do pobraniaLeczenie prywatneLeczenie w ramach NFZ

Pobyt w szpitalu/leczenie operacyjne

 1. Informacje dla pacjenta dot. znieczulenia przed zabiegiem operacyjnym.
Pobierz
 1. Wykaz badań zalecanych przed zabiegiem operacyjnym:
 • Zaświadczenia i badania do zabiegu – dziecko
Pobierz
 • Zaświadczenia i badania do zabiegu – pacjent po 18 r.ż.
Pobierz
 • Zaświadczenia i badania do zabiegu – pacjent powyżej 40 r.ż.
Pobierz
 1. Badanie satysfakcji pacjenta- pobyt w szpitalu
Wypełnij ankietę

 

Badania/ Informacje o badaniach

 1. Informacje jak przygotować się do badania TK + ankieta do wypełnienia przed badaniem
Pobierz
 1. Informacje dotyczące płatności za badanie tomografii komputerowej
Pobierz
 1. Informacje jak przygotować się do badania MRI + ankieta do wypełnienia przed badaniem
Pobierz
 1. Informacje dotyczące płatności za badanie rezonansu magnetycznego
Pobierz
 1. Informacje jak przygotować się do badania VNG
Pobierz
 1. Informacje jak przygotować się do badania ABR
Pobierz
 1. Informacja o zaliczce na badanie ABR
Pobierz
 1. Informacje jak się przygotować do badania ABR PROGI, NOCNE ABR
Pobierz
 1. Podwykonawcy w ramach świadczeń finansowanych

  przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Pobierz

 

Wnioski, oświadczenia

 1. Oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia do udzielenia informacji nt. stanu zdrowia
Pobierz
 1. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
Pobierz
 1. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
Pobierz
 1. Zgoda na przesłanie drogą elektroniczną wyników badań
Pobierz
 1. Badanie satysfakcji pacjenta przychodni
Wypełnij ankietę

 

Regulaminy i przepisy prawa

 1. Prawa i obowiązki pacjenta

Pobierz

 1. Informacja zgodnie z Art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) – opłaty za przechowywanie zwłok
Pobierz

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS do dyspozycji pacjentów są poradnie:

 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Otoneurologiczna

Umów się na wizytę

OFERTA

W naszych placówkach oferujemy:

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
 • Zabiegi operacyjne gardła, ucha, nosa/zatok, krtani.
 • Hospitalizacje zachowawcze w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych uszu
 • Pełna procedura diagnostyki i wszczepienia implantu ślimakowego, implantu ucha środkowego, implantów na przewodnictwo kostne.
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie (ul. Mikołaja Kopernika)
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Otoneurologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Zajęcia Terapeutyczno- Logopedyczne
Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Małopolskie Centrum Słuchu i mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Konsultacje i terapia psychologiczna
 • Konsultacje i terapia pedagogiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Konsultacje i terapia psychologiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Konsultacje i terapia psychologiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Otoneurologiczna
 • Konsultacje i zajęcia fizjoterapeutyczne
 • Konsultacje i terapia pedagogiczna
 • Konsultacje i terapia psychologiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
ZAPISY NA LECZENIE

W celu ustalenia terminu świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Pacjent może wybrać  jedną z poniższych możliwości:

KONSULTACJA U SPECJALISTY

W ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie problemów narządu słuchu, głosu i mowy u dzieci i dorosłych. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani, a także pełną diagnostykę narządu słuchu (m.in. badania obiektywne słuchu pozwalające na określenie progu słuchu u osób niewspółpracujących – niemowlęta, małe dzieci, osoby niepełnosprawne).

Na wizytę warto przynieść ze sobą dotychczasową historię choroby (wyniki wszystkich wykonanych do tej pory badań oraz wypisy z wcześniejszych pobytów w szpitalu). Lekarz zapyta o przebyte choroby lub występujące w rodzinie.

Przed konsultacją prosimy o zgłoszenie się do rejestracji z dowodem tożsamości, w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny.

