tvp-info.jpg
01/mar/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński w wywiadzie dla TVP INFO, w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Słuchu (03.03.2024), podkreślał znaczenie profilaktycznych badań słuchu. Zwrócił uwagę, że globalnie problemy słuchowe dotyczą znacznej liczby ludzi, według badań WHO ponad 1,5 miliarda osób żyje z ubytkiem słuchu, z czego u prawie 500 milionów powoduje on niepełnosprawność. Około 55% osób powyżej 70. roku życia przyznaje, że zauważa u siebie problemy słuchowe. Niedosłuch to problem nie tylko osób starszych, ale także dzieci, które często nie zdają sobie sprawy z problemów ze słyszeniem. Brak tej świadomości może prowadzić do izolacji społecznej i problemów emocjonalnych we wszystkich grupach wiekowych. Ekspert podkreślał, że profilaktyczne badania słuchu powinny być standardem, szczególnie wśród osób pracujących, zwłaszcza w środowiskach hałaśliwych. Zaburzenia słuchu mogą prowadzić do różnych problemów, dlatego edukacja i regularne badania są kluczowe dla poprawy sytuacji osób dotkniętych tym schorzeniem.


20240306_CoMobility_konferencja_koncowa_508-1200x800.jpg
08/mar/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński uczestniczył w Konferencji końcowej projektu CoMobility, która odbywała się w dniach 6-7 marca 2024 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik. Jako ekspert z dziedziny medycyny odpowiadał na pytania uczestników dotyczące szkodliwości życia w hałasie oraz wpływu jakości powietrza na zdrowie i funkcjonowanie organizmów.

Pierwsza część sesji pozwoliła na rozmowy w małych grupach, w drugiej części miało miejsce moderowane podsumowanie.

Jak tłumaczył prof. Piotr H. Skarżyński „hałas nie tylko męczy, ale także może powodować niedosłuch, szumy uszne, a w konsekwencji depresję i wycofanie z życia społecznego.” 

Negatywne konsekwencje przebywania w hałasie mogą mieć bowiem znaczący wpływ zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu. Krótkotrwałe nasilenie hałasu potrafi doprowadzić do natychmiastowego uszkodzenia narządu słuchu, może wywołać uczucie zmęczenia, stresu oraz utrudniać koncentrację. Z kolei osoby stale przebywające w hałasie w długim okresie czasu są  narażone na przewlekłe problemy zdrowotne, włączając w to trwałe uszkodzenie narządu słuchu, takie jak szumy uszne (tinnitus) czy utratę słuchu. Ponadto, długotrwałe narażenie na hałas może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń snu oraz prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęk.

Ekspert zalecał ograniczenie ekspozycji na hałas poprzez stosowanie ochrony słuchu, jak również dbanie o środowisko optymalne dla zdrowia słuchu, zwłaszcza w miejscach pracy czy rekreacji. Profilaktyczne badania słuchu mogą być również kluczowe dla wczesnego wykrywania ewentualnych uszkodzeń słuchu i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

Projekt CoMobility to interdyscyplinarna międzynarodowa inicjatywa badawcza, koncentrująca się na analizie postaw i zachowań związanych z mobilnością, uwzględniająca szczególnie alternatywne rozwiązania, które pozwalają zastąpić prywatny samochód innymi środkami komunikacji. Prace badawcze z udziałem mieszkańców Warszawy prowadzone były przez trzy lata.

 

 


zieona-2.jpg
26/mar/2024

26 marca miała miejsce inauguracja Zielonej Koalicji dla Zdrowia, nowej inicjatywy założonej wspólnie przez podmioty instytucjonalne, szpitale oraz partnerów biznesowych, członkiem jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Inicjatorami są Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem koalicji jest podejmowanie działań prośrodowiskowych na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia. Inicjatywa jest ogólnokrajowa i skierowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.

Sektor opieki zdrowotnej ma znaczący wpływ na środowisko, od zużycia energii w szpitalach po produkcję odpadów. Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla, co przekracza emisję lotnictwa i żeglugi. Ten wpływ zwiększa wyzwania związane ze zmianą klimatu, negatywnie wpływając na zdrowie i dobrobyt ludzi.

Pełna treść artykułu dostępna TUTAJ.


welconomy-1-1200x800.jpg
29/mar/2024

CSIM MEDINCUS było partnerem Kongresu społeczno-gospodarczego XXXI Welconomy Forum in Toruń, odbywającego się w Toruniu w dniach 25-26 marca 2024. Jednym z ekspertów był prof. Piotr H. Skarżyński, który uczestniczył w sesji plenarnej „Polska, Europa i Świat – era zmian”, otwierającej Kongres, podkreślając znaczenie zmiany w podejściu do profilaktyki zdrowotnej. Zwrócił uwagę, że kluczowe jest nie tylko promowanie badań profilaktycznych w społeczeństwie, ale także zapewnienie, by były one wprowadzane w życie wraz z odpowiednią, wczesną terapią leczniczą, a nie pozostawały jedynie teoretycznymi założeniami. Sesję poprzedziła uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Profesor Piotr H. Skarżyński, uhonorowany Szmaragdem WELCONOMY w 2023 roku, wręczył nagrodę tegorocznej laureatce.
Prof. Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w 3 panelach dyskusyjnych:
Największe zagrożenia dla zdrowia publicznego w 2024 roku i innowacyjne rozwiązania w profilaktyce i leczeniu, One Health – jak zadbać o zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska? oraz Kultura pracy – od strategii do praktyki. Panel dotyczący zdrowia publicznego, przyciągnął uwagę wielu uczestników forum. W dyskusji, w której wzięli udział wybitni eksperci, między innymi pan Marek Augustyn – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, mówiono nie tylko o największych wyzwaniach zdrowotnych, ale także o innowacyjnych ścieżkach w profilaktyce i leczeniu.

