Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

30 listopada 2022 by Anna Nowak
puig.png

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od 30 lat skupia firmy członkowskie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, które dzięki wsparciu Izby mogą skorzystać z potencjału organizacji oraz ze współpracy pomiędzy firmami członkowskimi. Zadaniem Izby jest szerzenie wiedzy, udzielanie wsparcia, dzielenie się inspiracją oraz wymiana doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Spośród ośmiu placówek zagranicznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS aż trzy z nich zlokalizowane są na Ukrainie; w Kijowie, Łucku i Odessie. Dzięki członkostwu w PUIG sieć placówek MEDINCUS uzyska możliwość łatwiejszego, wspólnego wpływu na kształt życia gospodarczego oraz ekonomicznego na obszarze Ukrainy. Za sprawą tej współpracy Centrum uzyska łatwiejszy dostęp do uczestnictwa w targach, szkoleniach, spotkaniach z decydentami z obydwu krajów, a także wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organami władzy i organizacjami gospodarczymi.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content