DSC04785_small_as.jpg
30/maj/2023

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne. Stopień naukowy został nadany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska przygotowała rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja farmakoterapii w zakresie efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania ogólnoustrojowego glikokortykosteroidów oraz miejscowo podawanych kortykosteroidów u pacjentów z: nagłą głuchotą czuciowo – nerwową, częściową głuchotą (którzy poddani zostali procedurze wszczepienia implantu ślimakowego) lub chorujących na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego”.


pr1-klima.jpg
30/maj/2023

„Klimatyzacja to nasz sprzymierzeniec, ale trzeba z niej umiejętnie korzystać” – tłumaczył słuchaczom audycji Polskiego Radia Jedynka „Cztery Pory Roku” prof. Piotr H. Skarżyński. Ekspert wyjaśnił, dlaczego warto zadbać o regularne czyszczenie i serwisowanie klimatyzacji oraz jak może być szkodliwe zaniedbanie tych czynności. Przestrzegał przed rozwijającymi się w niej złośliwymi i często odpornymi na leczenie bakteriami, mogącymi wywołać wiele poważnych chorób, jak choćby Legionella pneumophila, powodująca atypowe zapalenie płuc.

Cały wywiad do obejrzenia tutaj


Projekt-bez-nazwy-1.png
30/maj/2023

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołączyło w maju br. do Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, branżowej platformy, która od prawie 10 lat działa przy Pracodawcach RP. Platforma zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, m. in. firmy  o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, oferujące pracownicze programy zdrowotne, ponadto spółki giełdowe czy lokalnych pracodawców ochrony zdrowia.

Działania podejmowane przez Pracodawców Medycyny Prywatnej mają na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat roli oraz znaczenia, jakie w ochronie zdrowia pełni prywatny sektor usług medycznych, dbając jednocześnie o równomierny podział publicznych środków finansowych i równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów. Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej czynnie uczestniczy w procesie legislacji, współpracuje z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, np. z Ministerstwem Zdrowia. Członkowie organizacji uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań, prowadzą także działania promocyjne i edukacyjne. Przy organizacji PMP działają fora tematyczne, będące platformami pozwalającymi na wymianę doświadczeń.


MBS.jpg
19/maj/2023

W wywiadzie dla portalu aptekarzpolski.pl, dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej, wyjaśniała m. in. czy farmaceuta może pracować w badaniach klinicznych, jakie umiejętności powinien posiadać i jakie stanowiska pracy są dla niego dostępne.

„Farmaceuci posiadają dużą wiedzę w zakresie badań klinicznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w badaniach klinicznych” – tłumaczyła specjalistka.

Czytelnicy mogli dowiedzieć się czym są badania kliniczne, jak wygląda branża badań klinicznych w Polsce i dlaczego ich prowadzenie jest tak ważne. Dr n. farmaceutycznych Magdalena B. Skarżyńska wskazała, gdzie chorzy mogą znaleźć informacje na temat możliwości rekrutacji do badań klinicznych związanych z ich schorzeniem: „Informacje dotyczące badań klinicznych bardzo często przekazywane są przez lekarzy (współbadaczy lub głównego badacza) bezpośrednio pacjentom np. podczas wizyt. Drugim przydatnym źródłem wiedzy są informacje dostępne w wiarygodnych zasobach internetowych np. na stronach internetowych ośrodków badawczych (w tym szpitali, instytutów), na stronach internetowych organizacji pacjenckich, poprzez kontakt z innymi pacjentami, w rejestrach badań klinicznych. Pomocne mogą być również media społecznościowe”.

Cały wywiad do przeczytania tutaj


LAG-logo-z-tłem-brąz.jpg
16/maj/2023

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. uzyskało certyfikat Brązowego Lidera Aktywności Gospodarczej i w ten sposób dołączyło do elitarnego grona firm mających zauważalny wpływ na kapitałowy i inwestycyjny rozwój oraz aktywność gospodarczą Polski.

Certyfikat został przyznany w Ogólnopolskim Rankingu “Lider Aktywności Gospodarczej” w miesiącu kwietniu 2023.

Ranking od 2021 r. co miesiąc tworzony jest przez vortal owg.pl oraz vortal owginfo.pl.

Liderzy Aktywności wyłaniani są w dwóch etapach: regionalnym (tworzonym z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów) oraz ogólnopolskim, do którego przechodzi 10 firm najpełniej spełniających regulaminowe kryteria. 

Ranking, w sposób obiektywny, wiarygodny oraz niezależny, ocenia poziom aktywności gospodarczej wszystkich polskich firm oraz ich oddziaływanie na gospodarkę kraju. 


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content