PTFe-2-1-450x253.jpg
25/lis/2022

W ramach XX Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prof. Piotr H. Skarżyński wziął udział w sesji plenarnej wraz najwybitniejszymi specjalistami z dziedziny medycyny, m.in. ministrem zdrowia dr. n. ekon. Adamem Niedzielskim. 

W panelu eksperckim „Quo Vadis – priorytety i trendy farmakoekonomiki”, który odbył się pierwszego dnia konferencji, prelegenci omawiali główne trendy farmakoekonomiczne oraz priorytety systemu ochrony zdrowia w różnych specjalnościach medycznych.

Prelegenci omawiali m.in. najważniejsze wyzwania w onkologii, kardiologii, neurologii, psychiatrii czy otorynolaryngologii, kwestie właściwego poziomu ich finansowania, wyceny świadczeń czy zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie i ekonomice zdrowia. Niezmiernie ważne było poruszenie trudnych kwestii oceny technologii medycznych oraz roli pacjentów we współczesnych procesach decyzyjnych.

Obok ministra zdrowia dr. n. ekon. Adama Niedzielskiego oraz prof. Piotra H. Skarżyńskiego –  otorynolaryngologa, audiologa, foniatry i dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, w sesji plenarnej uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, prof. Piotr Rutkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego), prof. Agnieszka Słowik (konsultant krajowy w dziedzinie neurologii), prof. Jarosław Pinkas (konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego), prof. Piotr Gałecki (konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii), prof. Ewa Lech-Marańda (konsultant krajowy w dziedzinie hematologii), a także prof. Przemysław Mitkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

– Rozmawialiśmy o największych i najważniejszych wyzwaniach w medycynie, biorąc pod uwagę zarówno globalne, jak i polskie priorytety – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński. – Dyskusja w gronie tak wybitnych specjalistów była cenną wymianą doświadczeń i spostrzeżeń.

XX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbywa się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2022 r.


2511-b-450x217.jpg
25/lis/2022

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska  uczestniczyła w panelu eksperckim dotyczącym laryngologii podczas drugiego dnia XX Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Wydarzenie zgromadziło czołowych specjalistów z dziedziny medycyny, farmakologii, zarządzania i ochrony zdrowia. 

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska wraz z prof. Piotrem H. Skarżyńskim i dr. hab. Wojciechem Kukwą prowadzili panel ekspercki „Obraz polskiej laryngologii”.

– Wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie, które dotyczą m.in. coraz większych możliwości leczenia farmakologicznego problemów otorynolaryngologicznych – mówiła dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska. – Niestety, często występującym problemem jest przerywanie terapii farmakologicznej przez pacjentów, przez co nie przynosi ona skutków i stan pacjenta się pogarsza.

Wśród innych tematów, poruszanych podczas panelu eksperckiego, znalazły się m.in.: przykład chirurgicznego i zachowawczego leczenia zapalenia ucha środkowego u dzieci w Polsce, pomiar efektów interwencji medycznych, zasoby ochrony zdrowia z perspektywy sektora i podmiotu leczniczego, dane z realnej praktyki klinicznej, dane sprawozdawcze i elektroniczna dokumentacja medyczna.

XX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbywała się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2022 r.


DSC_4906-małe-1200x800-1200x800.jpg
29/lis/2022

Działania mające na celu ochronę środowiska powinny być podejmowane również w placówkach medycznych – tłumaczył w wywiadzie dla „Raport ESG” i RaportCSR.pl prof. Piotr H. Skarżyński podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wśród przykładowych aktywności prośrodowiskowych ekspert wymienił m. in. korzystanie z tańszej energii z OZE, racjonalne gospodarowanie odpadami medycznymi, edukowanie społeczeństwa o działaniach prozdrowotnych m. in. konieczności wykonywania badań profilaktycznych czy objęcie przez firmy opieką własnych pracowników.

Prof. Piotr H. Skarżyński poruszył również temat rosnących oczekiwań społeczeństwa względem jakości usług i dostępu do doświadczonej kadry medycznej.

Cały wywiad z Panem profesorem dostępny tutaj


puig.png
30/lis/2022

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od 30 lat skupia firmy członkowskie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, które dzięki wsparciu Izby mogą skorzystać z potencjału organizacji oraz ze współpracy pomiędzy firmami członkowskimi. Zadaniem Izby jest szerzenie wiedzy, udzielanie wsparcia, dzielenie się inspiracją oraz wymiana doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Spośród ośmiu placówek zagranicznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS aż trzy z nich zlokalizowane są na Ukrainie; w Kijowie, Łucku i Odessie. Dzięki członkostwu w PUIG sieć placówek MEDINCUS uzyska możliwość łatwiejszego, wspólnego wpływu na kształt życia gospodarczego oraz ekonomicznego na obszarze Ukrainy. Za sprawą tej współpracy Centrum uzyska łatwiejszy dostęp do uczestnictwa w targach, szkoleniach, spotkaniach z decydentami z obydwu krajów, a także wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organami władzy i organizacjami gospodarczymi.


