logo-Teraz-Polska-LAUREAT-KONKURSU.jpg
29/paź/2022

W dniu 25.10.22 dla sieci placówek Centrum Słuchu i Mowy MEDICNUS w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Kirgistanie przedłużono prawo do posługiwania się Godłem “Teraz Polska”. 

Godło TERAZ POLSKA to prestiżowa nagroda w konkursie, który już od 30 lat wyznacza najlepsze trendy, produkty i usługi na rynku. 

Dzięki temu wyróżnieniu nagrodzona marka zyskuje status “premium” i umacnia swój wizerunek. Status TERAZ POLSKA sprawia, że klienci, pacjenci, a także partnerzy biznesowi darzą markę większym zaufaniem i lojalnością. Dzięki tej nagrodzie wzrasta rozpoznawalność firmy i jej oferty, a marka staje się konkurencyjna także na rynkach zagranicznych.

 


phs-1200x559.png
22/paź/2022

Podczas tego rocznego Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Piotr H. Skarżyński w roli eksperta wprowadził słuchaczy w temat ważny i zawsze aktualny jakim są nowe technologie w medycynie. W debacie profesor wyraźnie wskazał korzyści i szanse jakie niosą nowe technologie nie tylko dla pacjentów, ale także dla systemu ochrony zdrowia.

Omówiono najnowsze trendy w technologiach medycznych, które sprzyjają pacjentom. 

Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. 

– Technologia sprzyja dziś zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Jej rozwój w medycynie jest niezwykle istotny, jednak kluczowe są również umiejętności i doświadczenie korzystających z nich specjalistów. Kierunek rozwoju nowych technologii powinien opierać się na współpracy naukowców, inżynierów i lekarzy, by w pełni służyć pacjentom – mówił prof. Piotr H. Skarżyński podczas panelu dyskusyjnego.

Podczas Kongresu Zdrowie Polaków 2022 m.in. zaprezentowano strategie działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które mają istotny wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Cały panel dyskusyjny dostępy jest tu:


panelisci_MS-1200x541.png
21/paź/2022

W odpowiedzi na zaproszenie dr. n. farm. Magdaleny Skarżyńskiej grono ekspertów z dziedziny farmakologii zebrało się 17 października, przy okazji Kongresu Zdrowia Polaków 2022, by omówić temat leków generycznych w kontekście zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa lekowego.

W temat leków generycznych wprowadziła słuchaczy prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska  – farmaceuta i kierownik Katedry Farmacji Stosowanej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która jest specjalistą w dziedzinie technologii farmaceutycznej, biofarmacji i farmacji aptecznej. W roku 2007 Minister Zdrowia powierzył jej funkcję konsultanta krajowego ds. farmacji przemysłowej. Pani profesor opowiedziała o cechach produktów generycznych, o ich biorównoważności, substancjach czynnych,  o procesie rejestracji i wprowadzeniu leku na rynek, a także o badaniach jakie prowadzone są dla każdego produktu generycznego. Pani profesor odniosła się także do istoty bezpieczeństwa lekowego społeczeństwa polskiego, przypominając czas pandemii koronawirusa, w którym okazało się, że krajowa produkcja leków zaspokaja jedynie 32% zasobów krajowych (68% – to produkcja zagraniczna). Zaznaczyła o innowacyjności leków generycznych, przystępności cenowej oraz poprawie skuteczności i efektywności terapii, odpowiadających potrzebom polskich pacjentów.

Kluczowym pytaniem dr Magdaleny Skarżyńskiej do  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga – rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM było pytanie „Czy lek generyczny może zastąpić na rynku lek oryginalny?” – Oczywiście, że tak, odpowiada prof. Gaciąg, uzupełniając wypowiedzieć kilkoma potwierdzającymi argumentami. W dalszej części dr Skarżyńska pytała o zarzuty i argumenty, jakie przedstawiają przeciwnicy leków nieoryginalnych, prof. Sznitowska zachęcała do zgłaszania działań niepożądanych.   