Na konsultacji z małoletnim Pacjentem musi być obecny rodzic/ opiekun prawny.

Umów się na wizytę do specjalisty

TERMIN ZABIEGU

Po konsultacji lekarskiej, na podstawie wystawionego skierowania na leczenie szpitalne Pacjent zostanie zapisany na zabieg.

Podczas rejestracji przedstawiane są warunki przyjęcia i pobytu w szpitalu, przewidywane koszty leczenia oraz zasady płatności.

Na adres mailowy Pacjent otrzyma informacje o badaniach laboratoryjnych niezbędnych do operacji.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ DO SZPITALA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS
 1. Skierowanie na operację
  W celu rejestracji oraz umówienia terminu operacji, niezbędne jest skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.
 2. Przyjęcie do szpitala i konsultacja lekarska
  Przed konsultacją Pacjent powinien zgłosić się do rejestracji z dowodem tożsamości oraz skierowaniem (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny) oraz wymaganymi wykonanymi wcześniej badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi.W rejestracji przedstawiany jest wstępny koszt operacji oraz dodatkowych usług.Na szacunkową wycenę składają się koszty:
  • operacji,
  • leków i materiałów medycznych do zabiegu,
  • znieczulenia,
  • pobytu w szpitalu,
  • konsultacji lekarza, anestezjolog.

  Podczas wizyty lekarz bada pacjenta, aby potwierdzić wskazania do leczenia operacyjnego. Lekarz informuje o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z operacją. Wspólnie z pacjentem/ rodzicami/ opiekunami prawnymi podejmuje decyzję o zakresie zabiegu oraz przebiegu hospitalizacji.

  Po konsultacji i podpisaniu zgody na zabieg operacyjny, pacjent jest przyjmowany do Kliniki, otrzymuje pokój i informacje dotyczące pobytu w szpitalu oraz okresu przed- i pooperacyjnego. Pacjent oczekuje na zabieg w pokoju do momentu zaproszenia na salę operacyjną przez personel pielęgniarski.

 3. Konsultacja u anestezjologa
  Dobę przed planowaną operacją, dokumentacja medyczna pacjenta jest dostarczana do lekarza anestezjologa, który na podstawie wyników badań, zaświadczeń lekarskich oraz wypełnionej przez pacjenta ankiety, decyduje o znieczuleniu. W przypadku wątpliwości, lekarz anestezjolog przeprowadza indywidualną konsultację z pacjentem.
 4. Płatności

  • Każdy Pacjent, któremu został wyznaczony termin zabiegu odpłatnego, zobligowany jest do wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 1500,00 PLN najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania operacji. Wpłata zaliczki jest obligatoryjna i stanowi warunek konieczny aby móc przystąpić do zabiegu.
  • Płatność za operację należy uregulować po operacji lub w dniu wypisu ze szpitala: gotówką lub kartą płatniczą w Rejestracji Szpitala Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach (ul. Mokra 7), przelewem (w tytule przelewu: zabieg, imię i nazwisko pacjenta oraz data zabiegu), na konto (Bank Pekao S.A. 06 1240 1040 1111 0010 6918 1628). W przypadku płatności przelewem, pacjent jest zobowiązany do okazania potwierdzenia przelewu w dniu operacji.
  • Kwota zabiegu operacyjnego zostanie pomniejszona o wartość wpłaconej zaliczki.
 5. Przyjęcie na oddział
  Standardowo przyjęcie na oddział szpitalny odbywa się w dniu zabiegu, po zakwalifikowaniu pacjenta do operacji.

  Do Szpitala z małoletnim Pacjentem zgłasza się rodzic/ opiekun prawny.

  Pacjenci małoletni pozostają w Klinice z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym przez całą dobę.

