SPPS-28-2min-800x340.jpg
04/cze/2018

I Turnus – od 2 do 6 lipca 2018
II Turnus – od 16 do 20 lipca 2018

Zajęcia od godziny 10:00 do 13:00


Koszt – 500zł/osoba
Małe grupy – do 5 osób
Wiek – od 5 lat
Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, surdopedagoga, neurologopedę i protetyka słuchu.
W ramach turnusu możliwe będzie wykonanie badania słuchu, diagnozy logopedycznej oraz testów przesiewowych w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.


Co oferujemy:

 • trening słuchowy, elementy muzykoterapii
 • treningi oddechowe i psychorelaksacyjne
 • trening pamięci i gimnastyka mózgu ☺
 • logorytmika, gimnastyka buzi i języka, higiena słuchu
 • zajęcia kreatywno-plastyczne
 • psychozabawy grupowe

 


ZGŁOSZENIA: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Bożena Tatar, tel. 509 523 663, b.tatar@csim.pl

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul.Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel + 48 89 523 50 22

rejestracja.olsztyn@csim.pl
www.olsztyn.csim.pl


DSC06451a-850x340-1529671375.jpg
07/cze/2018

Dla dzieci, które rozpoczną terapię przed wakacjami oraz w trakcie ich trwania, zniżka w wysokości 100 zł!

Hasło promocyjne: ślimak !

Zajęcia odbywają się w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach  8-20, pod numerem telefonu: 91 455 33 00 lub e-mailowo: rejestracja.szczecin@csim.pl

Promocja trwa do końca sierpnia.

 

TWOJE DZIECKO NIE MÓWI?
Nie czekaj z podjęciem terapii!

Terapia Psychomotoryczna rekomendowana przez logopedów, fizjoterapeutów i neurologów dziecięcych jest formą skutecznej pomocy w usprawnianiu procesów odpowiedzialnych za produkcję mowy. Pomaga w szybkim tempie wyrównać opóźnienia, dając efekty zdecydowanie szybciej, niż w przypadku klasycznej metody stolikowej. Przygotowuje układ nerwowy dziecka do przyjmowania jak największej liczby informacji, co realnie przekłada się na jego sukcesy pedagogiczne i komunikacyjne. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy, z wykorzystaniem różnych, przyjaznych dziecku technik m.in. ćwiczeń ruchowych, rytmicznych czy masażu.

Dla kogo jest terapia?

 • dzieci w wieku 3-7 lat z zaburzeniami rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy, afazja motoryczna, dysfazja rozwojowa i inne)
 • dzieci z trudnościami sfery poznawczej (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzeganie, synteza i analiza wzrokowa, kategoryzacja, kojarzenie i inne)
 • dzieci z tzw. problemami szkolnymi i trudnościami w uczeniu się
 • dzieci z opóźnieniem znajomości schematu ciała oraz skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizacją
 • dzieci z trudnościami w orientacji czasoprzestrzennej
 • dzieci z trudnościami motorycznymi (motoryka mała i duża)
 • dzieci zaburzeniami w sferze zachowania, niedostosowane do zasad funkcjonowania w grupie i określonych sytuacjach

Jak wyglądają zajęcia?

 • grupowa forma zajęć (max. 5 osób)
 • 30 spotkań po 1,5 godz., pod opieką dwojga terapeutów bez obecności rodzica, 2 razy w tygodniu przez okres 3-4 miesięcy

Cel i efekty terapii?
Celem Terapii Psychomotorycznej jest poprawa w zakresie:

 • mowy (wyrównanie opóźnień)
 • emocji (umiejętność ich kontrolowania, wzrost samooceny)
 • koncentracji
 • organizacji/planowania czynności w czasie i przestrzeni
 • ułatwienia procesów nauki
 • uzyskania dominacji jednej ze stron ciała
 • sfer motorycznej i poznawczej
 • przygotowania do podjęcia nauki w szkole

Rezultatem terapii jest uzyskanie przez dziecko maksymalnych umiejętności, właściwych dla jego poziomu rozwojowego oraz uwarunkowań psychofizycznych.

 


mapka-dojazdowa-czerwiec-2018-CSIM_Obszar-roboczy-1-850x340-1529585719.jpg
15/cze/2018

Informujemy, że nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu na trasie dojazdu do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach. Zmiana ta wynika z kolejnego etapu remontu na trasie S8.

Prosimy zapoznać się z mapą sytuacyjną, obrazującą trasę objazdu.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne mi. in na stronie: http://www.nadarzyn.tv/

 


2R3A5538a-850x340-1532691286.jpg
20/cze/2018

Opracowany przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego został nagrodzony w Konkursie „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. To dla nas bardzo ważna nagroda. Dwa lata temu zostaliśmy wyróżnieni za usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu i mowy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Dzisiaj ponownie znaleźliśmy się w gronie laureatów. To dowód na to, że sprawny rozwój naszej firmy idzie w parze z dostarczaniem najlepszych usług i produktówmówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – Jestem dumny z tej nagrody, zwłaszcza że rekomendacji do Godła Promocyjnego „Teraz Polska” udzieliła nam Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska” wyróżniono 12 produktów, 10 usług, dwa przedsięwzięcia innowacyjne i dwie gminy. Po raz dziewiąty przyznano również tytuły “Wybitnego Polaka”. Uroczysta gala wręczenia statuetek „Teraz Polska” odbyła się 18 czerwca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Godło “Teraz Polska” przyznano już po raz 28. Do tej pory nagrodzono nim blisko 700 podmiotów.

