Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 • slide
 • slide


Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność na początku 2007 roku. Do sierpnia 2012 roku Przychodnia mieściła się w dzielnicy Niebuszewo przy ul. Niemcewicza, a od września 2012 zmieniono lokalizację placówki na centrum miasta. Obecnie ZCSIM sąsiaduje z Urzędem Marszałkowskim, zajmując parter i część pierwszego piętra budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4. Zmiana siedziby wynikała ze znacznego rozwoju Przychodni.

Aktualnie do dyspozycji pacjentów są:

 • Trzy gabinety lekarskie, w których funkcjonuje Poradnia Otorynolaryngologiczna oraz Audiologiczno – Foniatryczna,
 • Gabinety rehabilitacyjne, w tym:
 1. dwa gabinety logopedyczne,
 2. dwa gabinety fizjoterapeutyczne, do terapii integracji sensorycznej, zaburzeń równowagi, psychomotoryki, zaburzeń głosu,
 3. gabinet pedagogiczny, m.in. do terapii metodą Tomatisa, treningów słuchowych,
 4. gabinet psychologiczny,
 5. gabinet do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w ZCSIM,
 • Dwa gabinety protetyka słuchu,
 • Gabinety diagnostyczne:badań słuchu (z dwiema kabinami ciszy),diagnostyki zawrotów głowy
 • Inhalatorium do wykonywania specjalistycznych inhalacji m.in. typu AMSA

Lokal przystosowany jest do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych oraz dokładamy wszelkich starań, aby każdy z gabinetów był jak najbardziej przyjazny dziecku.
Przyjęcia w Poradniach: Audiologiczno-Foniatrycznej, Logopedycznej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz Gabinet Protezowania Słuchu mogą odbywać się również w ramach kontraktu z NFZ. Każda z wyżej wymienionych Poradni, ponadto Poradnia Otolaryngologiczna, funkcjonuje również w ramach tzw. przyjęć prywatnych.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny (audiologiczny i foniatryczny) wraz z rejestracją komputerową obrazów i dźwięków,
 • endoskopy (wideotoskop, wideolaryngoskop, nasofiberoskop, wideostroboskop) służące do diagnostyki zaburzeń uszu, głosu i mowy, chorób nosa i zatok,
 • mikroskop do szczególnej oceny uszu, wykonywania specjalistycznych opatrunków,
 • „kabinę ciszy” i nowoczesną aparaturę do badań słuchu (w tym do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt oraz dzieci starszych, zwłaszcza badań ABR, podczas których nie jest konieczne usypianie dziecka),
 • specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnostyki centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • zestaw aparatury do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa oraz SPPS,
 • system VNG i ENG do diagnostyki układu równowagi wraz z kalorymetrami wodnym i powietrznym,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • zestaw urządzeń niezbędnych do telerehabilitacji słuchowej,
 • specjalistyczny inhalator AMSA, który wytwarzając wibroaerozol i opcjonalnie nadciśnienie jest szczególnie przydatny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego, jak również zaburzeń zatok obocznych nosa,
 • specjalistyczny inhalator ultradźwiękowy TAJFUN z przystawką pulsacyjną, wytwarzający wibroaerozol lub aerozol z roztworów leczniczych, szczególnie przydatny przy leczeniu zaburzeń gardła i krtani,
 • cyfrowy korektor mowy- służący do terapii niepłynności mowy i jąkania,
 • Platformę Badań Zmysłów – nowoczesny sprzęt do przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług.