 2 kHz + 4 kHz)
530
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz) w woj. świętokrzyskim
750
ABR badanie wyjazdowe podstawowe
790
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
950
Zaliczka na badanie wyjazdowe
290
Opłata za nieodbyte badanie w dzień
90
Zaliczka na badanie wyjazdowe
290
Opłata za nieodbyte badanie wyjazdowe
290
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: starachowicki i ostrowiecki
50
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: skarżyski, kielecki, opatowski
100
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski
150
Audiometria impedancyjna (AI)
75
Audiometria słowna (AS)
85
Audiometria tonalna (AT)
85
Audiometria w polu swobodnym (AWP)
45
Otoemysja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
110
Test dyskryminacji mowy (TDM)
30
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
45
Tympanometria
30
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
45
Charakterystyka szumu usznego (ChS)
65
Pakiet AT+AI
145
Pakiet AI+DPOAE/TEOAE
145
Pakiet AT+AI+AS
225
Pakiet AT+AS
150
Pakiet AT+AI+TDT
180
Pakiet DPOAE/TEOAE+TDT
140
Pakiet AT+AI+DPOAE/TEOAE
250
Pakiet AT+AI+DPOAE/TEOAE+ChS+UCL
350
Pakiet AT+AI+ChS
190
Zajęcia logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne
Cena (PLN)
Terapia surdo/neuro/logopedyczna (30 min)
60
Pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x30min)
260
Terapia surdo/neuro/logopedyczna (50 min)
75
Pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x50min)
290
Terapia logopedyczna- terapia karmienia
90
Diagnoza surdo/neuro/logopedyczna
140
Diagnoza logopedyczna online
110
Zajęcia psychologiczne
Cena (PLN)
Konsultacja psychologiczna (60 min)
130
Diagnoza psychologiczna (60 min)
150
Terapia psychologiczna 50 min
120
Pakiet wizyt psychologicznych (5x50min)
460
Zajęcia surdopedagogiczne
Cena (PLN)
Konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
110
Terapia surdopedagogiczna (30 min)
60
Pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×30 min)
260
Terapia surdopedagogiczna (50 min)
75
Pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×50 min)
285
Pakiet diagnostyczny
Cena (PLN)
Diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: psycholog, pedagog, logopeda
365
Diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: dwóch specjalistów
290
Treningi percepcji słuchowej i koncentracji
Cena (PLN)
wg metody Warnkego (30min)
50
Zajęcia grupowe dla dzieci
Cena (PLN)
Zajęcia psychomotoryczne – grupy 3-5 osób / 1,5 godz. wg metody M. Prockus i M. Block (cena za osobę)
60
Zajęcia ogólnorozwojowe – grupy 5-10 osób/1 godz. rozwijające procesy poznawcze (cena za osobę)
30
Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży – grupy 5-10 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Sensoplastyka – grupy 4-5 osób/45 min (cena za osobę)
40
Zajęcia grupowe dla rodziców
Cena (PLN)
Grupy wsparcia dla rodziców – (grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Trening metodą SPPS (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej)
Cena (PLN)
Konsultacja wstępna
195
Jeden poziom (5 dni x 3 godz.)
995
Trzy poziomy (całość terapii)
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Konsultacja audiologiczna
190
Pakiet badań audiometrycznych
190
Konsultacja terapeuty SPPS
195
Konsultacja psychologiczna
115
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych (pacjent CSIM MEDINCUS)
bezpłatnie
Dobór aparatów słuchowych (pacjent z zewnątrz)*
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)
bezpłatnie
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)***
bezpłatnie
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Wkładka uszna twarda/ miękka dorosły
80
Wkładka uszna twarda/ miękka dziecko
80
Wkładka uszna RIC
160
Wkładka przeciwwodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka przeciwhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt. (w zależności od firmy cena do 3 PLN/szt)
2.50
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt. (w zależności od firmy cena do 18 PLN)
15
Baterie do implantu ślimakowego 1 szt.
3.5
Baterie do implantu ślimakowego 6 szt.
21
Generator dźwięków
2000
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wydanie opisu / informacji wyniku badań
50
Wydanie zaświadczenia
20
Zaświadczenie lekarskie różnego typu – za stronę
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.85
Gimnastyka korekcyjna
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne, 1×50 min
65
Zajęcia grupowe,(3-4 os.), 1×50 min
35
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe, (3 – 4 os), 1×50 min.
35
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza
39
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza (cykl 10 dni) = 10 inhalacji
340
Aktualizacja cennika dnia 01.10.2022 r.

