Opole

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało otwarte w październiku 2010 r. Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 122b, naprzeciwko marketu Netto. Lokal przystosowany jest do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów mamy 7 specjalistycznych gabinetów, w tym:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet badań słuchu (wraz z kabiną ciszy).

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny z videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, videostroboskopem i mikroskopem diagnostycznym,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER.

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

3 kwietnia 2019

dr n. med. Renata Cudejko

Kierownik filii, Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

lek. Anna Kałuża-Wieczorek

otolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Agnieszka Skotnicka

Logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

Aleksandra Morzyk, Opole, Medincus
3 kwietnia 2019

Aleksandra Morzyk

Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

mgr Joanna Kopaniecka-Kurc

Protetyk słuchu, technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

mgr Zofia Krężlewska

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

Beata Bogucka, Opole, Medincus
3 kwietnia 2019

Beata Bogucka

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Renata Dębowska

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Anna Korzeniowska

Sekretarka medyczna, rejestratorka

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Agnieszka Jędrzejak

Rejestratorka

Więcej +Umów sie na wizytę

Poradnia Otolaryngologiczna

W ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy.

Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinety lekarskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Nasza oferta obejmuje także leczenie wibroaerozolami schorzeń górnych dróg oddechowych, w tym chorób uszu w oparciu o inhalacje z nadciśnieniem (AMSA).

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Poradnia audiologiczno – foniatryczna

W ramach poradni audiologiczno-foniatrycznej oferujemy:

 • badania otoskopowe,
 • videootoskopowe,
 • videomikroskopowe ucha,
 • badania akumetryczne słuchu,
 • ocenę badań audiometrycznych słuchu dla dzieci i dorosłych,
 • badania laryngoskopii pośredniej i bezpośredniej krtani za pomocą endoskopii z optyką sztywną i optyką miękką,
 • badania stroboskopowe krtani, 
 • badania obciążenia i zakresu głosu,
 • diagnostykę zaburzeń głosu i mowy u dzieci,
 • leczenie wibroaeorozolami (inhalacje) narządu głosu,
 • wlewki dokrtaniowe.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W Opolskim Centrum Słuchu i Mowy profesjonalnie dobieramy i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodących marek (np. ReSound, Widex). Oferujemy też opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego.

W naszej ofercie znajdą Państwo także: systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie oraz akcesoria do aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta.

Nasi protetycy oferują rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych pacjenta.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta przy zakupie aparatów słuchowych.

Poradnia logopedyczna

Diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń mowy i głosu u osób dorosłych oraz dzieci. Terapia logopedyczna w naszym Centrum odbywa się w zakresie:

 1. Opóźniony rozwój mowy
 2. Dyslalia (nieprawidłowa realizacja głosek)
 3. Rehabilitacja głosu osób czynnościowymi i organicznymi zaburzeniami głosu- ćwiczenia z zakresu prawidłowej emisji głosu
 4. Rehabilitacja głosu osób po laryngektomii
 5. Terapia logopedyczna osób z dyzartrią
 6. Terapia logopedyczna osób z afazją
 7. Terapia logopedyczna dzieci ze spektrum autyzmu
 8. Terapia logopedyczna osób z niedosłuchem (dorośli i dzieci)
 9. Terapia logopedyczna dysfagii
 10. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Diagnostyka, leczenie zawrotów głowy i narządu równowagi

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system do wykonywania badań VNG – videonystagmografia.

Rehabilitacja

W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację osób po protezowaniu słuchu oraz po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • rehabilitację pacjentów z szumami usznymi,
 • rehabilitację zaburzeń głosu i mowy u dzieci oraz dorosłych,
 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • terapię niepłynności mowy i jąkania,
 • zaburzeń centralnych słuchu,
 • wczesną stymulację rozwoju mowy dziecka,
 • inhalacje górnych dróg oddechowych (w tym AMSA),
 • zdalne programowanie procesorów mowy implantów ślimakowych (telefiting).
Inhalacje

Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia chorób wynikających z zaburzeń funkcjonowania górnych dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok.     

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Terapia SPPS-S – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Urządzenie to jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczenia angażujące wiele zmysłów człowieka.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Terapia SPPS-S przeznaczona jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

Więcej informacji o SPPS-S.