Mimo ogromnego postępu w medycynie najmłodsze pokolenia mogą być pierwszymi, które doświadczą pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i skrócenia średniej długości życia – mówił prof. Piotr H. Skarżyński, uczestnik debaty One Health. – Jest wiele przyczyn tego zjawiska, ale jedną z nich jest pogarszający się stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Działania wpisujące się w koncepcję One Health i holistyczne podejście do ludzkiego zdrowia mogą sprawić, że nie spełni się ten pesymistyczny scenariusz. Musimy położyć szczególny nacisk na działania profilaktyczne – podkreślał ekspert.

Kongres WELCONOMY umożliwił uczestnictwo w bogatym programie, który obejmował szeroką gamę sesji, paneli dyskusyjnych i spotkań, mających na celu stymulację dialogu i wymianę doświadczeń w kluczowych obszarach współczesnej gospodarki i nauki.


csr.jpg
20/mar/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński, w podcaście opublikowanym na portalu RaportCSR.pl, odpowiadał m. in. na pytania:  jakie są wyzwania społecznej odpowiedzialności w dziedzinie ochrony zdrowia? Co oznacza koncepcja “One Health” i jakie zagadnienia społeczno-środowiskowe obejmuje? W jaki sposób można zagwarantować pacjentom dobre warunki opieki i przeciwdziałać przypadkom złego traktowania?

Cały podcast do wysłuchania TUTAJ.


DSC_3956-a-—-kopia-—-kopia-1200x822.jpg
16/mar/2024

Z wieloma ośrodkami w USA współpracujemy już od lat. Wspólna działalność pozwoliła nam m.in. na dołączenie do zespołów amerykańskich specjalistów, prowadzących badania kliniczne w zakresie terapii genowej. Amerykańska FDA nie tak dawno wprowadziła powszechne wskazania do leczenia pacjentów z częściową głuchotą przy zastosowaniu implantów ślimakowych — a w Polsce pacjenci mają tę procedurę dostępną i refundowaną przez NFZ już od ponad 10 lat. Ośrodki w USA wzorują się w tym zakresie na naszych doświadczeniach. Dodatkowo cytowanie przez amerykańskie ośrodki naukowe prac naukowych, które powstały właśnie w Kajetanach, jest dla nas bezcenne — mówi prof. Piotr H. Skarżyński w wywiadzie dla Pulsu Medycyny.

Ekspert zaznaczył, że istotne jest uwzględnienie opinii pacjentów leczonych u nas oraz dostosowanie pewnych elementów działalności do rosnących oczekiwań społeczeństwa w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Treść artykułu dostępna TUTAJ.


Prof.-Piotr-H.-Skarżyński-INZ-Poland-1200x800.jpg
03/mar/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński, podkreślał w wywiadzie dla portalu rynekzdrowia.pl potrzebę skutecznej profilaktyki zdrowotnej w Polsce.Idealnym modelem w profilaktyce byłoby wdrożenie podstawowych badań okresowych, np. EKG, gastroskopii czy kolonoskopii, ale i badań zmysłów, w medycynie pracy. Powinny być one obowiązkowe – uważa prof. Piotr. H. Skarżyński. Specjalista proponuje także rozszerzenie zakresu okresowych bilansów zdrowotnych dla dzieci i osób starszych.

Profesor zauważa, że częstsze występowanie infekcji u dzieci może prowadzić do problemów ze słuchem, które mogą negatywnie wpływać na naukę i rozwój. Dla osób starszych, problem niedosłuchu może prowadzić do izolacji społecznej i problemów emocjonalnych, zwiększając koszty opieki psychiatrycznej. Skarżyński podkreśla potrzebę wcześniejszej diagnozy i leczenia problemów ze słuchem, aby zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym i społecznym.

Cały wywiad dostępny TUTAJ.


OIP.jpg
15/mar/2024

Sztuczna inteligencja w medycynie polega na tym, że gromadzimy duże ilości danych. Im jest ich więcej, tym jesteśmy w stanie dokładniej pewne rzeczy przeanalizować – tłumaczył prof. Piotr H. Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach w wywiadzie dla Agencji Informacyjnej.

Profesor Piotr H. Skarżyński zwracał uwagę na znaczącą rolę sztucznej inteligencji (AI) w medycynie, która wspiera wiele procesów diagnostycznych. Wskazał na zastosowanie AI w diagnostyce obrazowej oraz w diagnozowaniu chorób skóry. Podkreślał, że sztuczna inteligencja umożliwia przetwarzanie dużych ilości danych, co zwiększa precyzję analizy. Profesor Piotr H. Skarżyński wspomniał, że obszarem, w którym sztuczna inteligencja może odegrać istotną rolę w medycynie jest spersonalizowana rehabilitacja pacjentów po różnych procedurach medycznych lub chirurgicznych. Podkreślał, że dzięki analizie postępów w rehabilitacji można lepiej dopasować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Sztuczna inteligencja pozwala bardziej precyzyjnie dostosować elementy rehabilitacji, co umożliwia optymalne przejście przez cały cykl terapeutyczny.

Cały wywiad dostępny TUTAJ.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content