 6. Co należy zabrać do szpitala

  • dowód tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny),
  • skierowanie do Szpitala,
  • wyniki badań krwi, badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które stanowią podstawę przyjęcia do Szpitala,
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz przeprowadzonym leczeniu (w tym opis zabiegu operacyjnego w przypadku reoperacji),
  • leki, które zażywa Pacjent,
  • przybory toaletowe i ręcznik,
  • kapcie,
  • dwie piżamy (najlepiej luźne, niekrępujące ruchu).
POBYT W SZPITALU
  1. Blok operacyjny
   Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dysponuje jednym
   z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce. Dwie sale operacyjne wyposażone są w światowej klasy sprzęt, pozwalający na bezpieczne wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych.Bezpośrednio po zabiegu i po wybudzeniu Pacjent przewożony jest na salę pooperacyjną (tzw. POP), a następnie do swojego pokoju na oddziale. Lekarz anestezjolog decyduje o przewiezieniu pacjenta do pokoju na oddziale.
  2. Oddział szpitalny
   • Pacjenci hospitalizowani są w pokojach jedno- lub dwu-, bądź w trzyosobowych. Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem. Wszystkie pokoje wyposażone są w szafę, telewizor oraz system przywoławczy.
   • Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w każdym pokoju zainstalowano klimatyzację. System sterowany jest indywidualnie oraz centralnie.
   • Oddział Szpitala posiada kuchnię wyposażoną m.in.: mikrofalę, lodówkę, czajnik elektryczny i zlewozmywak. Na oddziale znajduje się również dystrybutor z wodą.
   • Program telewizyjny: Pacjenci mogą skorzystać z bogatej oferty kanałów tematycznych: informacyjnych, filmowych, sportowych, dziecięcych.
   • Na terenie Szpitala zapewniamy dostęp do szybkiego, bezprzewodowego Internetu. W celu połączenia należy wpisać hasło (dostępne u pielęgniarki na oddziale).
   • Wszystkie osoby przebywające na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
   • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 – 6:00.
  3. Kontakt z personelem
   Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS został stworzony z myślą o komforcie pacjenta i bezpieczeństwie medycznym. Posiadamy najwyższej jakości sprzęt medyczny oraz wysoko wykwalifikowany i przyjazny personel medyczny.
   • Kontakt z lekarzem Obchody i konsultacje lekarskie odbywają się dwa razy dziennie (rano i wieczorem) oraz w razie potrzeby. Po przeprowadzonej operacji obchód wykonuje lekarz operator, wieczorem po godzinie 20.00 lekarz dyżurny.
    Pacjent podczas obchodu ma możliwość uzyskania informacji o przebiegu operacji.
    Pacjent może również w każdej chwili skontaktować się z lekarzem dyżurującym.
   • Przywołanie pielęgniarki W każdym pokoju znajduje się sygnalizator systemu przywoływania, za pomocą którego można wezwać pielęgniarkę.
  4. Żywienie
   • Posiłki
    Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy Pacjentom pełne wyżywienie. Uwzględniamy wszelkie zalecenia lekarskie dotyczące diety Pacjenta, a w miarę możliwości także jego preferencje żywieniowe wynikające z tradycji, religii czy alergii.
    Godziny posiłków:
    śniadanie – 7.30
    obiad – 13.00*
    kolacja – 18.00*
    *Pacjent otrzymuje obiad i kolację indywidualnie, w zależności od planu operacji i czasu kiedy wrócił z POPu (sali pooperacyjnej) na oddział.
    W przypadku złożonych nietolerancji i alergii pokarmowych pacjent powinien zabrać ze sobą określone produkty.
    Osoby towarzyszące także mogą  skorzystać z wyżywienia w szpitalu, w Restauracji Pod Ślimakiem, która znajduje się na parterze budynku.
   • Restauracja
    Restauracja zlokalizowana jest na parterze. Otwarta jest zarówno dla Pacjentów, jak i osób towarzyszących. Restauracja otwarta jest codziennie w godzinach 7.00-21.30.
    Zobacz restaurację
  5. Odwiedziny
   Oddział szpitalny jest otwarty dla bliskich Pacjenta w godzinach 14.00 – 17.00. Osoby odwiedzające proszone są o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni zlokalizowanej na parterze budynku.