Zacznij-od-zdrowia1-—-kopia.jpg
28/lis/2022

Fot. „Zacznij od zdrowia”, TVP2.

Utrata słuchu, szumy uszne i ochrona przed hałasem – to tematy, o których opowiadał prof. Piotr H. Skarżyński w ostatnim odcinku programu „Zacznij od zdrowia” w TVP2, prowadzonym przez Adama Gizę. Odcinek został wyemitowany w niedzielę 27 listopada 2022 r.

– Jeśli chodzi o analizę tego, co dzieje się z naszym słuchem od urodzenia, to mamy program badań przesiewowych, który wychwytuje sytuacje bardzo trudne, głębokiego niedosłuchu noworodków. – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński. – Kiedy dziecko nie rozwija mowy, należy sprawdzić czy to z powodu niedosłuchu, czy z powodu np. jakichś problemów neurologicznych.

Prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. – objaśniał także, dlaczego występują szumy uszne.

– Szum uszny jest objawem, który dla wielu osób jest tylko związany z uszami. Jednostki, które są związane z szumami usznymi są naprawdę wielorakie. To może być np. niedosłuch, czyli niedosłyszymy, słyszymy gorzej, ale słyszymy też dźwięki z wnętrza organizmu i wtedy możemy je odbierać jako szum. Często ten szum jest w rytmie bicia serca. Jest to związane także np. z tym, że mamy zmiany w obrębie dużych naczyń krwionośnych, gdzie krew nie biegnie tak, jak powinna i daje pewne dźwięki, które odbieramy jako szum.

Jako kolejne przyczyny występowania tego problemu profesor wskazał np. zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i stres.

– Trzeba przeanalizować holistycznie całą historię choroby pacjenta. Szum uszny może być także spowodowany przez powikłania po boreliozie.

Prowadzący program Adam Giza pytał także o otaczający nas hałas i jego skutki dla naszego słuchu.

– Słuchanie muzyki i komunikowanie się przez słuchawki jest coraz bardziej powszechne i od tego nie odejdziemy – mówił prof.  Piotr H. Skarżyński. – Jakie słuchawki są dobre? Takie, które dają mało pików – bardzo mocnych dźwięków, które mogą być odbierane jako skrzeczenie lub różnego rodzaju trzaski, bo to one najczęściej powodują to uszkodzenie.

Profesor podkreślił, że natężenie dźwięków nie powinno przekraczać progu, które powoduje zmęczenie słuchowe.  

Cały wywiad z prof. Piotrem H. Skarżyńskim, który został wyemitowany w programie „Zacznij od zdrowia”, dostępny jest na platformie  https://vod.tvp.pl/.


IMG-0886-—-kopia-2-1200x748.jpg
21/lis/2022

Z okazji 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kapituła jubileuszu wybrała najwybitniejszych absolwentów. Za Absolwenta 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii menedżer uznany został prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński –  otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów. W ramach tej kategorii zostali wyróżnieni absolwenci, którzy osiągnęli sukces w obszarze zarządzania lub zainicjowali wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w organizacji. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 19 listopada 2022 r. w Warszawie.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania UW jedną z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie – EQUIS.

FOT. Prof. Piotr H. Skarżyński z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

C_2_EH09727_g-1200x800.jpg
21/lis/2022


Z radością informujemy, że prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński –  otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, wraz z prof. Tomaszem Zatońskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otorynolaryngologii dla woj. dolnośląskiego, zostali przyjęci do prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia otorynolaryngologicznego CORLAS. Uroczyste przyjęcie w poczet członków miało miejsce podczas kongresu CORLAS, który odbył się w dniach 13-16 listopada 2022 roku w stolicy Chile – Santiago.

CORLAS (Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum) jest jednym z najbardziej znaczących międzynarodowych stowarzyszeń otorynolaryngologów, które skupia 400 członków z 50 krajów. Powstało w 1926 r. w Groningen w Holandii z inicjatywy Charlesa Emile’a Benjaminsa i Adriaana De Kleyna. Nadrzędnym celem Kolegium jest stworzenie forum dyskusji nad problemami naukowymi z zakresu całej otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.


DSC_3654-1200x800.jpg
14/lis/2022

Prof. Piotr H. Skarżyński większością głosów został powołany na Członka Zarządu Międzynarodowej Sieci Telemedycyny i Telezdrowia ISfTeH.

Sieć partnerów ISfTeH zajmuje się ułatwianiem dostępu do rozwiązań telemedycznych na całym świecie. Zadaniem partnerów jest szerzenie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem w zakresie telemedycyny i e-zdrowia oraz zapewnienie łatwego kontaktu do uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie.

Prof. Skarżyński jest członkiem Rady Przedstawicielskiej ISfTeH od 2016 roku. Jako Członek Zarządu będzie kontynuował pracę nad szerzeniem dostępu do rozwiązań telemedycznych, które od lat wprowadza i rozwija w opiece nad pacjentami.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content