Częstochowa

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2020 roku. Dogodnie zlokalizowana placówka przystosowana jest także do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Zespół przychodni tworzą lekarze otorynolaryngolodzy, otorynolaryngolodzy dziecięcy, protetyk słuchu, psycholog, audiolog, foniatra, pielęgniarka i rejestratorka medyczna.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet protetyka słuchu,
 • gabinet badań słuchu (wyposażony w kabinę ciszy),
 • gabinet psychologa
 • gabinet audiologa-foniatry

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER
Częstochowskiego Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

8 maja 2019

dr n. med. Krzysztof Orłowski

Kierownik filii, Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

mgr Beata Orłowska

koordynator filii

Więcej +Umów sie na wizytę

21 października 2019

mgr Joanna Malicka-Kaczmarzyk

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

lek. Jarosław Janik

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska

Otorynolaryngolog, foniatra, audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 lipca 2023

lek. Monika Buława

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

Pastuszak Andrzej, Kajetany, Medincus
3 kwietnia 2019

lek. Andrzej Pastuszak

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 lipca 2023

lek. Eliza Sasimowicz

Więcej +Umów sie na wizytę

14 listopada 2019

mgr Katarzyna Wilk

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Joanna Heler

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

Michalak Tomasz, Warszawa, Medincus
3 kwietnia 2019

lek. Tomasz Michalak

Audiolog, foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Katarzyna Mikołajewska

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę

2 czerwca 2023

Agnieszka Piekarczyk

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę

Poradnia Otorynolaryngologiczna

W ramach świadczeń z zakresu otorynolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani, m.in. videofiberoskopię – badanie migdałków. Badania słuchu, gardła oraz endoskopowe badania krtani są wykonywane i omawiane podczas jednej wizyty.

Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Poradnia audiologiczna

Diagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dyzartrie).

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.

Poradnia foniatryczna

Diagnostyka narządu słuchu:

 • audiometria tonalna, impedancyjna i słowna,
 • badania w wolnym polu słuchowym,
 • emisja otoakustyczna,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • diagnostyka szumów usznych,
 • videootoskopia,
 • mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia.

Badania słuchu i mowy

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u pacjentów w każdym wieku – u dzieci, począwszy od okresu noworodkowego i osób dorosłych, do wieku podeszłego.

Diagnozujemy choroby uszu (stany zapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Wykonywane badania narządu słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria + badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • badanie otoemisji akustycznej – TEOAE i DPOAE,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • test drożności trąbek słuchowych – TDT,
 • test sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT), test sekwencji długości dźwięku (DPT), test rozdzielnousznego słyszenia (DDT).

Badania ucha:

 • videootoskopia, videomikroskopia,
 • mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia,
 • nasofiberoskopia.

Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).
Ponadto diagnozujemy; leczymy zaburzenia przełykania tj. dysfagię ustno-gardłową oraz postać laryngologiczną refluksu tj. refluks krtaniowo-gardłowy.

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Poradnia psychologiczna

Świadczenia z zakresu psychologii udzielane są przez mgr Joannę Malicką-Kaczmarzyk (psycholog) w zakresie: opinii psychologicznej, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania, psychoedukacji rodziców. W ramach świadczeń oferujemy również grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych. Przeprowadzamy także badania testem na inteligencję: WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, która jest przeznaczona do badania dzieci w wieku szkolnym od 6-16 lat. Badanie trwa przeciętnie około 60 minut.

Protetyka słuchu i dobór aparatów słuchowych

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS profesjonalnie dobieramy i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodących marek (np. ReSound, Widex). Oferujemy też opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Posiadamy stanowisko protetyczne, gdzie nasi specjaliści mają możliwość  modyfikowania wkładek do aparatów.

W naszej ofercie znajdą Państwo także: systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie oraz akcesoria do aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta.

Nasi protetycy oferują rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych pacjenta.  

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta przy zakupie aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie zalecane w leczeniu niewydolności oraz dysfunkcji trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych ucha środkowego oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykonywane są przy pomocy:

 • inhalatora otolaryngologicznego typu AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalatora ultradźwiękowego z możliwością wytwarzania wibroaerozolu, którego skuteczność została udowodniona w leczeniu chorób zatok, gardła i krtani lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia schorzeń środkowego i dolnego odcinka dróg oddechowych.
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego – SPPS-S

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S jest innowacyjną metodą pozwalającą na prowadzenie indywidualnie dopasowanej terapii w wielu płaszczyznach jednocześnie, pozwalając tym samym na stymulowanie i angażowanie zmysłu słuchu, wzroku i dotyku. Co więcej, metoda pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej  z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Dziecko często może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także uczy się kontroli własnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych wywołujących emocje. 

