30/gru/2019

Tytuł projektu: Udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą

terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do zaprojektowania oraz wykonania prototypu, a w efekcie wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy ulepszonego, innowacyjnego w skali kraju, urządzenia służącego do diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Innowacyjny produkt, w którym wykorzystane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, będzie urządzeniem składającym się z panelu służącego do diagnostyki oraz do terapii pacjenta. Panele te będą mogły funkcjonować, jako jedna całość, bądź być wykorzystywane oddzielnie, w zależności od zaistniałego zapotrzebowania. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynku związanych z rehabilitacją przetwarzania słuchowego.

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o

Wartość projektu: 4 270 525,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 614 656,25 PLN

Okres realizacji:  01.01-2020-31.12.2022

Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa


DSC04511-1-1200x801.jpg
11/gru/2019

Z przyjemnością informujemy, że prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP, co równoznaczne jest z nadaniem tytułu profesora dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego w Pałacu Prezydenckim nastąpi w roku 2020.

 

Piotr H. SkarżyńskiProf. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, Członek Zarządu  Centrum Słuchu i Mowy Medincus,  Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Realizuje kilkanaście krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach i warsztatach (ponad 1816), jest autorem lub współautorem ponad 896 publikacji (Impact Factor – 169,382, Index Copernicus – 47307,00, punkty MNiSW – 9109). Pełni funkcję Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science oraz Zastępcy Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, jest recenzentem 31 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych. Członek Rady Programowej Nowej Audiofonologii (od 2019).

Prof. Piotr H. Skarżyński pełni również funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii, jest także delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierze czynny udział w 29 międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia oraz Roster of Experts on Digital Health of WHO(Grono Ekspertów ds. Zdrowia Cyfrowego przy Światowej Organizacji Zdrowia). Jest także członkiem Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology, Representative Board Member (do 2019) oraz Vice-President i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology, Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Vice-Prezydentem grupy Hearring oraz członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery.

Audytor w European Federation of Audiology Societies, członek honorowy ORL Danube Society oraz członek Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie.

Od 2019 r. jest również członkiem Rady Naukowej przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.


20191206_Mikołajki_RzeszówYAMAHA1-1200x1010.jpg
13/gru/2019

6 grudnia br. w Podkarpackim CSiM w Rzeszowie dobyło się mikołajkowe przedstawienie muzyczne dla dzieci przedszkolnych pt. “Instrumenty dęte drewniane” zorganizowane przez szkołę muzyczną Yamaha, przy współudziale terapeutów z Medincusa. W trakcie przedstawienia dzieci zapoznały się z instrumentami muzycznymi, fletem piccolo, fletem szkolnym, altowym i basowym. Dzieci próbowały gry na instrumentach muzycznych, różnicowały dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne oraz śpiewały piosenki wraz z prowadzącymi.


IMG_2009-1200x800.jpg
03/gru/2019

Ponad 10 000 Rosjan rocznie wyjeżdża za granicę w celach leczniczych. Szukają pomocy i nowoczesnych metod zapobiegania poważnym chorobom. Centrum Słuchu i Mowy Medincus wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańcom Europy Wschodniej i zaprasza ich do skorzystania z usług sieci.

Podczas moskiewskich spotkań Medical Professional Workshop, organizowanych przez TopMedClinic 22 listopada br., reprezentanci trzynastu krajów, takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Japonia, a także Polska, zaprosili do współpracy kilkudziesięciu potencjalnych partnerów. Medincus zaoferował swoje usługi w zakresie leczenia słuchu i wielu innych schorzeń laryngologicznych. Unikalna technika sześciu kroków prof. H. Skarżyńskiego, stosowana w Medincusie czyni nas wyjątkowymi, bo w mało inwazyjny sposób pozwala przywrócić słuch całkowicie głuchym pacjentom. Nie tylko wszczepiamy implanty słuchowe, ale także zapewniamy kompleksowe wsparcie pacjentów po operacji. W rehabilitacji pooperacyjnej wykorzystujemy nowoczesne rozwiązanie telemedyczne, jakim jest teleffiting, by pacjenci z najdalszych zakątków świata nie musieli przyjeżdżać na konsultacje do Polski. Dzięki rozwiązaniom telemedycyny odległość nie stanowi bariery. O tym i o wielu innych rozwiązaniach, stosowanych w Centrum Słuchu i Mowy mówiły Irina Pierzyńska – kierownik ds. międzynarodowych i filii zagranicznych oraz Olga Putsiata, specjalista ds. międzynarodowych.

Dzięki spotkaniom Medical Professional Workshop Medincus otwiera się na kolejny rynek, na którym nasze usługi mogą przywrócić zdrowie i polepszyć jakość życia pacjentów.

 

 

 

 

 


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content