Częstochowa

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2020 roku. Dogodnie zlokalizowana placówka przystosowana jest także do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Zespół przychodni tworzą lekarze otorynolaryngolodzy, otorynolaryngolodzy dziecięcy, protetyk słuchu, logopeda, psycholog, foniatra, pielęgniarka i rejestratorka medyczna.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet protetyka słuchu,
 • gabinet badań słuchu (wyposażony w kabinę ciszy),
 • gabinet psychologa
 • gabinet logopedy
 • gabinet foniatry

Umów się na wizytę

8 maja 2019

mgr Beata Orłowska

koordynator filii

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

dr n. med Krzysztof Orłowski

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

21 października 2019

mgr Joanna Malicka-Kaczmarzyk

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

lek. Jarosław Janik

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

lek. Joanna Morawiecka

Otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska

Otorynolaryngolog, foniatra, audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę

21 października 2019

mgr Katarzyna Krawczyk

Logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

8 maja 2019

lek. Katarzyna Banert-Chlebek

Otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy

Więcej +Umów sie na wizytę

14 listopada 2019

Adrianna Czaja

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

14 listopada 2019

Jakub Waraczewski

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Joanna Heler

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Karla Patyk

Rejestratorka medyczna

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Oliwia Grobelak

Rejestratorka medyczna

Więcej +Umów sie na wizytę

Poradnia Otorynolaryngologiczna

W ramach świadczeń z zakresu otorynolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani, m.in. videofiberoskopię – badanie migdałków. Badania słuchu, gardła oraz endoskopowe badania krtani są wykonywane i omawiane podczas jednej wizyty.

Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Poradnia foniatryczna

Diagnostyka narządu słuchu:

 • audiometria tonalna, impedancyjna i słowna,
 • badania w wolnym polu słuchowym,
 • emisja otoakustyczna,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • diagnostyka szumów usznych,
 • videootoskopia,
 • mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia.

Badania słuchu i mowy

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u pacjentów w każdym wieku – u dzieci, począwszy od okresu noworodkowego i osób dorosłych, do wieku podeszłego.

Diagnozujemy choroby uszu (stany zapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Wykonywane badania narządu słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria + badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • badanie otoemisji akustycznej – TEOAE i DPOAE,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • test drożności trąbek słuchowych – TDT,
 • test sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT), test sekwencji długości dźwięku (DPT), test rozdzielnousznego słyszenia (DDT).

Badania ucha:

 • videotoskopia, videomikroskopia,
 • mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia,
 • nasofiberoskopia.

Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).
Ponadto diagnozujemy; leczymy zaburzenia przełykania tj. dysfagię ustno-gardłową oraz postać laryngologiczną refluksu tj. refluks krtaniowo-gardłowy.

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Poradnia logopedyczna

Świadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez mgr Agnieszkę Chołę (logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog).

Za pomocą terapii logopedycznych korygowane są różne zaburzenia m.in.: rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu obwodowego i centralnego, opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, dysleksja. W ramach świadczeń z zakresu logopedii oferujemy diagnozę oraz terapię logopedyczną.

Poradnia psychologiczna

Świadczenia z zakresu psychologii udzielane są przez mgr Joannę Malicką-Kaczmarzyk (psycholog) w zakresie: opinii psychologicznej, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania, psychoedukacji rodziców. W ramach świadczeń oferujemy również grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych. Przeprowadzamy także badania testem na inteligencję: WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, która jest przeznaczona do badania dzieci w wieku szkolnym od 6-16 lat. Badanie trwa przeciętnie około 60 minut.

Protetyka słuchu i dobór aparatów słuchowych

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS profesjonalnie dobieramy i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodących marek (np. ReSound, Widex). Oferujemy też opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Posiadamy stanowisko protetyczne, gdzie nasi specjaliści mają możliwość  modyfikowania wkładek do aparatów.

W naszej ofercie znajdą Państwo także: systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie oraz akcesoria do aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta.

Nasi protetycy oferują rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych pacjenta.  