Więcej informacji o metodzie SPPS-S.

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja otorynolaryngologiczna dr n. med. Krzysztof Orłowski
290
Konsultacja otolaryngologiczna, foniatryczna dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska
250
Konsultacja otorynolaryngologiczna lek. Andrzej Pastuszak
270
Konsultacja otolaryngologiczna lek. Eliza Sasimowicz
240
Konsultacja otolaryngologiczna lek. Jarosław Janik
240
Konsultacja audiologiczno-foniatryczna lek. Tomasz Michalak 
270
Konsultacja psychologiczna
120
Diagnoza psychologiczna
150
Terapia psychologiczna
120
Badanie psychologiczne – test inteligencji (test Wechslera – 1,5 h)
150
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Pakiet podstawowy AT+AI
145
Pakiet podstawowy AI+DPOAE/TEOAE
145
Pakiet podstawowy AT+AI+AS
225
Pakiet podstawowy AT+AS
150
Pakiet drożności trąbki słuchowej AT+AI+TDT
180
Pakiet drożności trąbki słuchowej i charakterystyka AT+AI+TDT+CHS
220
Pakiet drożności trąbki słuchowej DPOAE/TEOAE+TDT
140
Pakiet szumowy podstawowy AT+AI+DPOAE/TEOAE
250
Pakiet szumowy rozszerzony AT+AI+DPOAE/TEOAE+CHS+UCL
350
Pakiet szumowy charakterystyka AT+AI+CHS
190
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Audiometria tonalna (AT)
85
Audiometria impedancyjna (AI)
75
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
45
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
110
Audiometria słowna (AS)– badanie w wolnym polu słuchowym
85
Charakterystyka szumu usznego (CHS)
65
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
45
SISI – audiometria nadprogowa
70
ABR latencje
350
ABR trzask
190
ABR dzienne podstawowe  (trzask + 500 Hz) 
390
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
530
ABR wieczorne podstawowe (trzask + 500 Hz)
490
ABR wieczorne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
610
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR dzienne
90
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR nocne
190
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Konsultacja protetyczna (pacjent spoza CSIM MEDINCUS i IFPS)
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)***
50
Korekta ustawień/przegląd techniczny aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
50
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Terapia Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
PAKIET KWALIFIKACYJNY DO TERAPII SPPS-S. Krótka konsultacja lekarska + badania słuchu AT, AI, TDT + konsultacja u terapeuty. Pakiet dla dzieci powyżej 6 roku życia.
365
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
195
Jeden poziom terapii (5x3h)
995
Całość terapii (3 poziomy) 
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Terapia SPPS-S grupowo w placówce jeden poziom
890
Test FPT
30
Test DPT
30
Test GDT
30
Test DDT ukierunkowany
30
Test DDT rozproszony
30
Test CWT
30
Test FWT
30
Test SPN
30
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA – 1 dawka leku
39
Pakiet AMSA – 10 dawek leku
340
Pakiet AMSA – 20 dawek leku
600
Inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN 1 zabieg
30
Pakiet TAJFUN 10 zabiegów
260
Pakiet TAJFUN 20 zabiegów
480
Pozostałe usługi
Cena (PLN)
Konsultacja pacjentów pooperacyjnych operowanych poza siecią MEDINCUS
145
Test węchu
120
Test smaku
130
Pakiet węch + smak
220
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych/dzieci
80
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Rehabilitacja głosu (pojedyncza)
180
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia lekarskiego różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, o dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.) – za jedną stronę
50
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
50
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
100
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50

Cennik zaktualizowany dnia 06.05.2024

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Warszawska 75
42-202 Częstochowa

tel. +48 34 347 34 94
tel. +48 666 333 222

e-mail: czestochowa@medincus.pl

poniedziałek: 09:00 – 19:00

wtorek: 11:00 – 19:00

środa: 09:00 – 17:00

czwartek: 11:00 – 19:00

piątek: 10:00 – 16:00

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znajduje się niedaleko centrum miasta, w dzielnicy Stare Miasto. Można dojechać do niego liniami autobusowymi, tj.: 

14, 17, 20, 24, 28, 30

Należy wysiąść na przystanku: RONDO TRZECH KRZYŻY.  

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…

Czytaj dalej +

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content