Pana Grzegorza Rychwalskiego – wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu, eksperta w dziedzinie sektora farmaceutycznego oraz europejskiego prawa regulującego rynek farmaceutyczny w Unii Europejskiej prowadząca zapytała o dane liczbowe w zakresie udziału leków generycznych w leczeniu chorób cywilizacyjnych na rynku zagranicznym i polskim. Rozmówca przywołał konkretne dane liczbowe, wskazujące na ogólny udział w rynku na poziomie 53 %, ale  np. na rynku niemieckim to aż 83%, najwyższy wskaźnik wykazuje Wielka Brytania – 85%, a  najniższy Luksemburg –  tylko 12 %. Przedstawiono także dane odnoszące się do rynku polskiego – 75% produktów w Polskich aptekach to leki generyczne. Jak podkreślają specjaliści ważne i równie skuteczne jak leki oryginalne. Pan Grzegorz przytoczył także dane procentowe stosowania leków – zamienników w poszczególnych terapiach, gdzie zarówno w onkologii, kardiologii jak i  pulmonologii zastosowanie wynosi powyżej 70%, natomiast w terapiach szpitalnych to leki zamienne stanową ok. 31%. Zaznacza się także, że większość leków refundowanych to także leki generyczne, nie opatentowane oryginały. Prezes Rychwalski podkreślił jak ważna jest możliwość stosowania leków generycznych i jak istotna jest kwestia budżetowa w procesach terapeutycznych i leczniczych. Pani dr Skarżyńska poruszyła także kwestie korzyści, jakie przynosi stosowanie tych właśnie leków. A prezes Rychwalski zaznaczył o istocie dostępności produktów w leczeniu pacjentów. Pacjentom należy się możliwość wyboru. Wg danych GUS przemysł farmaceutyczny jest trzecim pod względem innowacyjności przemysłem w Polsce, ważne, by polscy pacjenci mogli polegać na polskich produktach, które nie tylko okazują się być korzystniejsze cenowo, ale także są napędem polskiej gospodarki i światłem polskiego rynku pracy. 

Producenci leków oryginalnych bronią swych produktów przytaczając cały czas argument, że zamienniki to nie są tożsame z oryginałem. Czy to jest wyłącznie chwyt marketingowy? To pytanie dr Magdalena Skarżyńska skierowała do dr n. farm. Rafała Łunio, który jest farmaceutą i pełni funkcję Dyrektora Badań i Rozwoju w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A.
Dr Rafał Łunio jest specjalistą w zakresie rozwoju produktów leczniczych, technologii i analityki farmaceutycznej oraz biofarmacji. Rozmówca jeszcze raz odniósł się i podkreślił cechy, które świadczą o równości leków generycznych z oryginałami, nawet w przypadku leków biologicznych. Stosowanie leków generycznych jest procesem bezpiecznym i zalecanym w terapiach najtrudniej leczonych chorób. Europejska Agencja Leków, która jest jedynym organem rejestrującym leki wydała oświadczenie, że leki biologiczne zarejestrowane w UE są zamienne – to oświadczenie było kluczowe i epokowe w ucięciu dyskusji i chwytów marketingowych producentów. Z czego zatem wynika przystępność cenowa leku generycznego pytała dalej dr Skarżyńska doktora Łunio. Innowacyjność technologii, krótszy proces badawczy i mechanizm konkurencji rynkowej skutecznie wpływają na obniżenie ceny produktów leczniczych, nowowprowadzanych na rynek.

Jak wygląda proces powstawania leku generycznego? Ile lat trwają prace nad wprowadzeniem leku na rynek? Czy te procesy można przyspieszyć? Na te pytania odpowiadała dr Elżbieta Pączkowska – farmaceuta i biolog z 20letnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym w obszarze badań, rozwoju i jakości, obecnie w Grupie Polpharma. Proces wprowadzenia leku generycznego na rynek to proces długi, przy najprostszych i nieskomplikowanych lekach to okres dwóch do czterech lat, nie licząc procesu rejestracji, a przy bardziej skomplikowanych składach to może być nawet okres 8 lat plus dodatkowo proces rejestracji. Lek generyczny musi przejść te same procesy badawcze, co leki oryginalne. Każda zmiana, innowacja,  nawet polegająca na np. zmianie kształtu butelki czy usunięciu konserwantów z kropli do oczu, zmiana drogi podania to wszystko wymaga kolejnych badań i wydłuża procesy.   

W ostatnim etapie dyskusji paneliści podsumowując wrócili do kwestii bezpieczeństwa lekowego społeczeństwa polskiego. Prezes Rychwalski ponownie podkreślił istotę polskiej produkcji farmaceutycznej. Wspomniano o funduszach europejskich, które także wspomagają ekonomię rynku farmaceutycznego. W Parlamencie Europejskim trwają prace nad uruchomieniem dalszych procesów refundacyjnych dla substancji czynnych. Rozwój to inwestycja. Bezpieczeństwo to gwarancja dostępności leczenia. Leki generyczne to leki bezpieczne, równe, ważne i potrzebne. 


DDTVN.png
25/paź/2022

Prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Piotr H. Skarżyński byli gośćmi programu Dzień Dobry TVN, w który mówili o rozwoju polskiej otorynolaryngologii, nowatorskich metodach i pionierskich rozwiązaniach, wykorzystywanych w leczeniu chorób związanych ze słuchem.

Prof. Henryk Skarżyński wyjaśniał, że na zaobserwowanie i poznanie szeregu licznych powiązań, odnoszących się do wczesnego wykrywania różnych wad – wrodzonych oraz nabytych – u pacjentów, sukcesywnie wpływała duża liczba wykonywanych operacji. W Kajetanach bowiem od dwudziestu lat przeprowadzanych jest najwięcej w świecie zabiegów poprawiających słuch. Tak olbrzymie doświadczenie pozwoliło wypracować rozwiązania stosowane przez specjalistów w Polsce i na świecie.

Prof. Piotr H. Skarżyński dodał, że w codziennym zarządzaniu tak dużym ośrodkiem, jakim są Kajetany, ważna jest znajomość zagadnień z zakresu prawa i ekonomii. Wyjaśnił także, że funkcja Prezydenta Międzynarodowej Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii-Chirurgii Głowy i Szyi, którą obecnie pełni, pozwala na kształtowanie kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami z całego świata, na wymianę doświadczeń w środowisku najwybitniejszych specjalistów – otolaryngologów – chirurgów głowy i szyi, ale również promocję osiągnięć polskiej otorynolaryngologii i chirurgii rejonu głowy i szyi w świecie.

Cały wywiad można obejrzeć tutaj


SPPS-23-2slider.jpg
20/paź/2022

Podczas obchodów jubileuszu 55–lecia leżajskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej specjaliści z Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDICNCUS: lek. Dorota Szuber, Bolesław Bartnicki, Katarzyna Bugno, Krzysztof Janicki, Justyna Tabaka oraz Karolina Larendowicz i Ewelina Szybowska z Małopolskiego CSIM przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi narzędzi: Platformy Badań Zmysłów i Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Wzięli w nim udział pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy, specjaliści oraz nauczyciele z podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zespół zaprezentował możliwości obu narzędzi, pokazując ich praktyczne zastosowanie w prowadzeniu terapii SPPS metodą Skarżyńskiego: dostępne programy oraz ich przeznaczenie, sposoby odczytu wyników, przykładowe zestawy ćwiczeń itp. Szkolenie było poprzedzone sesjami, dotyczącymi diagnozy i terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, które poprowadzili prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, audiolog i foniatra oraz dr n. med. i n. o zdr. Natalia Czajka – pedagog specjalny.

Prowadzący specjaliści poruszyli tematykę badań przesiewowych słuchu oraz innowacyjnych rozwiązań telemedycznych, wykorzystywanych w Centrum. Szeroko omówiona oraz zaprezentowana została nowoczesna terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).

W Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS terapia tą metodą od wielu lat wspomaga dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Obecnie blisko połowa uczniów nie potrafi zrozumieć dłuższych poleceń i skoncentrować się na wykonywaniu zadania w miejscu, gdzie rozprasza je hałas. Problem jest bardzo poważny. Wielu pacjentów, głównie dzieci w wieku szkolnym, korzysta z terapii SPPS-S, coraz częściej jest ona stosowana także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w kraju.

Nasi specjaliści zgodnie twierdzą, że kluczem do skutecznej pomocy dzieciom z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniami współistniejącymi jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie młodego pacjenta na specjalistyczne badania, a w kolejnym etapie terapię i rehabilitację.

 

 


dr-Myszel-i-Sara-James.png
05/paź/2022

Lek. Karol Myszel laryngolog, audiolog i foniatra, kierownik Wielkopolskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od lat zajmujący się głosami gwiazd, zadba o głos Sary James. To utalentowana wokalista młodego pokolenia. Zwyciężyła w czwartej edycji „The Voice Kids”, zachwyciła swoim wokalem także w amerykańskiej edycji „Mam Talent”. Ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych i stale rozwija swoją karierę muzyczną.

