Katowice

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku. Centrum zlokalizowane jest na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nasypowej 18. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinety lekarskie,
 • gabinety logopedyczne,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinety protetyków słuchu,
 • pracownia audiometryczna (z kabiną ciszy),
 • pracownia badań obiektywnych słuchu (z kabiną ciszy),
 • pracownia badań układu równowagi,
 • gabinet do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w Światowym Centrum Słuchu i Mowy.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażone i zautomatyzowane unity otolaryngologiczne, wraz z rejestracją komputerową obrazów i dźwięków oraz mikroskopami diagnostycznymi,
 • endoskopy (videootoskop, videolaryngoskop, nasofiberoskop, videostroboskop) służące do diagnostyki zaburzeń uszu, głosu i mowy, chorób nosa i zatok,
 • videostroboskop z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i archiwizacji obrazów medycznych z bazą danych pacjentów,
 • dwie kabiny ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnostyki zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego,
 • zestawy aparatury do prowadzenia diagnozy i terapii metodami SPPS-S i Tomatisa,
 • zestaw urządzeń niezbędnych do telerehabilitacji słuchowej oraz zdalnego programowania procesorów mowy systemów implantów ślimakowych,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • specjalistyczny inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • urządzenia do magnetoterapii i elektroterapii (Magnetronic, Multitronic),
 • sprzęt do diagnostyki układu równowagi:
  • system VNG i ENG wraz z kalorymetrami wodnym i powietrznym,
  • urządzenie do badań vHIT (video Head Impulse Test),
  • system do badań miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (VEMP).

Umów się na wizytę

10 grudnia 2018

dr n. med. Irena Urban

Kierownik filii, Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska

Otorynolaryngolog, foniatra, audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

dr n. med. Agnieszka Widziszowska

Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

dr n. med. Małgorzata Witkowska

Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

Katarzyna Buczek, Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

lek. Katarzyna Buczek

Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

mgr Iwona Biskup

Psycholog, Surdopedagog

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

mgr Dorota Chaniecka

Logopeda, neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

Magdalena Ławecka_Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

mgr Magdalena Ławecka

Logopeda, Surdologopeda, Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

mgr Magdalena Herdzina

Fizjoterapeuta

Więcej +Umów sie na wizytę

Magdalena Nurek, Katowice, Medincus
21 października 2019

mgr Magdalena Nurek

Protetyk słuchu, audiofonolog, logopeda

Więcej +Umów sie na wizytę

Anna Polewka, Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

lic. Anna Polewka

Protetyk słuchu, technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

Karolina Kocela, Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

Karolina Kocela

Koordynator pracy placówki

Więcej +Umów sie na wizytę

Luiza Swatek, Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

mgr Luiza Swatek

Pracownik administracyjny

Więcej +Umów sie na wizytę

Bogusława Winiarska, Katowice, Medincus
3 kwietnia 2019

lic. Bogusława Winiarska

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę

9 września 2021

mgr Wioletta Bociuk

Logopeda, audiofonolog, protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Magdalena Kubeczko

Sekretarka medyczna

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Izabela Derek

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę

Weronika Jajko_Medincus_Katowice
3 kwietnia 2019

Weronika Jajko

Rejestratorka

Więcej +Umów sie na wizytę

3 kwietnia 2019

Monika Ryszka

Rejestratorka

Więcej +Umów sie na wizytę

Poradnia Otolaryngologiczna

Diagnozujemy i leczymy schorzenia uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci oraz osób dorosłych.

Posiadamy m. in. możliwość diagnostyki mikro- , video- i endoskopowej uszu, nosa, nosogardła, gardła dolnego i krtani (zarówno za pomocą optyk sztywnych, jak i giętkich) oraz badania videostroboskopowego krtani.

 Dostępne jest także wykonanie u nas pełnej diagnostyki narządu słuchu [włącznie z badaniami obiektywnymi słuchu, pozwalającymi m. in. na określenie progu słuchu u osób niewspółpracujących (niemowlęta, małe dzieci, osoby upośledzone umysłowo itp.)].

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Poradnia audiologiczno-foniatryczna

Diagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dyzartrie).

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Badanie ABR w domu pacjenta

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS posiada w ofercie możliwość wykonania badań ABR w domu pacjenta. Domowe warunki badania zapewniają pacjentowi komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wykonywanie badań w porze nocnej sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu u pacjentów z trudnościami w zasypianiu w obcym miejscu (zarówno zdrowych jak i np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną).

