doc.-PHS_WTC_2-850x340-1.jpg
16/lis/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński ponownie został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w kadencji na trzy lata 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.  

Nowi członkowie Zarządu ISfTeH zostali wybrani w głosowaniu nadzorowanym przez Komitet ds. Zarządzania i Nominacji ISfTeH przez instytucjonalnych, krajowych oraz indywidualnych członków organizacji. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów.
Wraz z profesorem Piotrem Skarżyńskim o miejsce w Radzie Zarządu, jako przedstawiciel członków instytucjonalnych, ubiegał się prof. Krishnan Ganapathy – Prezydent Fundacji Apollo Telehealth Networking, jednego z największych podmiotów działających w branży medycznej w Indiach i pioniera w telemedycynie na świecie. 

Pozostałe miejsca w Radzie Zarządu objęli: Andy Fischer ze Szwajcarskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia jako Przedstawiciel Krajowych Członków oraz Michele Griffith jako Przedstawiciel Członków Indywidualnych.

Wybór Prof. Piotra Skarżyńskiego do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny  i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog i współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesowym w celu sprzyjania rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny i e -Zdrowia, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia juz istniejące synergie między globalnymi partnerami. ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny  i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO.

Polskie organizacje będące członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia to Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus.


46362762_1618766108227601_2145030551659085824_n-850x340-1542722379-1.jpg
20/lis/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business.

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się 15 listopada podczas konferencji „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” w Warszawie. Nagroda została przyznana dla przedsiębiorcy i firmy, która została założona przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Kapituła doceniła wkład profesora Piotra Skarżyńskiego w rozwój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która ma promować przedsiębiorcze postawy, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz gospodarki oraz projekty prospołeczne. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci UW to nie tylko osoby znajdujące swoje miejsca na rynku pracy, czy też realizujące kariery naukowe. To także innowatorzy kształtujący rynek pracy i realizujący swoje twórcze pomysły.

Konkurs Przedsiębiorca Roku organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania. Organizatorami są dwie jednostki, których głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości: Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii W tegorocznej już III edycji konkursu zgłoszenia można było przesyłać w 5 kategoriach: Master of Business, Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego, Start-up Roku Wydziału Zarządzania, Innowacja/Innowator Roku, Przedsiębiorca Społeczny.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, laureat konkursu, rocznie przeprowadza ponad 2000 zabiegów oraz 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, wykonywanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Placówka daje pracę ponad 400 pracownikom. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest obecnie w 12 placówkach w całej Polsce oraz 5 zagranicznych.

CSIM wychodzi naprzeciw swoim pacjentom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, starając się jak najbardziej ułatwić im podjęcie i kontynuację leczenia, m.in. poprzez zniwelowanie konieczności dojazdu do daleko oddalonej placówki (telediagnostyka, telekonsultacje, telefitting, telerehabilitacja itp). W dwunastu krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Zespół CSIM przeprowadza także badania kliniczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych (np. bezpłatne badania słuchu), organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, bezpłatne spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).


JS__3748-1-850x340-1543311475.jpg
27/lis/2018

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało finalistą w XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy jedną z trzech firm, które znalazły się wśród nominowanych w kategorii Badania + Rozwój. Wyróżnienie również otrzymała firma Advanced Protection Systems SA, a nagrodę główną Astronika sp. z o.o.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominowała 21 przedsiębiorstw w XVI edycji konkursu. Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił laureatów i wręczył im statuetki 15 listopada br. podczas uroczystej gali „Kongresu 590” w Rzeszowie. Nagroda Gospodarcza jest przyznawana raz do roku przez Prezydenta RP w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych. To najcenniejsze wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców, którzy mają wyraźny wkład w rozwój gospodarki, a jednocześnie budują pozytywny wizerunek Polski i naszej przedsiębiorczości na świecie. Cel przyznawania Nagród pozostaje niezmienny – wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych.

Prezydent Andrzej Duda odnosząc się do laureatów tegorocznej nagrody wskazał, że wyróżnione firmy stanowią przykład pięknej polskiej tradycji biznesowej. – To przede wszystkim czerpanie z wielkiej, bogatej tradycji najlepiej pojętego polskiego biznesu – mówił Prezydent. Podczas wystąpienia zapowiedział także powołanie Rady ds. Przedsiębiorczości.

