Rzeszów

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Aktualny adres to: Al. Niepodległości 3, Rzeszów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinety lekarskie,
 • gabinety logopedyczne,
 • gabinet badań słuchu wraz „kabiną ciszy”,
 • gabinet protetyki słuchu,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet fizykoterapii,
 • salę do zajęć grupowych oraz terapii SPPS-S.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażone i zautomatyzowane unity otolaryngologiczne (audiologiczny i foniatryczny) wraz z rejestracją komputerową obrazów,
 • endoskop (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia) służący do diagnostyki głosu i mowy,
 • „kabinę ciszy” i nowoczesną aparaturę do badań słuchu ( w tym do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt),
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • gabinet fizykoterapii zatok, krtani, ucha, i kręgosłupa szyjnego, oraz schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • pracownię do badania narządu przedsionkowego: VNG z próbami kalorycznymi,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy oraz obwodowych zaburzeń  narządu równowagi,
 • cyfrowy korektor mowy- służący do terapii niepłynności mowy i jąkania,
 • sprzęt do terapii Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S),
 • Platformę Badań Zmysłów- nowoczesny sprzęt do przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

11 kwietnia 2019

lek. Dorota Szuber

Kierownik filii, Otorynolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Krzysztof Janicki

Koordynator filii, Fizjoterapeuta

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

dr n. med. Katarzyna Augustyn

Otorynolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

dr n. med. Leszek Kłębukowski

Otorynolaryngolog, Otorynolaryngolog dziecięcy

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Małgorzata Kopacz

Logopeda, Surdologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Monika Ossolińska

Surdologopeda, Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Alicja Skibicka

Logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
21 lipca 2022

mgr Justyna Tabaka

Surdopedagog, terapeuta SPPS-S

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Agnieszka Depowska

Pedagog, logopeda, terapeuta SI

Więcej +Umów sie na wizytę
Karol Galej, Rzeszów, Medincus
11 kwietnia 2019

mgr Karol Galej

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę
22 marca 2023

mgr Yana Honchar

Psycholog

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Barbara Szpirak-Dec

Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Małgorzata Wajda-Harpula

Pedagog

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Małgorzata Ligęza-Ferenc

Protetyk słuchu, Technik elektroradiolog

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

Katarzyna Bugno

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Bolesław Bartnicki

Technik elektroradiolog

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

Klaudia Bajek

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Ewelina Jakubik

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

mgr Ewelina Kurpiel

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

Marcelina Dydo

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
11 kwietnia 2019

inż. Natalia Prończuk

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
Poradnia Otolaryngologiczna

Świadczenia z zakresu otolaryngologii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber, dr n. med. Leszka Kłębukowskiego i dr n. med. Katarzynę Augustyn oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego – specjalistę otorynolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej.

W ofercie Centrum znajdują się prywatne konsultacje i wizyty kontrolne. Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu i dźwięku) z możliwością płukania migdałków podniebiennych, a także endoskopu (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia).

Poradnia audiologiczno-foniatryczna

Świadczenia z zakresu audiologii i foniatrii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber i dr n. med. Katarzynę Augustyn.

Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu) oraz endoskopu (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia).

Podczas konsultacji prowadzone są: diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych, diagnostyka niedosłuchu u dzieci i dorosłych, diagnostyka szumów usznych oraz rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych.

W ramach wizyty możliwe jest także wykonanie próby wysiłkowej głosu oraz badań słuchu, m.in.: audiometrii tonalnej, impedancyjnej, słownej, nadprogowej, otoemisji akustycznej, potencjałów wywołanych z pnia mózgu, także wyjazdowe w domu pacjenta.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Poradnia logopedyczna

Świadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez: mgr Monikę Ossolińską (logopeda, surdologopeda, neurologopeda), mgr Alicję Skibicką (logopeda), mgr Barbarę Szpirak-Dec (logopeda, neurologopeda), mgr Małgorzatę Kopacz (logopeda, surdologopeda).

W ofercie Centrum znajdują się zarówno konsultacje i terapie prywatne jak i w ramach umowy z NFZ.