Oferta jest również adresowana do pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, mających problem z dotarciem na badanie do placówki medycznej.

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu daje obiektywne informacje o funkcji drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu, a także pozwala na określenie progu słyszenia, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. U niemowląt i małych dzieci zaleca się je zwłaszcza, gdy wynik przesiewowego badania słuchu jest nieprawidłowy.

Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga współpracy pacjenta. Wykonywane jest za pomocą systemu Vivosonic, przez wysoko wykwalifikowany personel i w przypadku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej.

Czas trwania: ok. 1 h (w śnie/bezruchu trwa krócej).

Oprócz badania ABR możliwe jest także wykonanie innej wymaganej diagnostyki narządu słuchu np. emisji otoakustycznych (DP,TE) lub audiometrii impedancyjnej.

Przygotowanie do badania ABR:
Przed badaniem w miejscach na głowie, gdzie później zostaną przyklejone elektrody, specjalnym gazikiem przeciera się skórę. Do ucha wprowadzane są słuchawki, przez które podawane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry połączone są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych. Reakcja na dźwięki zostaje zapisana, dając tym samym ocenę czułości słuchu.
Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu, w trakcie badania pacjent powinien być wyciszony i odprężony.

U dzieci przedszkolnych lub starszych można podjąć próbę wykonania ABR w trakcie czuwania, aczkolwiek jeśli dziecko jest niespokojne i porusza się, generuje wówczas artefakty mięśniowe, zaburzające zapis, co istotnie może wydłużyć czas badania.

W przypadku niemowląt i małych dzieci pomiary wykonuje się podczas snu fizjologicznego, kluczowa jest więc rola rodziców w prawidłowym przygotowaniu dziecka do badania.

Do badania ABR najlepiej:

 1. Uwzględnić godziny, w których dziecko rzeczywiście zasypia w ciągu dnia / w nocy.
 2. Położyć dziecko późno spać w dniu poprzedzającym badanie.
 3. W dniu badania obudzić dziecko wcześnie i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem.
 4. Dziecko tuż przed badaniem powinno zostać nakarmione i przebrane.
Poradnia logopedyczna

W ramach świadczeń z zakresu logopedii oferujemy diagnozę oraz terapię logopedyczną:

 • u dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu,
 • u noworodków po badaniach przesiewowych z wynikiem negatywnym,
 • u osób dorosłych ze stwierdzonym niedosłuchem,
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych oraz po wszczepieniu implantów słuchowych,
 • terapię niepłynności mowy (w tym jąkania – z wykorzystaniem cyfrowego korektora mowy),
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • nauka głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani,
 • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Poradnia psychologiczna

Diagnozujemy (u dzieci) poziom umysłowy, sprawność analizatorów, osobowość, sferę emocjonalno-motoryczną.

Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym (także ich rodzinom) korzystającym z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych, osobom z szumami usznymi.

Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy Południowo kalifornijskie), mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) i głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko) oraz centralnym zaburzeniem słuchu, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami zachowania, koncentracji, uwagi (w tym uwagi słuchowej) , hiperaktywnością, specyficznymi trudnościami szkolnymi, dysleksją, wspomagamy walkę ze stresem.

 • Prowadzimy terapię psychomotoryczną.
 • Zajmujemy się terapią psychogennych zaburzeń słuchu i mowy.
 • Udzielamy porad z zakresu orientacji i aktywizacji zawodowej osób z niedosłuchem.
 • Wykonujemy badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy – Platformą Badań Zmysłów.
 • Określamy profil lateralizacji – w tym słuchowej oraz prowadzimy terapię ich zaburzeń.
 • Bierzemy udział w dopasowaniu systemu implantu ślimakowego – telerehabilitacja.
Protetyka słuchu i dobór aparatów słuchowych

Oferujemy sprzedaż aparatów słuchowych renomowanych producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo także: systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie do aparatów słuchowych oraz akcesoria do aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta.

Nasi protetycy oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.

Ponadto, w swojej ofercie posiadamy możliwość dopasowania aparatów słuchowych w domu pacjenta.