Pod opieką foniatryczną lek. Karola Myszela są uznawani aktorzy i wokaliści m.in. Maria Peszek, Jacek Wójcicki, Maciej Zakościelny, Artur Barciś czy Katarzyna Groniec. Sara James jest już po pierwszej wizycie w Wielkopolskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Mam nadzieję, że rozpoczęta współpraca zaowocuje wieloma sukcesami – mówi doktor Myszel.


Zapytanie-ofertowe-grafika_Obszar-roboczy-1-1-1200x628-1200x628.png
13/paź/2022

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w kontekście „ZARZĄDZENIA NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWAEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finasowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

Szczegóły zamówienia zostały zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, tj.

Sprzęt IT-zapytanie ofertowe

– Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Pozostałe załączniki:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

 

Termin składania ofert
2022-10-21

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-13

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Osoba do kontaktu
Tomasz Marszałek
tel.: 22 463 53 01
e-mail: t.marszalek@csim.pl

Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę firmy Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o.


dzień-aptekarza.jpg
10/paź/2022

Łatwy i szybki dostęp do usług farmaceutów oraz duże zaufanie, jakim się cieszą sprawia, że większość pacjentów w pierwszej kolejności zgłasza się po pomoc właśnie do nich.

W programie TVP INFO „O tym się mówi”, dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej przybliżyła widzom temat dwóch grup środków, które można nabyć w aptekach: leków OTC oraz suplementów diety. Tłumaczyła dlaczego nie powinno się przyjmować jednocześnie zbyt wielu farmaceutyków oraz dlaczego warto się szczepić.

Specjalistka wyjaśniła, że leki OTC (ang. „over the counter”, co oznacza „w wolnym obrocie”) to leki bez recepty, stosowane w powszechnych dolegliwościach, jak np. ból, przeziębienie, katar, alergia, choroba lokomocyjna czy dolegliwości żołądkowo-jelitowe, leki które można przyjmować przed konsultacją z lekarzem. Środki OTC umożliwiają leczenie przy objawach, które jesteśmy w stanie sami zdiagnozować. Ich zadaniem jest szybkie złagodzenie pojawiających się dolegliwości zdrowotnych. Leki OTC mają delikatniejszy skład i działanie od środków, które lekarz przepisuje na receptę. Suplementy diety natomiast są uzupełnieniem codziennej diety i mają za zadanie poprawić funkcjonowanie organizmu, dostarczyć niezbędnych witamin, składników mineralnych, pozostałych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

Raport Ministerstwa Zdrowia pokazuje, iż Polacy nadmiernie stosują leki OTC, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, m. in. ibuprofen, ketoprofen, naproxen, będące środkami, które najczęściej wchodzą w niepożądane interakcje z innymi preparatami, np. w leczeniu nadciśnienia, powodując, że staje się ono nieskuteczne. Zdarza się, że pacjenci w krótkim czasie kupują kilka różnych środków na tę samą dolegliwość, nie widząc natychmiastowej poprawy po zażyciu jednego z nich, bez konsultacji ze specjalistą. Dlatego w Polsce został wprowadzony program pilotażowy, świetnie sprawdzający się w innych europejskich krajach, w ramach którego farmaceuta będzie pełnił rolę konsultanta leków przyjmowanych przez pacjenta. Umożliwi to farmaceutom wgląd we wszystkie środki, stosowane przez chorego i ocenę, które z nich są właściwe, które mogą wchodzić w interakcje z pozostałymi preparatami, a następnie bezpieczny dobór środków.

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska zachęcała także do szczepień. Tłumaczyła, że poza właściwą dietą, stylem życia czy ilością snu, to właśnie szczepienia są w stanie zabezpieczyć nas przed chorobami oraz wspomóc nasza odporność. Zachęcała do szczepień zwłaszcza przeciwko Covid-19 i grypie. Powikłania po nich potrafią być bardzo poważne, zwłaszcza dla seniorów. Warto wiedzieć, że wspomniane szczepienia można wykonać na jednej wizycie. W zbliżającym się sezonie chorobowym, dbałość o odporność jest niezwykle ważna.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content