Za pomocą terapii logopedycznych korygowane są różne zaburzenia m.in.: rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu obwodowego i centralnego, opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, dysleksja, afazja, dyzartria, jąkanie, porażenia i niedowłady fałdów głosowych, zaburzenia połykania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ofercie Centrum znajdują się konsultacje i terapie prywatne. W ramach wizyt prowadzone są: diagnoza, terapia oraz poradnictwo dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu, emocjonalnymi, lękowymi, funkcjonowania społecznego oraz psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna.

Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju finansowane ze środków oświatowych.

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Wykonujemy badanie videonystagmograficzne (VNG) z próbami kalorycznymi (woda lub powietrze), test VHIT oceniający funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych, manewry uwalniające w przypadku łagodnych położeniowych zawrotów głowy, rehabilitację przedsionkową w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi. Świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia zawrotów głowy udzielane są przez mgr. Krzysztofa Janickiego.

Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

Świadczenia z zakresu protetyki słuchu udzielane są przez mgr Małgorzatę Ligęza-Ferenc (protetyk słuchu) i Katarzynę Bugno.

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego.

W Centrum dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD).

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani.

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Rehabilitacja

W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy;
 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych;
 • rehabilitację oraz kompleksową opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego – lekarska, logopedyczna, psychologiczna, zdalne programowanie procesorów mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting);
 • rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego z wykorzystaniem terapii Tomatisa i Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S);
 • rehabilitację głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych;
 • naukę mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani;
 • rehabilitację przedsionkowa w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi.
Fizykoterapia

Świadczenia z zakresu fizykoterapii zatok, krtani, ucha i kręgosłupa szyjnego oraz inhalacji górnych dróg oddechowych. Świadczenia te wykonywane są odpłatnie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. inhalator nadciśnieniowy AMSA, inhalator ultradźwiękowy, lampa sollux, laser, jonoforezy, elektrostymulacje.

Terapia SPPS-S – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

W ofercie Centrum znajdują się zarówno badania wstępne, okresowe, jak i sama terapia świadczone odpłatnie lub w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Najczęstsze zastosowania metody SPPS-S to: centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD), zaburzenia mowy, głosu, dysleksja, trudności szkolne, zaburzenia koncentracji, stres.