Posiadamy także umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja

W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i słuchu,
 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych,
 • rehabilitację oraz kompleksową opiekę nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego [lekarska, logopedyczna, psychologiczna, zdalne programowanie procesorów mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting)],
 • rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego z wykorzystaniem terapii: Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S) oraz Tomatisa,
 • rehabilitację głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • naukę głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani.
Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie przydatne w schorzeniach trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych uszu środkowych oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykonywane są:

 • przy pomocy inhalatora otolaryngologicznego  AMSA (pneumatyczny inhalator  wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • przy pomocy inhalatora ultradźwiękowego z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczenia angażujące wiele zmysłów człowieka.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Terapia SPPS-S przeznaczona jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, np.:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

SPPS-S dla osiągnięcia zamierzonych efektów terapeutycznych, nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach.
Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

Diagnostyka narządu równowagi

Posiadamy nowoczesny system VNG/ENG (videonystagmografia lub opcjonalnie możliwe wykonywanie elektronystagmografii). Posiadanie przez nas dwóch rodzajów kalorymetrów (powietrznego i wodnego) pozwala na przeprowadzanie diagnostyki układu równowagi i prób kalorycznych także u osób ze schorzeniami uszu środkowych.

 • VNG – videonystagmografia,
 • ENG – elektronystagmografia,
 • vHIT – video Head Impulse Test (test pchnięcia głową),
 • cVEMP – szyjne miogenne przedsionkowe potencjały wywołane,
 • oVEMP oczne miogenne przedsionkowe potencjały wywołane.
Fizjoterapia

Zajmujemy się fizjoterapią w zakresie schorzeń otolaryngologicznych, m.in. choroby krtani, porażenie nerwu trójdzielnego, porażenie nerwu twarzowego, nerwobóle, zapalenie ucha środkowego, zapalenia zatok.

Wychodząc naprzeciw współczesnej fizjoterapii i potrzebom pacjentów, rozszerzyliśmy działalność terapeutyczną o rehabilitację innych schorzeń, za pomocą elektroterapii, magnetoterapii, masażu oraz kinesiotapingu.

 Elektroterapia

 • jonoforeza, stosowana często w otolaryngologii – ma na celu wprowadzenie odpowiedniego leku za pomocą sił pola elektrycznego,
 • prądy TENS – działające głównie przeciwbólowo,
 • prądy interferencyjne – mające m. in. działanie przeciwbólowe, pobudzające mięśnie do skurczu, usprawniające procesy odżywcze i przemiany materii w tkankach,
 • prądy Kotza – doskonałe w stymulacji mięśni porażonych,
 • prądy diadynamiczne – działające przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Magnetoterapia
W naszej placówce wykorzystujemy pole magnetyczne emitowane przez diatermię krótkofalową. Tego rodzaju zabiegi stosować można w wielu jednostkach chorobowych. Mają działanie pobudzające regenerację tkanek, poprawiające krążenie oraz odżywienie tkanek.

Masaż klasyczny
Zabieg manualny wykonywany ręcznie przez terapeutę, z użyciem oliwki. Powoduje poprawę trofiki tkanek, ogólne rozluźnienie organizmu. W zależności od potrzeb wykonujemy jeszcze masaż izometryczny, relaksacyjny, bańką chińską oraz drenaż limfatyczny, który daje dobre rezultaty przy obrzękach limfatycznych.

Kinesiotaping
zastosowanie specjalistycznych plastrów, których struktura i rozciągliwość są zbliżone do skóry. Można je stosować prawie w każdym przypadku, zaczynając od problemów neurologicznych – jak opadająca stopa lub ręka, po wady postawy oraz urazy sportowe.

