23/maj/2013

Dnia 22.05.2013 r. Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy zorganizowałokonferencję szkoleniową “Nowoczesne metody diagnozy i terapiicentralnych zaburzeń słuchu”. Konferencja odbyła się w Rzeszowie, wrestauracji Galaktyka i spotkała się z ogromnym zainteresowaniemuczestniczących w niej osób. W konferencji wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości – logopedów, psychologów, pedagogów i lekarzy. Pierwszy z wykładów wygłosiła lek. med.Dorota Szuber na temat Anatomiai fizjologia narządu słuchu, w którym przedstawiła także metodybadania słuchu konieczne do zdiagnozowania zaburzeń słuchu, co stanowiło wstęp do dalszej części konferencji. Kolejnym wykładem był wykład wygłoszony przez logopedę mgr.Monikę Ossolińską “Centralne zaburzenia słuchu, objawy w życiu codziennym”. Następnie psycholog mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak i logopeda mgr Monika Ossolińska prezentowały”Psychologiczno-logopedyczną diagnozę i terapię centralnych zaburzeń słuchu-studium przypadku”. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Platformy Badań Zmysłów, którą przygotowała p. Kinga Bujalska (surdopedagog) i jej zastosowanie w przesiewowych badaniach słuchu u dzieci w wieku szkolnym, co zaprezentowała lek. med.Dorota Szuber. Dalsza część konferencji poświęcona była metodzie Tomatisa, a wykład na ten temat wygłosiły p.Monika Ossolińska i Kinga Bujalska. Na zakończenie części szkoleniowej był wykład protetyka słuchu p.Marii Tomaszewskiej, która mówiła o systemie FM jako środku wspomagającym selektywne słyszenie.Konferencja zakończyła się prezentacją Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy oraz zapoznaniem uczestników z profilem działalności placówki i możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano drobny poczęstunek, a na zakończenie wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały dydaktyczne i upominki firmowe.Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w szkoleniu i dyskusji na tematy poruszane w trakcie konferencji.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content