* – w przypadku, jeśli pacjent zakupi aparat/y w CSIM MEDINCUS, dobór aparatów wliczamy w koszt zakupu

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Bóżniczna 3
26-600 Radom

tel: +48 48 679 18 40
tel. +48 666 333 222
email: radom@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–16:00
Wtorek: 8:00–18:00
Środa: 8:00–18:00
Czwartek: 8:00–16:00
Piątek: 8:00–16:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…
Czytaj dalej +
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło działalność w grudniu 2015 roku. Siedziba Centrum zlokalizowana jest w centrum Radomia. Każdego roku z usług placówki korzysta około 6000 pacjentów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczno-pedagogiczny,
 • gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
 • gabinet protetyki słuchu.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony unit laryngologiczny z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopią,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy,
 • specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • telełącze umożliwiające zdalne programowanie procesorów mowy.

Centrum stale się rozwija, od lutego 2017 roku oferta rozszerzyła się o działalność z zakresu fizjoterapii, w tym gimnastyki korekcyjnej, masaży leczniczych i relaksacyjnych. Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

We wrześniu 2017 roku Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Echa Dnia”.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

10 grudnia 2018

lek. Anna Ciszek

Kierownik filii, Otolaryngolog, Audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

dr n. med. Ewa Czerwińska

Otolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

lek. Małgorzata Mikulska

Otolaryngolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Milena Derlatka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Karolina Kołodziej-Konopka

Surdologopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Małgorzata Moczydłowska

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Alicja Osuch

Surdopedagog

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Zuzanna Brandt

Protetyk słuchu, logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

mgr Emilia Kucharska

Protetyk słuchu, technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Karolina Lepa

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Ilona Kozak

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Monika Rogala

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Anna Urbańska

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
10 grudnia 2018

Anna Wykrota

Rejestratorka medyczna, pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
Poradnia otolaryngologiczna
W ramach świadczeń z otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.
Badania słuchu

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych.

W gabinecie badań słuchu wykonywane są:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria,
 • badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej,
 • badanie otoemisji akustycznej,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR.
Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani:

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Poradnia logopedyczna

W ramach poradni logopedycznej świadczymy usługi przez specjalistów surdologopedę i neurologopedę. Prowadzimy diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Ofertę logopedyczną kierujemy również do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy konsultacji z zakresu profilaktyki logopedycznej. Opieką obejmujemy pacjentów korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują najnowsze techniki i metody terapeutyczne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń z zakresu logopedii.

Poradnia pedagogiczna

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową. Prowadzimy zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi. Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą i trwałą, doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, usprawnia grafomotorykę, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczy pisownię w/g zasad ortograficznych oraz rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

Poradnia psychologiczna

Psycholog świadczy usługi obejmujące diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz psychomotoryczne wg metody M. Procus i M. Block. Do rodziców kierujemy ofertę psychoedukacji, treningu umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia. Młodzież ma możliwość korzystania z treningu umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji usługi świadczone są przez surdo/neurologopedów, psychologa i pedagoga. Działania zespołu skierowane są do osób z zaburzeniami mowy, słuchu, korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Obejmują wielospecjalistyczną diagnozę oraz indywidualną bądź grupową terapię uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego pacjenta. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, psychomotoryczne wg metody M.Procus i M.Block oraz zawierające elementy logarytmiki.

Terapia metodą Skarżyńskiego za pomocą Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S)

Prowadzona jest diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.
Sensoplastyka

Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci od 0 do 10 lat, odbywają się w grupach wiekowych, wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagają usprawnianie ruchowe (w przypadku niemowląt przygotowanie do nauki chodzenia) – stymuluje zmysły dotyku, wzroku, smaku,
 • wspomaga rozwój mowy (mała motoryka – praca dłoni),
 • wspieranie samodzielności,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.
Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja laryngologiczna
190
Konsultacja audiologiczna
190
Konsultacja foniatryczna
190
Wydanie zaświadczenia na podstawie historii choroby i wyników badań
30
Badania endoskopowe
Cena (PLN)
Badanie endoskopowe – fiberoskopia krtani
65
Badanie endoskopowe – fiberoskopia nosogardła
65
Badanie endoskopowe – videolaryngostroboskopia
65
Badania diagnostyczne 
Cena
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
ABR trzask
190
ABR latencje
350
ABR progi podstawowe, badanie dzienne
390
ABR progi rozszerzone, badanie dzienne (0,5 kHz + 1kHz + 2 kHz + 4 kHz)
530
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz) w woj. świętokrzyskim
750
ABR badanie wyjazdowe podstawowe
790
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
950
Zaliczka na badanie wyjazdowe
290
Opłata za nieodbyte badanie w dzień
90
Opłata za dojazd technika na badanie ABR w domu pacjenta
290
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: starachowicki i ostrowiecki
50
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: skarżyski, kielecki, opatowski
100
Opłata za dojazd technika na badanie ABR rozszerzone w domu pacjenta, powiaty: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski
150
Audiometria impedancyjna (AI)
75
Audiometria słowna (AS)
85
Audiometria tonalna (AT)
85
Audiometria w polu swobodnym (AWP)
45
Otoemysja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
110
Test dyskryminacji mowy (TDM)
30
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
45
Tympanometria
30
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
45
Charakterystyka szumu usznego (ChS)
65
Pakiet AT+AI
145
Pakiet AI+DPOAE/TEOAE
145
Pakiet AT+AI+AS
225
Pakiet AT+AS
150
Pakiet AT+AI+TDT
180
Pakiet DPOAE/TEOAE+TDT
140
Pakiet AT+AI+DPOAE/TEOAE
250
Pakiet AT+AI+DPOAE/TEOAE+ChS+UCL
350
Pakiet AT+AI+ChS
190
Zajęcia logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne
Cena (PLN)
Terapia surdo/neuro/logopedyczna (30 min)
60
Pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x30min)
260
Terapia surdo/neuro/logopedyczna (50 min)
75
Pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x50min)
290
Terapia logopedyczna- terapia karmienia
90
Diagnoza surdo/neuro/logopedyczna
140
Diagnoza logopedyczna online
110
Zajęcia psychologiczne
Cena (PLN)
Konsultacja psychologiczna (60 min)
130
Diagnoza psychologiczna (60 min)
150
Terapia psychologiczna 50 min
120
Pakiet wizyt psychologicznych (5x50min)
460
Zajęcia surdopedagogiczne
Cena (PLN)
Konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
110
Terapia surdopedagogiczna (30 min)
60
Pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×30 min)
260
Terapia surdopedagogiczna (50 min)
75
Pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×50 min)
285
Pakiet diagnostyczny
Cena (PLN)
Diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: psycholog, pedagog, logopeda
365
Diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: dwóch specjalistów
290
Treningi percepcji słuchowej i koncentracji
Cena (PLN)
wg metody Warnkego (30min)
50
Zajęcia grupowe dla dzieci
Cena (PLN)
Zajęcia psychomotoryczne – grupy 3-5 osób / 1,5 godz. wg metody M. Prockus i M. Block (cena za osobę)
60
Zajęcia ogólnorozwojowe – grupy 5-10 osób/1 godz. rozwijające procesy poznawcze (cena za osobę)
30
Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży – grupy 5-10 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Sensoplastyka – grupy 4-5 osób/45 min (cena za osobę)
40
Zajęcia grupowe dla rodziców
Cena (PLN)
Grupy wsparcia dla rodziców – (grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
70
Trening metodą SPPS (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej)
Cena (PLN)
Konsultacja wstępna
195
Jeden poziom (5 dni x 3 godz.)
995
Trzy poziomy (całość terapii)
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Konsultacja audiologiczna
190
Pakiet badań audiometrycznych
190
Konsultacja terapeuty SPPS
195
Konsultacja psychologiczna
115
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych (pacjent CSIM MEDINCUS)
bezpłatnie
Dobór aparatów słuchowych (pacjent z zewnątrz)*
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)
bezpłatnie
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)***
bezpłatnie
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Wkładka uszna twarda/ miękka dorosły
80
Wkładka uszna twarda/ miękka dziecko
80
Wkładka uszna RIC
160
Wkładka przeciwwodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka przeciwhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt. (w zależności od firmy cena do 3 PLN/szt)
2.50
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt. (w zależności od firmy cena do 18 PLN)
15
Baterie do implantu ślimakowego 1 szt.
3.5
Baterie do implantu ślimakowego 6 szt.
21
Generator dźwięków
2000
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wydanie opisu / informacji wyniku badań
50
Wydanie zaświadczenia
20
Zaświadczenie lekarskie różnego typu – za stronę
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.85
Gimnastyka korekcyjna
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne, 1×50 min
65
Zajęcia grupowe,(3-4 os.), 1×50 min
35
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe, (3 – 4 os), 1×50 min.
35
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza
39
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza (cykl 10 dni) = 10 inhalacji
340
Aktualizacja cennika dnia 21.12.2021 r.

* – w przypadku, jeśli pacjent zakupi aparat/y w CSIM MEDINCUS, dobór aparatów wliczamy w koszt zakupu

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Bóżniczna 3
26-600 Radom

tel: +48 48 679 18 40
tel. +48 666 333 222
email: radom@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–16:00
Wtorek: 8:00–18:00
Środa: 8:00–18:00
Czwartek: 8:00–16:00
Piątek: 8:00–16:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…
Czytaj dalej +
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content