Psychomotoryka PROMOCJA WAKACYJNA !!!

Dla dzieci, które rozpoczną terapię przed wakacjami oraz w trakcie ich trwania, zniżka w wysokości 100 zł!

Hasło promocyjne: ślimak !

Zajęcia odbywają się w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach  8-20, pod numerem telefonu: 91 455 33 00 lub e-mailowo: rejestracja.szczecin@csim.pl

Promocja trwa do końca sierpnia.

 

TWOJE DZIECKO NIE MÓWI?
Nie czekaj z podjęciem terapii!

Terapia Psychomotoryczna rekomendowana przez logopedów, fizjoterapeutów i neurologów dziecięcych jest formą skutecznej pomocy w usprawnianiu procesów odpowiedzialnych za produkcję mowy. Pomaga w szybkim tempie wyrównać opóźnienia, dając efekty zdecydowanie szybciej, niż w przypadku klasycznej metody stolikowej. Przygotowuje układ nerwowy dziecka do przyjmowania jak największej liczby informacji, co realnie przekłada się na jego sukcesy pedagogiczne i komunikacyjne. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy, z wykorzystaniem różnych, przyjaznych dziecku technik m.in. ćwiczeń ruchowych, rytmicznych czy masażu.

Dla kogo jest terapia?

 • dzieci w wieku 3-7 lat z zaburzeniami rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy, afazja motoryczna, dysfazja rozwojowa i inne)
 • dzieci z trudnościami sfery poznawczej (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzeganie, synteza i analiza wzrokowa, kategoryzacja, kojarzenie i inne)
 • dzieci z tzw. problemami szkolnymi i trudnościami w uczeniu się
 • dzieci z opóźnieniem znajomości schematu ciała oraz skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizacją
 • dzieci z trudnościami w orientacji czasoprzestrzennej
 • dzieci z trudnościami motorycznymi (motoryka mała i duża)
 • dzieci zaburzeniami w sferze zachowania, niedostosowane do zasad funkcjonowania w grupie i określonych sytuacjach

Jak wyglądają zajęcia?

 • grupowa forma zajęć (max. 5 osób)
 • 30 spotkań po 1,5 godz., pod opieką dwojga terapeutów bez obecności rodzica, 2 razy w tygodniu przez okres 3-4 miesięcy

Cel i efekty terapii?
Celem Terapii Psychomotorycznej jest poprawa w zakresie:

 • mowy (wyrównanie opóźnień)
 • emocji (umiejętność ich kontrolowania, wzrost samooceny)
 • koncentracji
 • organizacji/planowania czynności w czasie i przestrzeni
 • ułatwienia procesów nauki
 • uzyskania dominacji jednej ze stron ciała
 • sfer motorycznej i poznawczej
 • przygotowania do podjęcia nauki w szkole

Rezultatem terapii jest uzyskanie przez dziecko maksymalnych umiejętności, właściwych dla jego poziomu rozwojowego oraz uwarunkowań psychofizycznych.