Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński Przedsiębiorcą Roku UW

20 listopada 2018 by administartor
46362762_1618766108227601_2145030551659085824_n-850x340-1542722379-1.jpg

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business.

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się 15 listopada podczas konferencji „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” w Warszawie. Nagroda została przyznana dla przedsiębiorcy i firmy, która została założona przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Kapituła doceniła wkład profesora Piotra Skarżyńskiego w rozwój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która ma promować przedsiębiorcze postawy, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz gospodarki oraz projekty prospołeczne. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci UW to nie tylko osoby znajdujące swoje miejsca na rynku pracy, czy też realizujące kariery naukowe. To także innowatorzy kształtujący rynek pracy i realizujący swoje twórcze pomysły.

Konkurs Przedsiębiorca Roku organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania. Organizatorami są dwie jednostki, których głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości: Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii W tegorocznej już III edycji konkursu zgłoszenia można było przesyłać w 5 kategoriach: Master of Business, Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego, Start-up Roku Wydziału Zarządzania, Innowacja/Innowator Roku, Przedsiębiorca Społeczny.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, laureat konkursu, rocznie przeprowadza ponad 2000 zabiegów oraz 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, wykonywanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Placówka daje pracę ponad 400 pracownikom. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest obecnie w 12 placówkach w całej Polsce oraz 5 zagranicznych.

CSIM wychodzi naprzeciw swoim pacjentom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, starając się jak najbardziej ułatwić im podjęcie i kontynuację leczenia, m.in. poprzez zniwelowanie konieczności dojazdu do daleko oddalonej placówki (telediagnostyka, telekonsultacje, telefitting, telerehabilitacja itp). W dwunastu krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Zespół CSIM przeprowadza także badania kliniczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych (np. bezpłatne badania słuchu), organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, bezpłatne spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content