IMG-20220930-WA0010-e1664961838555-1200x747.jpg
30/wrz/2022

Nauczyciel zwraca uwagę na kłopoty z koncentracją u dziecka, rodzice słyszą, że jest zdolne, ale leniwe, nie pracuje, nie słucha, przeszkadza podczas prowadzenia zajęć. Natomiast w domu, w ciszy, gdy nie rozpraszają je żadne bodźce, dziecko nie ma problemu w poprawnym skupieniu uwagi. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) to zespół objawów wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego: dziecko słyszy, co potwierdzają wykonane podstawowe badania słuchu, lecz nie słucha — zachowuje się i funkcjonuje podobnie do dzieci z niedosłuchem.

Obecnie blisko połowa uczniów nie potrafi zrozumieć dłuższych poleceń i skoncentrować się na wykonywaniu zadania w miejscu, gdzie rozprasza je hałas. Dzieci te często są uważane za niegrzeczne, a także osiągają niższe efekty w procesie edukacyjnym. Problem jest na tyle poważny, że skupia uwagę wielu specjalistów, dlatego zagadnieniu poświęcono część konferencji naukowo – szkoleniowej, która odbyła się w Leżajsku (28-30 września), w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego, w ramach obchodów Jubileuszu 55–lecia leżajskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Sesje związane z diagnozą i terapią dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego  poprowadzili prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, audiolog i foniatra z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a także dr n. o zdr. Natalia Czajka – pedagog specjalny z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

W konferencji wzięła udział kadra leżajskiej poradni oraz pozostałych podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, specjaliści z przedszkoli i szkół w Powiecie Leżajskim, a także nauczyciele i specjaliści z podkarpackich Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych. 

Prowadzący specjaliści poruszyli tematykę badań przesiewowych słuchu, ich potrzebę znaczenie dla rozwoju dziecka oraz innowacyjnych rozwiązań telemedycznych, wykorzystywanych w Centrum. Szeroko omówiona oraz zaprezentowana została nowoczesna terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S), która pomaga w leczeniu dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniami współistniejącymi, m. in.: problemami z rozumieniem mowy, zaburzeniami artykulacji oraz głosu, opóźnionym rozwojem oraz niepłynnością mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu czy zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej.

Prof. Piotr H. Skarżyński tłumaczył, iż dodatkowym, bardzo ważnym elementem stosowanym podczas treningu, jest trening psychologiczny. „Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym. Przede wszystkim daje możliwość korekty zachowań będących wtórnym efektem zaburzeń słuchowych” – wyjaśniał ekspert.

Wielu pacjentów, głównie dzieci w wieku szkolnym, korzysta z terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, coraz częściej stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w kraju. Pani Dorota Kuczek-Baj z miejscowości Giedlarowa, mama nastoletniego dziś Miłosza, przyznała, że terapia przyniosła wymierne korzyści. Miłosz zawsze był bardzo grzecznym, cichym dzieckiem. W przedszkolu niechętnie nawiązywał nowe znajomości, był zamknięty w sobie, co zaczęło niepokoić rodziców. Jednak największe problemy zaczęły się od czwartej klasy szkoły podstawowej. Chłopiec nie potrafił się uczyć, nie umiał robić notatek, choć w domu przyswajał wiedzę, w szkole dostawał słabe oceny, gdyż nie potrafił się nią podzielić. Nie rozumiał pytań nauczyciela, miał problem ze skupieniem uwagi, przez co dostał opinię lenia. Zdecydowanie lepiej szło mu na zdalnym nauczaniu, gdy nie przeszkadzał mu hałas tworzony przez innych uczniów. W 5-6 klasie szkoły podstawowej u Miłosza diagnozowano depresję.

W Giedlarowej nie ma poradni, mogącej zająć się chłopcem, dlatego rodzice szukali pomocy dalej. W 2019 r. trafili na terapeutę, który zdiagnozował u Miłosza CAPD i rozpoczął leczenie wykorzystując terapię SPPS-S. Jak wspomina Pani Dorota, pozytywne efekty były widoczne już po I etapie – Miłosz miał znacznie mniejsze problemy z zapamiętywaniem, zaczął budować zdania złożone i próbował nazywać emocje. Jak wyjaśnia prof. Piotr H. Skarżyński „terapia łączy trening słuchowy z treningiem umiejętności społecznych, pacjent może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać treści z sferze emocjonalnej. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także kontrolować zachowania w różnych sytuacjach społecznych”.

