Realizacja praw dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.

W związku z tym, że posiadamy Państwa dane przysługują Państwu prawa związane z ich przetwarzaniem, wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Państwa praw.  

Jak zgłosić żądanie realizacji praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Można to zrobić na kilka sposobów:

– drogą tradycyjną na adres:
Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn

– drogą elektroniczną na adres mailowy  daneosobowe@csim.pl

– drogą telefoniczną: 22 463 53 22

– osobiście w każdej placówce.

O co można wnioskować?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo do wycofania zgody,
  4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  5. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje należy zamieścić w zgłoszeniu?

Prosimy o zawarcie w zgłoszeniu poniższych informacji:

– kto składa wniosek

– z jakiego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać

– jaka jest preferowana forma odpowiedzi (pisemna, elektroniczna, telefoniczna).


Jak długo trzeba czekać na odpowiedź lub realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Państwa sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

Przedmiot żądania

Termin realizacji

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

30 dni

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

30 dni

prawo dostępu do danych 

miesiąc

prawo żądania sprostowania danych 

30 dni

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 

30 dni

prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’)

30 dni

prawo do przenoszenia danych

30 dni

Czy realizacja powyższych praw wiąże się z poniesieniem kosztów?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. realizacji żądania. Odpowiedź ta zostanie Państwu przekazana.
Informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem  może być nie możność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

W jaki sposób można odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe można odwołać wysyłając wiadomość na adres email: daneosobowe@csim.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content