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja otolaryngologiczna, audiologiczno-foniatryczna dr n. med. Renata Cudejko
195
Konsultacja otorynolaryngologiczna lek. Anna Kałuża-Wieczorek
170
Rehabilitacja głosu pakiet: 5 wizyt u foniatry, 10 inhalacji i 5 wlewek dokrtaniowych
700
Konsultacja logopedyczna z diagnozą (60 min)
95
Rehabilitacja logopedyczna (30 min)
50
Rehabilitacja logopedyczna (60 min)
85
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
ABR trzask
180
ABR latencje
330
ABR latencje nocne
380
ABR progi podstawowe badanie dzienne
370
ABR progi podstawowe badanie nocne
470
ABR progi rozszerzone badanie dzienne (trzask, 0,5kHz, 1kHz, 2kHz, 4kHz)
510
ABR progi rozszerzone badanie nocne (trzask, 0,5kHz, 1kHz, 2kHz, 4kHz)
590
ABR progi podstawowe badanie dzienne (1 ucho)
185
ABR progi rozszerzone dzienne + przewodnictwo kostne
820
ABR progi rozszerzone nocne + przewodnictwo kostne
920
Przedpłata za badanie ABR
150
Opłata za niewykonanie badania dziennego z przyczyn pacjenta (np. niezaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
70
Opłata za niewykonanie badania nocnego z przyczyn pacjenta (np. niezaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
150
Audiometria tonalna progowa (AT)
75
Audiometria tonalna nadprogowa (AT) [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
Audiometria impendancyjna (AI)
65
Audiometria impendancyjna (AI) – badanie nocne
140
Audiometria słowna (AS)
80
Charakterystyka szumu usznego (ChS)
60
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
95
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE) – badanie nocne
160
Minimal Masking Level (MML)
30
Test dyskryminacji mowy (TDM)
40
Test drożności trąbek (TDT)
40
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
40
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
FPT (Frequency Pattern Test)
37
DPT (Duration Pattern Test)
37
DDT (Digital Dichotic Test)
55
GDT (Gap Detection Threshold)
30
Test rozumienia mowy filtrowanej
30
Test rozumienia mowy w szumie białym (obrazki / słowa)
30
Test rozumienia mowy w szumie “cocktail party” 20
32
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych (pacjent CSIM MEDINCUS)
bezpłatnie
Dobór aparatów słuchowych (pacjent z zewnątrz)*
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)
bezpłatnie
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)***
bezpłatnie
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Pakiet AI+DPOAE/TEOAE
125
Pakiet słuchowy podstawowy AT+AI
125
Pakiet słuchowy rozszerzony AT+AI+AS
190
Pakiet słuchowy powiększony (AT+AI+DPOAE/TEOAE+ABR)
265
Pakiet słuchowy pełny (AT+AI+AS+DPOAE/TEOAE+ABR)
295
Pakiet szumowy podstawowy (AT+AI+DPOAE/TEOAE)
220
Pakiet szumowy rozszerzony (AT+AI+DPOAE/TEOAE+ChS+UCL)
320
Pakiet szumowy charakterystyka(AT+AI+ChS)
160
Pakiet szumowy pełny (AT+AI+DPOAE+ChS+UCL+ABR latencje)
275
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone (DPOAE+ABR próg słuchu)
230
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone (DPOAE+ ABR próg słuchu) – badanie nocne
430
Obiektywna topodiagnostyka słuchu (AI+DPOAE+ABR próg słuchu+ABR latencje)
325
Obiektywna topodiagnostyki słuchu (AI+DPOAE+ABR próg słuchu+ABR latencje) badanie nocne
490
Pakiet: Videonystagmografia (VNG) + Audiometria impedancyjna (AI) z opisem
240
Inne usługi
Cena (PLN)
Stymulacja układu nerwowego – usługa jednorazowa
135
Stymulacja układu nerwowego osoby dorosłej – pakiet 10 zabiegów
825
Stymulacja układu nerwowego dziecka – pakiet 10 zabiegów
525
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
170
Stroboskopia
80
Mikrootoskopia
50
Badanie endoskopowe nosogardła i/lub krtani z opisem i zdjęciem
80
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza
35
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza (cykl 10 dni) = 10 inhalacji
295
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
60
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
110
Zaświadczenie na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu w szpitalu lub jednostce organizacyjnej NZOZ-u Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
40
Wkładka miękka/twarda dziecko
80
Wkładka miękka/twarda dorosły
80
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Wlewka (5 razy)
80
Wlewka
18
Zaświadczenie różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, o dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
40
Zaświadczenie interdyscyplinarne (lekarz otolaryngolog, audiolog, foniatra, logopeda i psycholog)
115
Regulacja aparatu słuchowego
195
Rehabilitacja w zawrotach głowy – manewr uwalniający
70
Parasym – wypożyczenie
1500
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-S
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego 
195
Terapia SPPS-S (1 tydzień)
995
Testy po zakończonej terapii
195
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
60
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna
2
Aktualizacja cennika dnia 21.12. 2021 r.
 

* – w przypadku, jeśli pacjent zakupi aparat/y w CSiM MEDINCUS, dobór aparatów wliczamy w koszt zakupu

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Wiejska 122 B (wjazd od ul. Rzeszowskiej)
45-303 Opole

tel: +48 77 551 11 70
tel. +48 666 333 222
email: opole@medincus.pl

Uwaga! W dniach 16-19 sierpnia w związku z remontem drogi mogą pojawić się utrudnienia w przejeździe przy ul. Rzeszowskiej 10. 16-17 sierpnia droga może być tymczasowo lub całkowicie zamknięta.

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek: 8:00-18:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-16:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

Dojazd komunikacją miejską:

 • MZK nr 10, 15, 18, 17, przystanek: Wiejska – Ozimska

Centrum mieści się przy ulicy Wiejskiej 122b, naprzeciwko marketu Netto. Dojazd do Centrum od ulicy Rzeszowskiej.

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content