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta przy zakupie aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie zalecane w leczeniu niewydolności oraz dysfunkcji trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych ucha środkowego oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykonywane są przy pomocy:

 • inhalatora otolaryngologicznego typu AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalatora ultradźwiękowego z możliwością wytwarzania wibroaerozolu, którego skuteczność została udowodniona w leczeniu chorób zatok, gardła i krtani lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia schorzeń środkowego i dolnego odcinka dróg oddechowych.
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego – SPPS-S

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S jest innowacyjną metodą pozwalającą na prowadzenie indywidualnie dopasowanej terapii w wielu płaszczyznach jednocześnie, pozwalając tym samym na stymulowanie i angażowanie zmysłu słuchu, wzroku i dotyku. Co więcej, metoda pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej  z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Dziecko często może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także uczy się kontroli własnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych wywołujących emocje. 

Więcej informacji o metodzie SPPS-S.

Konsultacje
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska laryngologiczna – dr Orłowski
195
Konsultacja lekarska (laryngolog, laryngolog dziecięcy, foniatra)
180
Konsultacja lekarska laryngologiczna – dr Janik
155
Dodatkowo płatne podczas konsultacji
Cena (PLN)
Badanie fiberoskopowe
50
Badania
Cena (PLN)
AT – audiometria tonalna progowa
50
AT – audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
AI – audiometria impedancyjna – badanie nocne
130
AS – audiometria słowna – badanie w wolnym polu słuchowym
50
UCL poziom niekomfortowego słyszenia
30
DPOAE / TEOAE – otoemisja akustyczna
60
DPOAE /TEOAE – otoemisja akustyczna – badanie nocne
190
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet słuchowy podstawowy [AT + AI]
80
Pakiet słuchowy rozszerzony [AT + AI + AS]
140
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
130
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych (pacjent CSiM MEDINCUS)
bezpłatnie
Dobór aparatów słuchowych (pacjent z zewnątrz)*
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSiM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSiM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSiM MEDINCUS (na gwarancji)
bezpłatnie
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSiM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSiM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSiM MEDINCUS (na gwarancji)***
bezpłatnie
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSiM MEDINCUS (po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Logopedia
Cena (PLN)
Konsultacja logopedyczna (45 min.)
100
Konsultacja logopedyczna z diagnozą (60 min.)
110
Pakiet 4 terapii logopedycznych (45 min.)
320
Psychologia
Cena (PLN)
Konsultacja psychologiczna (60 min.)
100
Badanie psychologiczne (test inteligencji dla dzieci pow. 6 r.ż. – 1,5 h)
130
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza
26
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza (cykl 10 dni) = 10 inhalacji
240
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego
Cena (PLN)
Badanie wstępne
160
Jeden poziom terapii (5x3h)
690
Całość terapii (3 poziomy)
1890
Pozostałe
Cena (PLN)
Konsultacja pacjentów pooperacyjnych poza siecią MEDINCUS
145
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych/dzieci
80
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Rehabilitacja głosu – pakiet 5 wizyt po 15 min.
250
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków

50

Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Zaświadczenie różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, o dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
40

** – w przypadku, jeśli pacjent zakupi aparat/y w CSiM MEDINCUS, dobór aparatów wliczamy w koszt zakupu

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Warszawska 75
42-202 Częstochowa

tel: +48 34 347 34 94
tel. +48 666 333 222

e-mail: czestochowa@medincus.pl

poniedziałek: 09:00 – 19:00

wtorek: 11:00 – 19:00

środa: 09:00 – 17:00

czwartek: 11:00 – 19:00

piątek: 10:00 – 16:00

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znajduje się niedaleko centrum miasta, w dzielnicy Stare Miasto. Można dojechać do niego liniami autobusowymi, tj.: 

14, 17, 20, 24, 28, 30

Należy wysiąść na przystanku: RONDO TRZECH KRZYŻY.  

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…

Czytaj dalej +

10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…

Czytaj dalej +

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content