***

Terapia SPPS metodą Skarżyńskiego to innowacyjna metoda stosowana u osób z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Poza zmysłem słuchu stymuluje i angażuje także wzrok oraz dotyk, pobudza ich wzajemną koordynację i pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce. Tym, co wyróżnia tę metodę, jest połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Daje to o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Dlaczego tak się dzieje? Dziecko często bowiem może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli i zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Podczas terapii obserwujemy poprawę w zakresie umiejętności słuchowych dziecka, czyli wzrasta przede wszystkim poziom percepcji, różnicowania, lateralizacji i lokalizacji sygnału dźwiękowego – dodaje prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński. – Dzięki integracji wielozmysłowej oraz oddziaływaniu w sferze emocjonalnej efekty po zastosowaniu terapii SPPS u dziecka widoczne są zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Pacjenci osiągają lepsze wyniki w nauce, czytaniu i pisaniu, a także poprawiają zdolność koncentracji uwagi oraz komunikacji językowej.

 


34383746_2086009784762325_4293246976914358272_n-850x340-1529916629.jpg
25/cze/2018

W pierwszych dniach czerwca w Sztokholmie odbył się 14. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej (ESPO2018). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji. Zaplanowane prelekcje odbyły się pod hasłem przewodnim “Working Together for the Child”.

Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej jest wiodącym spotkaniem specjalistów otorynolaryngologii dziecięcej, w którym uczestniczą delegaci także z wielu krajów spoza Europy, to prestiżowe wydarzenie o charakterze globalnym. Komitet organizacyjny ESPO2018 pod kierownictwem Ann Hermansson i Georgiosa Papatziamosa starannie przygotował bardzo bogaty program naukowy. Przez cztery dni młodzi i doświadczeni klinicyści oraz naukowcy z całego świata mieli wyjątkową okazję do podzielenia się najnowszą wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Wśród zaproszonych gości z Polski był m.in. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.  Na specjalne zaproszenie wygłosił wykład pt: Low-trauma surgery and structure preservation in children. Profesor Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w obradach okrągłego stołu na temat implantów ślimakowych: Non straight forward Pediatric CI candidates and sers. Przewodniczącym obrad była: Eva Karltorp, moderatorem: Natalie Loundon. W dyskusji uczestniczyli Nader Nassif, który przedstawił prace o badaniach przesiewowych nad CMV oraz Milan Profant, Natacha Teissier.

Misją Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej (ESPO) jest promowanie jakości w opiece nad dziećmi z zaburzeniami otorynolaryngologicznymi w Europie. ESPO zostało założone w 1994 roku i zastąpiło Europejską Grupę Roboczą ds. Otorynolaryngologii Dziecięcej (EWGPO). ESPO jest organizacją typu non-profit, zaangażowaną wyłącznie w działalność naukową, edukacyjną i charytatywną. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej odbywa się co dwa lata i jest uznawany za jedno z najznamienitszych spotkań medycznych w tej dziedzinie.

 

 

 


27-06-2018-pierwsze-posiedzenie-rady-mlodych-naukowcow-wum_5Fot.-Tomasz-Jędrzejewski-850x340-1530178262.jpg
28/cze/2018

25 czerwca podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Rektor WUM- Mirosław Wielgoś wręczył nominacje kilkunastu młodym polskim uczonym, którzy będą tworzyć nowe ciało doradcze uczelni. W gronie uczonych tworzących Radę Młodych Naukowców znalazł się prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.

Powołania zostały przyznane dla osób, które nie ukończyły 40. roku życia, wytypowanych na podstawie rankingu listy 100 liderów Nauki WUM za lata 2015-2017. Rada Młodych Naukowców została powołana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w celu integracji środowiska młodych badaczy i ludzi nauki. Jest organem doradczym Rektora WUM. RMN będzie miejscem do dyskusji w zakresie budowania karier naukowych, monitorowania osiągnięć młodych naukowców i stworzenia platformy do podnoszenia efektywności ubiegania się o granty naukowe.
Do głównych zadań Rady będzie należało m. in. identyfikowanie istniejących oraz przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy i przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.
Naukowcy powołani do Rady będą odpowiedzialni za wzbogacenie uczelnianej strategii „Human Resource Strategy for Researchers”, dbałość o logo HR Excellence in Research, a także wspieranie pracodawcy w procesach rekrutacji pracowników i konkursach, jak również wypełnianie treści określonych w Strategii Rozwoju WUM, zmierzających do wspierania korzystnych zmian kadrowych i rekrutacyjnych w polityce uczelni. Powołanie Rady Młodych Naukowców WUM, wpisuje się w reformę nauki i szkolnictwa wyższego, której priorytetem jest stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzenie regulacji, które pozwolą w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych.

 

więcej na stronie: www.wum.edu.pl

Fot. Tomasz Jędrzejewski


received_1834810853482159-850x340-1530185048.jpeg
28/cze/2018

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz udzielał konsultacji logopedycznych.

Mimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy wydarzenia licznie korzystali ze stworzonej możliwości bezpłatnych porad i konsultacji licznych specjalistów.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content