6183-2.jpg
16/Kwi/2021

Webinarium organizowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach długofalowego projektu Teraz Polska Nauka odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. w godz. 10:00 – 12:30 w formule online.

Epidemia koronawirusa, zmiany demograficzne, deficyty kadrowe personelu medycznego i konieczność podnoszenia standardów opieki zdrowotnej wymuszają coraz szybszy rozwój metod diagnozowania i terapii wielu chorób. Konieczne jest sięganie już nie tylko po rozwiązania telemedyczne, ale również – po wdrożenia z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki. By jednak nauka mogła proponować najnowocześniejsze rozwiązania oraz realizować wdrożenia potrzebuje partnerów ze strony biznesu i przemysłu.

Podczas webinarium swoimi opiniami i doświadczeniami podzielą się wybitni polscy lekarze realizujący pionierskie na skalę światową procedury medyczneuczeni realizujący znamienne badania i wdrożeniaprzedsiębiorcy prowadzący z sukcesami najbardziej zaawansowane projekty w branży medycznej i life science (laureaci Godła „Teraz Polska”). W trakcie spotkania głos zabiorą prof. Piotr H. Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz prof. Henryk Skarżyński  z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Więcej informacji na stronie Teraz Polska.


1_DSC_0023-1200x803.jpg
15/Kwi/2021

Zarząd Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. stanowczo zaprzecza pojawiającym się w ostatnim czasie w przestrzeni internetowej informacjom oraz wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu prowadzenia działań promujących „krople do leczenia i profilaktyki głuchoty”, w szczególności  wiązania ww. działań z osobą prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotra H. Skarżyńskiego.

W przekazach podmiotów związanych z produktem, w celach marketingowych wykorzystany został wizerunek Pana Profesora – bez jego zgody i wiedzy. W wyniku tych działań odbiorcy przekazu, w tym pacjenci i środowisko medyczne, zostali wprowadzeni w błąd. Biorąc pod uwagę rażące naruszenie dóbr osobistych i intelektualnych prof. Piotra H. Skarżyńskiego, a także podszywanie się innych podmiotów pod podmiot medyczny przez niego współzarządzany, Zarząd Centrum Słuchu i Mowy zgłosił już opisaną sprawę do właściwych organów państwowych.

Prezes Zarządu                                                                                                 Członek Zarządu

dr n. o zdr.                                                                                                        Prof. dr hab. n med. i n. o zdr.

Łukasz Bruski                                                                                                  Piotr H. Skarżyński                                                             


MG_4307.jpg
15/Kwi/2021

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie oferuje możliwość wykonania badań ABR w domu Pacjenta. Domowe warunki badania zapewniają pacjentowi, w szczególności dzieciom, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Wykonywanie badań w porze nocnej sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu u pacjentów z trudnościami w zasypianiu w obcym miejscu (zarówno zdrowych jak i np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną). Oferta jest również adresowana do pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, mających problem z dotarciem na badanie do placówki medycznej.

Badanie ABR jest nieinwazyjne, nie wymaga współpracy pacjenta. Wykonywane jest za pomocą systemu VIVOSONIC przez wysoko wykwalifikowanych techników, a w przypadku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia także określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej.

Przygotowanie do badania ABR:

Przed badaniem, miejsca na skórze głowy, w których zostaną przyklejone elektrody, przeciera się specjalnym gazikiem. Do uszu wprowadzane są słuchawki, przez które podawane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry połączone są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych. Reakcja na dźwięki zostaje zapisana, dając tym samym ocenę czułości słuchu. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu, w trakcie badania pacjent powinien być wyciszony i odprężony.

U dzieci przedszkolnych lub starszych można podjąć próbę wykonania ABR w trakcie czuwania, aczkolwiek jeśli dziecko jest niespokojne i porusza się, generuje wówczas artefakty mięśniowe, zaburzające zapis, co istotnie może wydłużyć czas badania i wpłynąć negatywnie na wiarygodność uzyskanych wyników.