Po zakończeniu terapii, która składa się z trzech etapów, Miłosz stał się mniej wycofany, jest bardziej otwarty, komunikatywny, nawiązuje relacje koleżeńskie, dużo lepiej radzi sobie w szkole. Dlatego kluczem do skutecznej pomocy takim dzieciom jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie dziecka na specjalistyczne badania, a w kolejnym etapie terapię i rehabilitację.

 


Zapytanie-ofertowe-grafika_Obszar-roboczy-1-1-1200x628-1200x628.png
27/wrz/2022

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia audytu na podstawie „ZARZĄDZENIA NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWAEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finasowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

Szczegóły zamówienia zostały zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, tj.:

Audyt – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Pozostałe załączniki:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – ZARZĄDZENIE NR 682022BBIICD

 

Termin składania ofert
2022-10-06

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-27

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Osoba do kontaktu
Tomasz Marszałek
tel.: 22 463 53 01
e-mail: t.marszalek@csim.pl


Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.


prof-trzeci-migdał.png
23/wrz/2022

Niedrożny nos, problemy ze snem, chrapanie, przewlekły ból gardła, ból ucha, angina nawracająca kilka razy w roku, pogorszona koncentracja, a u dzieci, u których właściwa diagnoza postawiona jest zbyt późno nawet osłabienie kondycji psychofizycznej – przyczyną tych wszystkich dolegliwości może być przerośnięty trzeci migdał, dowiadujemy się z programu TVP Info – INFO MED. Gość programu, prof. Piotr H. Skarżyński, specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra, wyjaśniał widzom czy zasadna jest obawa przed usunięciem trzeciego migdała, tłumaczył, jak przebiega taki zabieg i jak szybko wraca się po nim do formy. 
 
Migdałek gardłowy, czyli trzeci migdał znajduje się za nosem i jest częścią układu gardłowego, tzw. pierścienia Waldeyera, chroniącego organizm przed patogenami (wirusami, grzybami, bakteriami). W kontakcie z nimi trzeci migdał powiększa się. Gdy organizm narażony jest na stale nawracające infekcje, często dochodzi do patologicznego przerostu migdałka gardłowego. Wraz z nim powiększać się mogą również dwa migdałki podniebienne. Zbyt duży trzeci migdał blokuje trąbki słuchowe, łączące część nosową gardła z uszami, co powoduje niedosłuch. Jednak to nie jedyny problem wynikający z przerostu migdałka. Do innych, które powinny rodziców zaniepokoić należą: chrapanie, trudności z oddychaniem przez nos, które zmuszają dziecko do oddychania przez usta, ból ucha, wady wymowy, nieprzyjemny zapach z ust. Te dolegliwości sprawiają, iż lekarz otorynolaryngolog może zalecić podcięcie migdałków. Jak tłumaczył ekspert, barierę ochronną zapewni organizmowi pozostawienie nawet niewielkiej ich części, dlatego nie należy obawiać się, iż po operacji dziecko stanie się całkowicie nieodporne na infekcje. Podcięcie migdałków sprawia, że mały pacjent zaczyna rzadziej chorować, a ewentualne zachorowania są dla niego mniej intensywne i uciążliwe. 
 
Specjalista wyjaśniał, iż zabieg podcięcia migdałków nie należy do zabiegów skomplikowanych, jednak zawsze należy informować lekarza o wszystkim, co działo się przed planowaną operacją, zwłaszcza o przebytych lub trwających infekcjach. Konieczne jest także zastosowanie się do zaleceń, które lekarz wydaje przed zabiegiem, dotyczących np. wykluczenia z diety lub ograniczenia stosowania produktów rozrzedzających krew, jak tran, pewne rodzaje syropów, truskawki, maliny i inne.
 
Operacja podcięcia migdałków przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym (narkoza). Po zabiegu, jeśli dziecko potrzebuje leków przeciwbólowych, można mu je podawać. Prof. Piotr H. Skarżyński rekomendował, aby po operacji pozostawić małego pacjenta na oddziale szpitalnym, pod opieką zespołu medycznego, przez jedną dobę, by dać mu czas na spokojne dojście do siebie, a przez następnych 5-7 dni pozwolić mu zostać w domu, z uwagi na podawany po operacji antybiotyk. 
 
