AdobeStock_280548222-1200x675.jpeg

Trening słuchowy dla dorosłych użytkowników implantów i aparatów słuchowych.

Nie wszyscy z nas rodzą się z doskonałym słuchem, a niektórzy z nas tracą tę zdolność w miarę upływu czasu. Niezależnie od przyczyny, trudności związane ze słuchem mogą być źródłem frustracji i izolacji.

Implanty oraz aparaty słuchowe rewolucjonizują życie wielu osób tracących dobry słuch i umożliwiają im powrót do świata dźwięków. Aby przyspieszyć tempo uczenia się rozumienia mowy i poprawić komfort odbioru dźwięków poprzez implant, pacjenci poddawani są treningowi słuchowemu.

Wiele osób z implantami lub aparatami słuchowymi napotyka na różne trudności, które mogą wpłynąć na ich jakość życia i komunikację.

Napotykane problemy to między innymi:

Problemy z procesorem mowy: Nawet przy najlepiej dostrojonych procesorach dźwięki mowy i dźwięki otoczenia mogą brzmieć inaczej, niż dana osoba sobie przypomina, może  to prowadzić do frustracji.

Komunikacja werbalna: Mimo użycia implantu lub aparatu, komunikacja werbalna wciąż może być wyzwaniem. Szybka mowa, różnorodność językowa czy akcenty mogą utrudniać zrozumienie wypowiedzi.

Słyszenie w hałasie: Użytkownicy implantów i aparatów słuchowych często doświadczają trudności w miejscach głośnych, takich jak restauracje, centra handlowe, transport publiczny.

Trening słuchowy – na czym polega.

Uczestnicząc w specjalistycznych ćwiczeniach, użytkownicy urządzeń słuchowych uczą się lepiej rozumieć i przetwarzać dźwięki, które docierają do ich uszu.

Celem treningu słuchowego jest lepsza interpretacja sygnałów przesyłanych przez implant lub aparat, dzięki czemu słyszymy bardziej naturalne naturalnie i intuicyjne intuicyjnie.

W Toruńskim Centrum Słuchu MEDINCUS program treningu słuchowego jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Uwzględnia on specyficzną sytuację słuchową pacjenta. Dobierane ćwiczenia opierają się zarówno na materiale dźwiękowym, jak i słownym, dostarczając pełne spektrum doświadczeń słuchowych.

Kiedy na trening słuchowy gdy jesteś użytkownikiem aparatu lub/i implantu słuchowego.

Decyzja o uczestnictwie w treningu słuchowym zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji. Trening słuchowy w Toruńskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS przeznaczony jest dla osób, które:

– Posiadają implant słuchowy na jednym lub obu uszach.

– Mają implant słuchowy i odczuwają dyskomfort związany ze słyszeniem przez procesor mowy pomimo zastosowania odpowiednich ustawień.

– Mają implant I/lub aparat i chcą rozwinąć lub wzmocnić komunikację drogą werbalną.

– Używają aparatu/aparatów słuchowych i doświadczają dyskomfortu podczas użytkowania.

– Używają implantów i aparatów słuchowych i mają trudności ze słyszeniem w hałasie lub w innych trudnych warunkach akustycznych.

Cele treningu słuchowego to:

Zrozumienie mowy: trening może pozytywnie wpłynąć zdolność do rozumienia mowy, co prowadzi do lepszej komunikacji i większego komfortu w interakcjach społecznych.

Adaptacja do procesora mowy: poprzez regularne ćwiczenia, uczestnicy treningu mogą łatwiej dostosować się do dźwięków przetwarzanych przez procesor mowy.

Lepsze słyszenie w trudnych warunkach: trening może pomóc w poprawieniu zdolności słuchania w miejscach hałaśliwych oraz w trudnych warunkach akustycznych, umożliwiając lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Wzrost pewności siebie: wiedza, że jest się w stanie skutecznie komunikować w różnych sytuacjach, poprawia pewność siebie i jakość życia.

Dla wielu użytkowników implantów i aparatów słuchowych trening słuchowy może stanowić klucz do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego doświadczenia słuchowego. Może nie tylko pomóc w codziennych wyzwaniach, ale również otworzyć drzwi do bogatszego świata dźwięków i komunikacji.

Dowiedz się jak wygląda trening w Toruńskim Centrum Słuchu i Mowy 


Konsultacje-1-1200x1200.png
28/sie/2023

O tym, jak ważną funkcję w życiu człowieka pełni węch, opowiadał Dorocie Romanowskiej z Newsweek Polska prof. Piotr H. Skarżyński:

“Zmysł węchu służy m.in. temu, aby chronić nas przed zagrożeniem. Dlatego łatwo i szybko wyczuwamy zapachy, które kojarzą się z niebezpieczeństwem czy złym samopoczuciem.”

To dzięki węchowi jesteśmy w stanie wyczuć m.in. ulatniający się gaz, swąd spalenizny, czy substancje toksyczne.
Ochronna funkcja zmysłu powonienia pozwala na szybką identyfikację i uniknięcie zagrożenia.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj:
https://www.onet.pl/…/tajemnice-wechu…/cm43gm3,452ad802


certyfikat-1200x848.jpg
23/sie/2023

CSIM MEDINCUS otrzymało oficjalny certyfikat członkostwa, który potwierdza współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w 2023 roku. Dzięki członkostwu w PUIG sieć placówek MEDINCUS ma możliwość łatwiejszego, wspólnego wpływu na kształt życia gospodarczego oraz ekonomicznego na obszarze Ukrainy.

Co warto pokreślić, spośród ośmiu placówek zagranicznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS aż trzy z nich zlokalizowane są w Ukrainie – w Kijowie, Łucku i Odessie.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od 30 lat skupia firmy członkowskie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, które dzięki wsparciu Izby mogą skorzystać z potencjału organizacji oraz ze współpracy pomiędzy firmami członkowskimi. Zadaniem Izby jest szerzenie wiedzy, udzielanie wsparcia, dzielenie się inspiracją oraz wymiana doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content