Polityka prywatności

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. W organizacji stosowane są środki, które pozwalają w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Poufność danych i ochrona prywatności naszych klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 7.

Inspektor Ochrony Danych

Jest to osoba w organizacji, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • adres korespondencyjny: Inspektor Danych Osobowych CSiM, ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn
 • e-mail: daneosobowe@csim.pl

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia opieką medyczną,
 • dostarczenia usług niemedycznych polegające m.in. na doborze aparatów słuchowych,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji,
 • poinformowania o możliwości wzięcia udziału w ankiecie badania jakości udzielonego
  świadczenia,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny przychodni).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody na udostępnianie informacji o stanie zdrowia,
 4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz zawartych w dokumentacji medycznej

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content