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja otorynolaryngologiczna, audiologiczno-foniatryczna
230
Konsultacja audiologiczno-foniatryczna lek. Katrzyna Buczek
150
Konsultacja psychologiczna (1 godz.)
115
Badanie psychologiczne (skala Wechslera/ skala Leitera) z wystawieniem opinii (1 godz. 45 min.)
135
Konsultacja logopedyczna (1 godz.)
115
Konsultacja fizjoterapeuty
80
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Audiometria tonalna (AT)
85
Audiometria tonalna (AT) nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
85
Audiometria impedancyjna (AI)
75
Audiometria impedancyjna (AI) – badanie nocne
135
Audiometria słowna (AS)
90
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
50
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
115
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE) – badanie nocne
190
Charakterystyka szumu usznego (ChS)
65
ABR latencje
350
ABR latencje – badanie nocne w placówce
390
ABR trzask
190
ABR progi podstawowe badanie dzienne
390
ABR progi podstawowe badanie nocne
490
ABR progi rozszerzone badanie dzienne (0,5 kHz + 1kHz + 2 kHz + 4 kHz)
530
ABR progi rozszerzone badanie nocne (0,5 kHz + 1kHz + 2 kHz + 4 kHz)
620
ABR badanie wyjazdowe podstawowe (trzask+0,5kHz). W przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych słuchu + 100 PLN
790
ABR badanie wyjazdowe rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz). W przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych słuchu + 100 PLN
950
ASSR – słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego
260
ASSR – słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego – badanie nocne w placówce
450
ASSR – słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ASSR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)
755
Opłata za niewykonanie badania dziennego z przyczyn pacjenta (np. niezaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
70
Opłata za niewykonanie badania nocnego z przyczyn pacjenta – w placówce (np. niezaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
150
Opłata za niewykonanie badania nocnego z przyczyn pacjenta – w domu pacjenta (np. niezaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
300
Zaliczka na badanie wyjazdowe
250
vHIT
150
Próby kaloryczne wg Fitzgeralda – Hallpike’a
95
Videostroboskopia
60
Badanie endoskopowe nosogardła lub/i krtani
60
Rehabilitacja głosu – pakiet 5 wizyt po 15 min.**
250
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena (PLN) 
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
FPT (Frequency Pattern Test)
40
DPT (Duration Pattern Test)
40
DDT (Digital Dichotic Test)
40
GDT (Gap Detection Threshold)
40
P300- słuchowe potencjały korowe
240
Testy mowy utrudnionej [w szumie białym / kawiarnianym (“cocktail party”), CWT – mowa skompresowana, FWT – mowa filtrowana] cena za jedno badanie
40
Pakiety badań
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Pakiet AT+AI
145
Pakiet AT+AI+AS
210
Pakiet szumowy podstawowy AT+AI+DPOAE/TEOAE
240
Pakiet szumowy rozszerzony (AT+AI+DPOAE/TEOAE+ChS+UCL)
360
Pakiet szumowy pełny [AT + AI +DPOAE + Chs + UCL + ABR latencje]
390
Pakiet AI+DPOAE/TEOAE
145
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE+ ABR próg słuchu]
330
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE + ABR próg słuchu] – badanie nocne
590
Pakiet VNG + AI (z opisem)
260
Inne
Cena (PLN)
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
180
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
60
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
90
Wkładka miękka/twarda dla dziecka  
80
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych
80
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Terapia Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)
Cena (PLN) 
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Badanie wstępne
195
Jeden etap
995
Całość terapii
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych (pacjent CSIM MEDINCUS)
bezpłatnie
Dobór aparatów słuchowych (pacjent z zewnątrz)*
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)
bezpłatnie
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (na gwarancji)***
bezpłatnie
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)***
50
Korekta ustawień 1 szt. aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
150
Korekta ustawień 2 szt. aparatów słuchowych zakupionych w IFPS
300
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza
35
Inhalacja AMSA/ inhalacja ultradźwiękowa TAJFUN – pojedyncza (cykl 10 dni) = 10 inhalacji
295
Pozostałe
Cena (PLN)
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna
2
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Zaświadczenie różnego typu (lekarskie, o uczęszczaniu na zajęcia, dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
35

Cennik zaktualizowany dnia 21.12.2021

* – w przypadku, jeśli pacjent zakupi aparat/y w CSiM MEDINCUS, dobór aparatów wliczamy w koszt zakupu

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Nasypowa 18,
40-551 Katowice

tel: +48 32 256 44 01
tel. +48 666 333 222
email: katowice@medincus.pl

Pon-Pt: 8:00-18:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla Pacjenta

Dojazd komunikacją miejską:

Centrum zlokalizowane jest w nieodległej od centrum Katowic dzielnicy Brynów – z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje).

 • z rynku tramwajem linii 6, 16 do przystanku Brynów Pętla
 • spod dworca głównego PKP autobusem linii: 9, 13, 29, 45, 154, 296, 297, 653, 688, 689, 804, 810 do przystanku Brynów Kościuszki

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content