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja otorynolaryngologiczna profesorska
420
Konsultacja specjalistyczna
230
Konsultacja logopedyczna z diagnozą
150
Konsultacja logopedyczna bez diagnozy
130
Konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
110
Terapia surdopedagogiczna diagnostyczna
60
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (60 min.)
120
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (30 min.)
80
Konsultacja psychologiczna
130
Diagnoza psychologiczna
150
Terapia psychologiczna
120
Badanie psychologiczne – test inteligencji (test Wechslera 1,5h)
150
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Pakiet podstawowy AT+AI
165
Pakiet podstawowy AI+DPOAE/TEOAE
165
Pakiet podstawowy AT+AI+AS
245
Pakiet podstawowy AT+AS
160
Pakiet drożności trąbki słuchowej AT+AI+TDT
215
Pakiet drożności trąbki słuchowej i charakterystyka AT+AI+TDT+CHS
260
Pakiet drożności trąbki słuchowej DPOAE/TEOAE+TDT
170
Pakiet szumowy podstawowy AT+AI+DPOAE/TEOAE
255
Pakiet szumowy rozszerzony AT+AI+DPOAE/TEOAE+CHS+UCL
390
Pakiet szumowy charakterystyka AT+AI+CHS
220
Pakiet VNG + AI (z opisem)
290
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Audiometria tonalna (AT)
95
Audiometria impedancyjna (AI)
85
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
55
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
130
Audiometria słowna (AS)
95
Charakterystyka szumu usznego (CHS)
70
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
55
Minimal Masking Level (MML)
45
SISI – audiometria nadprogowa
80
Audiometria w polu swobodnym (AWP)
70
ABR latencje
370
ABR trzask
210
ABR dzienne podstawowe (trzask + 500 Hz)
410
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
550
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) + przewodnictwo kostne
880
ABR wieczorne podstawowe (trzask + 500 Hz)
510
ABR wieczorne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
640
ABR wieczorne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) + przewodnictwo kostne
990
ABR wyjazdowe podstawowe
820
ABR wyjazdowe rozszerzone
990
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR dzienne
90
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR nocne
190
Zaliczka na badanie wyjazdowe (opłata za niewykonanie ABR wyjazdowe)
290
VHIT test oceniający funkcjonowanie 6-ciu kanałów półkolistych błędnika
180
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Konsultacja protetyczna
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
180
Terapia Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
195
Jeden etap terapii
995
Całość terapii – 3 etapy (płatna jednorazowo)
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Terapia SPPS-S grupowo w placówce jeden poziom
890
Test FPT
30
Test DPT
30
Test GDT
30
Test DDT ukierunkowany
30
Test DDT rozproszony
30
Test CWT
30
Test FWT
30
Test ASP
30
Test SPN
30
Test ASPN
30
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA 1 zabieg
39
Pakiet AMSA 10 zabiegów
340
Pakiet AMSA 20 zabiegów
600
Inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN 1 zabieg
30
Pakiet TAJFUN 10 zabiegów
260
Pakiet TAJFUN 20 zabiegów
480
Elektrostymulacja – 1 zabieg
30
Elektrostymulacja – 10 zabiegów
280
Elektrostymulacja – 20 zabiegów
520
Jonoforeza (z lekiem) – 1 zabieg
30
Jonoforeza (z lekiem) – 10 zabiegów
280
Jonoforeza (z lekiem) – 20 zabiegów
520
Laser – 1 zabieg
30
Laser 10 zabiegów
280
Laser 20 zabiegów
520
Inne
Cena (PLN)
Pobranie wymazu + koszt wymazówki
60
Płukanie migdałków (TWM)
160
Zabiegi terapeutyczne jamy ustnej, gardła, krtani i uszu
150
Rehabilitacja głosu
180
Średnie położenie częstotliwości głosu w Hz – zdanie (LTAS) (Analiza Fo, Analiza formatowa)
60
Terapia manualna głosu
180
Wlewka lekowa
30
Parasym – wypożyczenie
2190
Akcesoria
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda/miękka dorosły
80
Wkładka uszna miękka/miękka dziecko
80
Wkładka RIC 1 szt.
160
Wkładka antywodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka antyhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie ReSound/Widex do aparatu słuchowego 1 szt.
2.82
Baterie ReSound/Widex do aparatu słuchowego 6 szt.
16.90
Baterie Siemens 6 szt.
19.90
Baterie do implantu 6 szt.
21,90
Baterie do implantu powyżej 4 opakowań (cena za opakowanie)
19
Zestaw do płukania zatok NeilMed SINUS RINSE
99
Pozostałe usługi
Cena (PLN)
Test węchu
120
Test smaku
130
Pakiet węch + smak
220
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia lekarskiego różnego typu – za jedną stronę
50
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
50
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
100
Dokumentacja medyczna-xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Aktualizacja cennika dnia 01.10.2022 r.

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Al. Niepodległości 3
35-303 Rzeszów

Od 27 kwietnia przy wjeździe na parking Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS działa szlaban. Prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją po dojechaniu do szlabanu, umożliwimy Państwu wjazd na parking, tel. 22 463 55 80

tel: +48 17 852 81 51
tel. +48 666 333 222
email: rzeszow@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–18:00
Wtorek: 8:00–19:00
Środa: 8:00–19:00
Czwartek: 8:00–19:00
Piątek: 8:00–17.00

Dojazd komunikacją miejską:

 • Przystanek:  Al. Niepodległości Pawilony 02-linie autobusowe: 11, 13, 26, 27, 32, 46.
 • Przystanek: Uniwersytet 05-linie autobusowe:  0B, 17,19, 21, 27, 29, 44.

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

11 kwietnia 2019

Testowy Wpis

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…
Czytaj dalej +
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content