Jak wyjaśnił specjalista, problemy z migdałkami występują również u osób dorosłych, powodując u nich niekiedy chrapanie oraz często nawracające anginy. Wycięcie migdałków pozwala na skuteczną obronę przed powtarzającymi się stale i mającymi negatywny wpływ na organizm dolegliwościami. Po zabiegu warto pozostać kilka dni w domu, aby spokojnie wrócić do formy. U osób dorosłych, po wycięciu migdałków podniebiennych może pojawić się późne krwawienie, nawet w 5-8 dobie po operacji, które jest dość niebezpiecznym powikłaniem, dlatego nie wolno lekceważyć zabiegu i stosować się do wszystkich zaleceń lekarza, zarówno tych otrzymanych przed, jak i po operacji (np. przyjmowanie leków, wykonywanie inhalacji przyspieszających gojenie). 
 
Prof. Piotr H. Skarżyński zalecał udanie się do specjalisty, gdy tylko zauważamy u siebie lub dziecka niepokojące objawy, gdyż każde zwlekanie z podjęciem problemu może sprawić, iż jego skala oraz zakres potencjalnego zabiegu znacznie się zwiększą. 

IMG-20220912-WA0000.jpg

W Filadelfii, podczas spotkania specjalistów – otolaryngologów-chirurgów głowy i szyi, AAO-HNSF 2022 Annual Meeting&OTO Experience, prof. Piotr H. Skarżyński, został jednogłośnie wybrany na Prezydenta-elekta (od 2023 roku) i Prezydenta (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board (IAB) – w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii-Chirurgii Głowy i Szyi (American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery). 

Tuż po wyborze profesor podkreślił, że jest niezmiernie dumny, że takie stanowisko zostało powierzone właśnie przedstawicielowi z Polski. Ta prestiżowa funkcja pozwala na kształtowanie kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami z całego świata, na wymianę doświadczeń w środowisku najwybitniejszych specjalistów – otolaryngologów – chirurgów głowy i szyi, ale również promocję osiągnięć polskiej otorynolaryngologii i chirurgii rejonu głowy i szyi w świecie – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński.

W kwietniu b.r. komitet wykonawczy IAB w ramach AAO-HNSF (AAO-HNSF Executive Committee to the International Advisory Board) wybrał spośród wielu wniosków sylwetki dwóch kandydatów – reprezentanta z Polski, prof. Piotra H. Skarżyńskiego oraz reprezentanta z Nigerii, prof. Titusa Sunday Ibekwe. Komitet docenił wyróżniający się dorobek i aktywności oraz uznanie zdobyte przez obu kandydatów w międzynarodowym środowisku specjalistów. Wybór na prezydenta-elekta IAB, w ramach tej prestiżowej organizacji, jest ogromnym wyróżnieniem ze strony środowiska światowych naukowców oraz docenieniem aktywności i dorobku naukowego, klinicznego oraz dydaktycznego prof. Piotra H. Skarżyńskiego. Współpracuje on z Akademią od 2014 r., mając zasługi na polu współpracy z ośrodkami zagranicznymi, także w Stanach Zjednoczonych. Liczne projekty i inicjatywy, realizowane z naukowcami z USA, zostały zakończone publikacjami wieloośrodkowymi w cenionych czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań naukowych.

Funkcja prezydenta-elekta przyczyni się do wypracowania i wdrożenia światowych standardów wysokojakościowej opieki specjalistycznej nad pacjentami, ujednolicenia rekomendacji w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń słuchu, głosu i mowy oraz chorób rejonu głowy i szyi (m.in. nowotworów).


ciśnienie.png
16/wrz/2022

Ciśnienie tętnicze jest jednym z parametrów, który powinniśmy sprawdzać. Samodzielna kontrola pozwala bowiem na wczesne wykrycie nieprawidłowości, na przykład nadciśnienia tętniczego, które – nieleczone – uszkadza naczynia krwionośne, co może doprowadzić do zawału, udaru, niewydolności nerek czy demencji. Odpowiednio szybka reakcja na pojawiający się problem zdrowotny daje możliwość zapanowania nad nim we właściwym momencie.
 
Obecnie kontrola ciśnienia w warunkach domowych jest wyjątkowo prosta, za sprawą w pełni zautomatyzowanych urządzeń do mierzenia ciśnienia, które każdy z łatwością obsłuży. Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej w programie TVP Info „Info MED” zwracała uwagę, jaki ciśnieniomierz wybrać i w jaki sposób przygotować się, a następnie zmierzyć ciśnienie. 
 