Autorem zdjęć jest Jakub Szymczuk / KPRP


ngprp_logotyp-741x340.jpg
20/lis/2018

Dzielimy się informacją o zaszczytnej nominacji Centrum Słuchu i Mowy do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (kategoria Badania+Rozwój). Nominacji 21 firm, wśród których się znaleźliśmy, dokonała Kapituła XVI edycji konkursu. Jest to wyróżnienia dla przedsiębiorstw wnoszących znaczący wkład w rozwój gospodarki i mających swój udział w budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości na całym świecie. Dla nas uznanie tym większe, gdyż rekomendacji do nominacji udzieliła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Lista laureatów zostanie ogłoszona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 15 listopada 2018 roku podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie. Więcej informacji na Oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: www.prezydent.pl

2R3A0724-klub-tp-10-2018-fot-kamil-broszko-broszko_com-850x340-1541665449.jpg
20/lis/2018

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS laureat Konkursu „Teraz Polska” otrzymało certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem konkursu. Przedłużenie uprawnień jest dowodem na to, że nagrodzone produkty, usługi oraz samorządy utrzymują przez cały czas poziom, za który Kapituła godła „Teraz Polska” przyznała im nagrodę w konkursie. Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione Godłem TERAZ POLSKA w 2016 roku w kategorii Usługi „w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych”. Certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem TERAZ POLSKA odebrał Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Łukasz Bruski podczas jesiennego klubu „Teraz Polska”, który odbył się 22 października w Muzeum Sportu i Turystyki mieszczącym się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli laureaci Konkursu „Teraz Polska”, mistrzowie sportu, teoretycy biznesu i przyjaciele Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.   (fot. Kamil Bros)

doc.-PHS_WTC_2-850x340.jpg
20/lis/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński ponownie został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w kadencji na trzy lata 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.   Nowi członkowie Zarządu ISfTeH zostali wybrani w głosowaniu nadzorowanym przez Komitet ds. Zarządzania i Nominacji ISfTeH przez instytucjonalnych, krajowych oraz indywidualnych członków organizacji. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów. Wraz z profesorem Piotrem Skarżyńskim o miejsce w Radzie Zarządu, jako przedstawiciel członków instytucjonalnych, ubiegał się prof. Krishnan Ganapathy – Prezydent Fundacji Apollo Telehealth Networking, jednego z największych podmiotów działających w branży medycznej w Indiach i pioniera w telemedycynie na świecie. Pozostałe miejsca w Radzie Zarządu objęli: Andy Fischer ze Szwajcarskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia jako Przedstawiciel Krajowych Członków oraz Michele Griffith jako Przedstawiciel Członków Indywidualnych. Wybór Prof. Piotra Skarżyńskiego do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji. Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny  i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog i współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesowym w celu sprzyjania rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny i e -Zdrowia, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia juz istniejące synergie między globalnymi partnerami. ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny  i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO. Polskie organizacje będące członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia to Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

46362762_1618766108227601_2145030551659085824_n-850x340-1542722379.jpg
20/lis/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się 15 listopada podczas konferencji „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” w Warszawie. Nagroda została przyznana dla przedsiębiorcy i firmy, która została założona przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Kapituła doceniła wkład profesora Piotra Skarżyńskiego w rozwój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która ma promować przedsiębiorcze postawy, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz gospodarki oraz projekty prospołeczne. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci UW to nie tylko osoby znajdujące swoje miejsca na rynku pracy, czy też realizujące kariery naukowe. To także innowatorzy kształtujący rynek pracy i realizujący swoje twórcze pomysły. Konkurs Przedsiębiorca Roku organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania. Organizatorami są dwie jednostki, których głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości: Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii W tegorocznej już III edycji konkursu zgłoszenia można było przesyłać w 5 kategoriach: Master of Business, Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego, Start-up Roku Wydziału Zarządzania, Innowacja/Innowator Roku, Przedsiębiorca Społeczny. Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, laureat konkursu, rocznie przeprowadza ponad 2000 zabiegów oraz 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, wykonywanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Placówka daje pracę ponad 400 pracownikom. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest obecnie w 12 placówkach w całej Polsce oraz 5 zagranicznych. CSIM wychodzi naprzeciw swoim pacjentom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, starając się jak najbardziej ułatwić im podjęcie i kontynuację leczenia, m.in. poprzez zniwelowanie konieczności dojazdu do daleko oddalonej placówki (telediagnostyka, telekonsultacje, telefitting, telerehabilitacja itp). W dwunastu krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Zespół CSIM przeprowadza także badania kliniczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych (np. bezpłatne badania słuchu), organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, bezpłatne spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).