W przypadku niemowląt i małych dzieci pomiary wykonuje się podczas snu fizjologicznego, kluczowa jest więc rola rodziców w prawidłowym przygotowaniu dziecka do badania.

Do badania ABR najlepiej:

  • uwzględnić godziny, w których dziecko rzeczywiście zasypia w ciągu dnia / w nocy,
  • położyć dziecko późno spać w dniu poprzedzającym badanie,
  • w dniu badania obudzić dziecko wcześnie i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem,
  • dziecko tuż przed badaniem powinno zostać nakarmione i przebrane.

W celu umówienia terminu badania oraz uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z rejestracją CSiM w Warszawie: tel: +48 22 635 41 09 lub 666 333 222.

Dodatkowe informacje jak przygotować się do badania ABR.


19_lat_KWADRAT.jpg
08/Kwi/2021

Grupa MEDINCUS powstała 19 lat temu, a w jej skład wchodzi obecnie 15 placówek w kraju i 8 filii zagranicznych.

Przeprowadzamy największą w Polsce liczbę operacji poprawiających słuch. Operujemy pacjentów, którzy w innych ośrodkach nie mieliby szans na odzyskanie słuchu, bo nikt nie podjąłby się tak trudnego zabiegu. Mamy sukcesy i szczycimy się tym, że nasze placówki są odwiedzane przez licznych lekarzy z całego świata. Jednakże przede wszystkim jesteśmy dumni z zadowolonych pacjentów.– mówi prof. Piotr H. Skarżyński.

Szczególna misja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od początku była związana z szansami i aspiracjami w leczeniu niedosłuchu i niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym pacjentom. Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy rocznie wykonują ponad 2500 zabiegów oraz udzielają i przeprowadzają 150 tysięcy konsultacji i badań w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad milion pacjentów.


DSC_9544-2-1-1200x798.jpg
09/Kwi/2021

Informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r. (tj. czwartek) prof. Piotr H. Skarżyński, otolaryngolog, foniatra i audiolog z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach będzie konsultował pacjentów w Warmińsko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Olsztynie. Na konsultacje można zapisywać się bezpośrednio w rejestracji w placówce w Olsztynie (ul. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn, tel. +48 89 523 5022) lub pod nr 666 333 222.


8_04_2.jpg
08/Kwi/2021

W programie „O tym się mówi” TVP Info prof. Piotr H. Skarżyński z okazji Światowego Dnia Zdrowia razem z innymi ekspertami dyskutowali na temat wpływu epidemii koronawirusa na opiekę medyczną w Polsce.

Podczas spotkania prof. Piotr H. Skarżyński podkreślał sytuację pacjentów otorynolaryngologicznych, którzy od początku pandemii licznie zgłaszali się do lekarzy laryngologów i otolaryngologów, ponieważ koronawirus  atakował górne drogi oddechowe czy zatoki. Pacjenci zgłaszali się z dolegliwościami, które były konieczne, aby je diagnozować, leczyć i rehabilitować.

Ta rehabilitacja jest bardzo szeroka, ponieważ wielu specjalistów naszej dziedziny dzisiaj zajmuje się powikłaniami po zakażeniu koronawirusem, a są to: zaburzenia węchu, smaku, problemy z zatokami, często też nagła utrata słuchu, w tym całkowita utrata słuchu i z tym musimy się zmierzyć – podkreślał prof. Piotr H. Skarżyński.

Pandemia COVID-19 postawiła przed opieką medyczną duże wyzwanie, co wymagało wielokrotnie przeorganizowania działalności.

Kiedy niektóre planowane zabiegi zostały odłożone, staraliśmy się zapewnić dostęp w szczególności dzieciom, które np. urodziły się głuche, dostęp do najnowocześniejszych technik do operacji wszczepienia implantu ślimakowego i tutaj z jakości nigdy nie zrezygnowaliśmy. Ta diagnostyka odbywała się i odbywa się na takim samym poziomie jakim była, aby niczego nie przeoczyć, bo każdy miesiąc jest ważny – mówił podczas spotkania prof. Piotr H. Skarżyński.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym materiałem.


Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content