Specjalistka pokazała prawidłową pozycję, która zapewni wykonanie właściwego pomiaru. Jak podkreśliła, należy usiąść prosto, na krześle z oparciem, przedramię ręki, na której będziemy wykonywać pomiar podpierając np. o blat stołu, tak aby ręka była na wysokości serca. Stopy powinny stać luźno na podłodze. Ciśnienie mierzy się na ręce niedominującej, czyli osoby praworęczne mierzą na lewej ręce, leworęczne – na prawej. Mankiet, który nie może być założony ani zbyt luźno, ani zbyt ciasno, należy umieścić na nagim ramieniu, ok 2-3 cm nad łokciem. W czasie wykonywania pomiaru nie powinno się rozmawiać. Aby wynik był właściwy najlepiej odczekać ok. 5 min przed rozpoczęciem pomiaru. 
 
Ciśnieniomierz pokazuje standardowo trzy wartości: ciśnienie skurczowe (górny pomiar), rozkurczowe (dolny pomiar) oraz puls (wartość pokazywana najniżej na wyświetlaczu ciśnieniomierza). Ciśnienie skurczowe jest zawsze wyższe od rozkurczowego. 
 
Jak podkreśla dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, ciśnienie powinno się mierzyć regularnie, nawet u osób zdrowych, ponieważ tylko w ten sposób można stwierdzić, że ten parametr krwi przyjmuje nieprawidłowe wartości. 

prof-usa.jpg
12/wrz/2022

Na początku września przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odwiedzili Stany Zjednoczone, aby zaprezentować nowoczesne sposoby leczenia osób z problemami ze słuchem i mową, stosowane między innymi w sieci placówek CSIM MEDINCUS. Jak wspomniał prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog i foniatra w wywiadzie dla telewizji Polvision, wiele wprowadzanych rozwiązań jest polską specjalnością, nie do końca dostępną na rynku amerykańskim.

Przedstawiciele CSIM MEDINCUS mieli również okazję uczestniczyć w organizowanym od 40. lat Festiwalu Taste of Polonia.


Relację można obejrzeć tutaj


chicago_n-1200x900.jpg
09/wrz/2022

O pozycji polskiej otologii delegacja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozmawiała z lekarzami i przedstawicielami polskich instytucji w USA podczas wizyty w Chicago. Przedstawiciele CSIM wzięli także udział w organizowanym przez Fundację Kopernikowską festiwalu „Taste of Polonia”, gdzie mieli okazję przedstawić dokonania polskiej otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

W wywiadzie dla TVP Polonia prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, audiolog i foniatra wyjaśniał, jak bardzo rozwinęła się otorynolaryngologia w Polsce i jak  wysoko cenieni są polscy specjaliści oraz ich nowatorskie podejście w leczeniu schorzeń otorynolaryngologicznych. Profesor  wspominał, że lekarze ze Stanów Zjednoczonych wielokrotnie i bardzo chętnie odwiedzali Kajetany, chcąc pogłębić wiedzę oraz umiejętności, które następnie wdrażali w swoich rodzimych placówkach za oceanem. Również polscy lekarze, odwiedzając USA, mieli okazję przyjrzeć się zarówno pracy amerykańskich specjalistów, jak i organizacji prowadzonych procesów, tzw. evidence-based medicine – działaniom mającym na celu sprawowanie pełnej i jak najlepszej opieki nad pacjentem.

Prof. Piotr H. Skarżyński zaznaczył, ze dzięki rozwiązaniom telemedycznym i konsultacjom online, specjaliści z Kajetan są dostępni również dla pacjentów z USA, którzy na pierwsze wizyty nie muszą przyjeżdżać osobiście. Ogranicza to konieczność odbywania długich podróży do Polski do minimum i  nie zamyka zagranicznemu pacjentowi dostępu do najlepszych polskich specjalistów.

Cały wywiad można obejrzeć tutaj


prof-polradio-1200x679.jpg
13/wrz/2022

Do Polski dotarła celowana szczepionka na Covid-19, która ma skuteczniej chronić osoby nią zaszczepione przez zarażeniem koronawirusem. Jednocześnie ma to zmniejszyć liczbę powikłań, które często niesie za sobą przebycie choroby, a które mogą pozostawać niezauważone przez dłuższy czas, jak w przypadku problemów ze słuchem, które początkowo nie były łączone z wirusem.

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24.pl prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog i foniatra poruszył temat koronawirusa oraz jego wpływu na słuch. Nadmienił, że kolejne fale Covid-19 niewątpliwie będą się pojawiać, jednak na ten moment trudno ocenić intensywność wirusa. . Profesor wskazał, że najprawdopodobniej będzie utrzymywał się trend coraz mniejszych i mniej odczuwalnych dolegliwości.

Cały wywiad tutaj


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content