Czym-jest-wychowanie-słuchowe-kopia-1200x800.jpg
13/lis/2018

Wychowanie słuchowe – szansą na rozwój komunikacji Twojego dziecka
„Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” 
Podstawowym środkiem służącym do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między ludźmi jest mowa. Jej prawidłowy rozwój uzależniony jest od wielu czynników, ale dobry słuch należy do najważniejszych w procesie nabywania umiejętności werbalnego komunikowania się.

Czym jest wychowanie słuchowe?
To szereg działań polegających na uaktywnieniu posiadanych przez dziecko resztek słuchu i wykształceniu zdolności ich wykorzystania dla lepszej orientacji w otoczeniu oraz rozwoju mowy. Okres największej gotowości do przyswojenia mowy na drodze słuchowej to pierwsze trzy lata życia. Stosowane obecnie w medycynie nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie wady słuchu już w okresie noworodkowym i wczesne zaopatrzenie dziecka w odpowiednio dobrany aparat słuchowy. Moment ten jest bardzo istotny dla przebiegu rehabilitacji, a rola rodziców w tym procesie jest niezwykle ważna. To oni są przewodnikami dziecka w nowym świecie dźwięków, a ich działania powinny się koncentrować na dostarczeniu dziecku różnego rodzaju bodźców słuchowych. Postępowanie rodziców musi być celowe, przemyślane i umożliwiające dziecku kojarzenie dźwięków ze zjawiskami, które je wywołują. Zachowania rodziców nie mogą się ograniczać do mniejszego lub większego repertuaru ćwiczeń słuchowych, ale być wyrazem trwałej postawy kształtującej wrażliwość słuchową dziecka. Takie podejście umożliwia realizację celów wychowania słuchowego, których istotę stanowi:

  • rozbudzenie u dziecka zainteresowania światem dźwięków,
  • poznanie różnych cech dźwięków,
  • rozpoznawanie mowy na drodze słuchowej,
  • rozwój języka i mowy dźwiękowej.

Takie postępowanie w ostatecznym rezultacie daje dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu szansę na pełny rozwój, wspólną zabawę ze słyszącymi rówieśnikami, a w przyszłości umożliwia korzystanie z edukacji w szkolnictwie powszechnym. Podstawą wychowania słuchowego jest uwrażliwianie na dźwięki otoczenia, których źródłem mogą być:

  • zwierzęta,
  • pojazdy,
  • czynności (wbijanie gwoździ, układanie naczyń, pukanie do drzwi itp.),
  • instrumenty,
  • dźwięki ludzkie (płacz, śmiech, kasłanie, chrapanie),
  • przyroda (szum drzew, deszcz, burza, strumień itp.).

Wczesne wychowanie słuchowe to również ćwiczenia słuchu werbalnego, polegające na otoczeniu dziecka mową, śpiewem i muzyką. Należy dbać o poprawną, wyrazistą mowę z zastosowaniem akcentów oraz intonacji adekwatnej do wypowiadanych słów. Nie trzeba obawiać się, zwłaszcza w początkowym etapie rehabilitacji, tzw. mowy ciała, czyli różnych naturalnych gestów i zachowań podkreślających sens wypowiedzi.Wychowanie słuchowe to także zaplanowane ćwiczenia przy użyciu instrumentów. Ich celem jest między innymi przygotowanie małego dziecka do badań słuchu w tzw. swobodnym polu. Pierwsze zabawy zmierzają do wyuczenia reakcji na dźwięk różnych instrumentów. Następnie uczy się dziecko poszukiwania źródła dźwięku oraz rozpoznawania takich jego cech, jak: wysokość, natężenie, długość, liczba i tempo zjawisk akustycznych.Wychowanie słuchowe opiera się zatem na materiale bezsłownym i słownym. Nie jest sztuką dla sztuki, ale stanowi istotę metody audytywno-werbalnej, której ostatecznym celem jest rozwój mowy dźwiękowej u dziecka z wadą słuchu.Każde dziecko niesłyszące zaopatrzone w odpowiednio dobrany aparat słuchowy lub implant ślimakowy może przejść pomyślnie przez kolejne etapy wychowania słuchowego i komunikować się z otoczeniem za pomocą mowy. Podstawowymi warunkami sukcesu są: wczesna diagnoza, zastosowanie odpowiedniej protezy słuchowej, brak dodatkowych dysfunkcji rozwojowych u dziecka oraz systematycznie prowadzona rehabilitacja.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content