BadaniaKliniczne_www-11.jpg
30/maj/2023

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne. Stopień naukowy został nadany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska przygotowała rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja farmakoterapii w zakresie efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania ogólnoustrojowego glikokortykosteroidów oraz miejscowo podawanych kortykosteroidów u pacjentów z: nagłą głuchotą czuciowo – nerwową, częściową głuchotą (którzy poddani zostali procedurze wszczepienia implantu ślimakowego) lub chorujących na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego”.


pr1-klima.jpg
30/maj/2023

„Klimatyzacja to nasz sprzymierzeniec, ale trzeba z niej umiejętnie korzystać” – tłumaczył słuchaczom audycji Polskiego Radia Jedynka „Cztery Pory Roku” prof. Piotr H. Skarżyński. Ekspert wyjaśnił, dlaczego warto zadbać o regularne czyszczenie i serwisowanie klimatyzacji oraz jak może być szkodliwe zaniedbanie tych czynności. Przestrzegał przed rozwijającymi się w niej złośliwymi i często odpornymi na leczenie bakteriami, mogącymi wywołać wiele poważnych chorób, jak choćby Legionella pneumophila, powodująca atypowe zapalenie płuc.

Cały wywiad do obejrzenia tutaj


Projekt-bez-nazwy-1.png
30/maj/2023

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołączyło w maju br. do Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, branżowej platformy, która od prawie 10 lat działa przy Pracodawcach RP. Platforma zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, m. in. firmy  o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, oferujące pracownicze programy zdrowotne, ponadto spółki giełdowe czy lokalnych pracodawców ochrony zdrowia.

Działania podejmowane przez Pracodawców Medycyny Prywatnej mają na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat roli oraz znaczenia, jakie w ochronie zdrowia pełni prywatny sektor usług medycznych, dbając jednocześnie o równomierny podział publicznych środków finansowych i równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów. Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej czynnie uczestniczy w procesie legislacji, współpracuje z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, np. z Ministerstwem Zdrowia. Członkowie organizacji uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań, prowadzą także działania promocyjne i edukacyjne. Przy organizacji PMP działają fora tematyczne, będące platformami pozwalającymi na wymianę doświadczeń.


MBS.jpg
19/maj/2023

W wywiadzie dla portalu aptekarzpolski.pl, dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej, wyjaśniała m. in. czy farmaceuta może pracować w badaniach klinicznych, jakie umiejętności powinien posiadać i jakie stanowiska pracy są dla niego dostępne.

„Farmaceuci posiadają dużą wiedzę w zakresie badań klinicznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w badaniach klinicznych” – tłumaczyła specjalistka.

Czytelnicy mogli dowiedzieć się czym są badania kliniczne, jak wygląda branża badań klinicznych w Polsce i dlaczego ich prowadzenie jest tak ważne. Dr n. farmaceutycznych Magdalena B. Skarżyńska wskazała, gdzie chorzy mogą znaleźć informacje na temat możliwości rekrutacji do badań klinicznych związanych z ich schorzeniem: „Informacje dotyczące badań klinicznych bardzo często przekazywane są przez lekarzy (współbadaczy lub głównego badacza) bezpośrednio pacjentom np. podczas wizyt. Drugim przydatnym źródłem wiedzy są informacje dostępne w wiarygodnych zasobach internetowych np. na stronach internetowych ośrodków badawczych (w tym szpitali, instytutów), na stronach internetowych organizacji pacjenckich, poprzez kontakt z innymi pacjentami, w rejestrach badań klinicznych. Pomocne mogą być również media społecznościowe”.

Cały wywiad do przeczytania tutaj


LAG-logo-z-tłem-brąz.jpg
16/maj/2023

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. uzyskało certyfikat Brązowego Lidera Aktywności Gospodarczej i w ten sposób dołączyło do elitarnego grona firm mających zauważalny wpływ na kapitałowy i inwestycyjny rozwój oraz aktywność gospodarczą Polski.

Certyfikat został przyznany w Ogólnopolskim Rankingu “Lider Aktywności Gospodarczej” w miesiącu kwietniu 2023.

Ranking od 2021 r. co miesiąc tworzony jest przez vortal owg.pl oraz vortal owginfo.pl.

Liderzy Aktywności wyłaniani są w dwóch etapach: regionalnym (tworzonym z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów) oraz ogólnopolskim, do którego przechodzi 10 firm najpełniej spełniających regulaminowe kryteria. 

Ranking, w sposób obiektywny, wiarygodny oraz niezależny, ocenia poziom aktywności gospodarczej wszystkich polskich firm oraz ich oddziaływanie na gospodarkę kraju. 


operacja.jpg
12/kw./2023

„Nagroda Szmaragd Forum Ekonomicznego Welconomy in Torun to z pewnością docenienie pracy całego naszego zespołu. To także motywacja, aby działać w przyszłości w jeszcze bardziej efektywny sposób oraz potwierdzenie, że nasza droga była właściwa” powiedział prof. Piotr H. Skarżyński w wywiadzie dla czytelników portalu Pracodawca Godny Zaufania.

Specjalista przedstawił zrealizowane w ostatnich latach projekty, wspomniał także o zaplanowanych działaniach.

„W obszarze otolaryngologii dużym wyzwaniem będą powikłania po COVID-19. Niestety jest ich bardzo wiele i obejmują szeroki wachlarz problemów z całkowitą głuchotą włącznie. Na razie nie możemy jeszcze w stanie określić dokładnej skali problemu – wiele osób dopiero po jakiś czasie zdaje sobie sprawę, że jednak nadal coś jest nie tak z ich słuchem, ale wiemy, że to wyzwanie czekające nas w najbliższych latach” – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński w wywiadzie dla portalu. Jest to jedno z wyzwań, z jakimi stykają się specjaliści na co dzień. Kolejnym problemem, jak wyjaśnił ekspert, jest rosnąca liczba alergii, powodujących pojawianie się problemów z górnymi drogami oddechowymi. Dotyka to zwłaszcza dzieci, które w konsekwencji częściej zapadają na infekcje, np. ucha lub mają problemy z migdałkami.

Cały wywiad do przeczytania tutaj.

 


AdobeStock_568665932-1200x415.jpeg
15/kw./2023

System ochrony zdrowia coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz innowacyjne technologie, stanowiące wsparcie dla lekarzy w momencie stawiania diagnozy czy przy wyborze sposobu, w jaki dany pacjent powinien być leczony.
„Różnego rodzaju AI, czy dokładniej – samouczące się algorytmy, są już obecne w medycynie.  – Znajdują zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest błyskawiczna analiza dużej ilości danych, wyszukiwanie wśród nich anomalii i wskazywanie ich lekarzowi. Przykładem może być diagnostyka obrazowa, gdzie algorytmy analizują MRI, USG czy zdjęcia dna oka, wyszukując niepokojące zmiany mogące wskazywać symptomy schorzeń” – tłumaczył w wywiadzie dla portalu Prawo.pl prof. Piotr H. Skarżyński. Ekspert wyjaśnił, że chaty oparte na analizie języka, do których należy ChatGPT, teoretycznie mogą być przydatne na przykład podczas przeprowadzania wstępnego wywiadu z pacjentem czy przy formułowaniu – w oparciu o krótkie wskazówki lekarza – dokładnych opisowych zaleceń dla pacjenta.

Cały wywiad dostępny tutaj


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content