CSIM Sp. z o. o. Brązowym Liderem Aktywności Gospodarczej

16 maja 2023 by Anna Zakrzewska
LAG-logo-z-tłem-brąz.jpg

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. uzyskało certyfikat Brązowego Lidera Aktywności Gospodarczej i w ten sposób dołączyło do elitarnego grona firm mających zauważalny wpływ na kapitałowy i inwestycyjny rozwój oraz aktywność gospodarczą Polski.

Certyfikat został przyznany w Ogólnopolskim Rankingu “Lider Aktywności Gospodarczej” w miesiącu kwietniu 2023.

Ranking od 2021 r. co miesiąc tworzony jest przez vortal owg.pl oraz vortal owginfo.pl.

Liderzy Aktywności wyłaniani są w dwóch etapach: regionalnym (tworzonym z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów) oraz ogólnopolskim, do którego przechodzi 10 firm najpełniej spełniających regulaminowe kryteria. 

Ranking, w sposób obiektywny, wiarygodny oraz niezależny, ocenia poziom aktywności gospodarczej wszystkich polskich firm oraz ich oddziaływanie na gospodarkę kraju. 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content