   Do dyspozycji Pacjenta oraz osób odwiedzających jest parking.

  6. Pobyt z dzieckiem w szpitalu
   Zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich komfort. Rodzic/ opiekun prawny przebywa z dzieckiem na oddziale i aktywnie uczestniczy w opiece i hospitalizacji małego Pacjenta. Aby ułatwić naszą współpracę przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące praw dziecka hospitalizowanego, praw rodziców do odwiedzin i sprawowania opieki nad dzieckiem  na oddziale, a także nasze wskazówki dla Państwa jako osób odwiedzających dzieci.
  7. Badanie satysfakcji pacjenta W trosce o utrzymanie najwyższych standardów leczenia i obsługi w ostatnim dniu pobytu w klinice prosimy Pacjentów  o wypełnienie ankiety satysfakcji. Można w niej wskazać obszary działań naszej kliniki, które zdaniem Pacjenta wymagają poprawy lub też są w pełni satysfakcjonujące. Wszystkie ankiety  są przez nas wnikliwie analizowane. Na ich podstawie przeprowadzane są zmiany w funkcjonowaniu szpitala, dlatego każda wypełniona ankieta jest dla nas niezwykle ważnym źródłem informacji. Ankieta satysfakcji pacjenta
  8. Wypis ze szpitala
   Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjent mógł opuścić szpital tak szybko, jak to jest możliwe. Zwykle pacjenci są wypisywani następnego dnia. Wypis uzgadniany jest indywidualnie w porozumieniu z lekarzem dyżurującym. W uzasadnionych przypadkach pobyt może zostać przedłużony. Opuszczając szpital otrzymają Państwo „Kartę informacyjną leczenia szpitalnego”, zawierającą najważniejsze dane dotyczące zabiegu, wskazania w zakresie dalszego leczenia, trybu życia i diety. Znajdą w niej Państwo także m.in. terminy wizyt kontrolnych oraz zalecane leki. Dodatkowo, Pacjenci mogą otrzymać np.: recepty, skierowania do dalszego leczenia.
  9. Wizyty pooperacyjne. Pierwsza pooperacyjna wizyta w Przychodni Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest rozliczana w ramach zabiegu (bezpłatna). Każda kolejna jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  10. Dokumentacja medyczna. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

   1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
   2. Poprzez sporządzenie jej kopii, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych (wymagany wniosek o wydanie dokumentacji medycznej Pobierz, który można złożyć w rejestracji, przesłać pocztą lub drogą mailową);

   Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób opisany w punkcie 2, pobierana jest opłata zgodna z cennikiem usług Pobierz

  11. Prawa Pacjenta
   Dbamy o poszanowanie praw naszych Pacjentów. W Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, znajduje się Karta Praw i Obowiązków Pacjenta. Jest to spis zobowiązań personelu oraz administracji szpitala wobec Pacjenta. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta może udzielić jedynie lekarz. Informacje przekazywane są tylko Pacjentowi oraz osobom wskazanym przez Pacjenta. O stanie zdrowia dziecka informowani są jego rodzice/opiekunowie prawni. Nie udzielamy telefonicznych oraz e-mailowych informacji o stanie zdrowia osób leczonych w Szpitalu. Pobierz
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

Obywatele Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą skorzystać z opieki zdrowotnej w krajach EU, EOG lub Szwajcarii. System opieki zdrowotnej w kraju zamieszkania może zrefundować wydatki leczenia i hospitalizacji. Pacjenci mieszkający zagranicą mogą uzyskać zwrot kosztów na kilka sposobów, w zależności od otrzymanej usługi i kraju zamieszkania.

Firmy, z którymi współpracujemy:
Medrefund LTD – firma z siedzibą w Anglii, która zajmuje się wsparciem pacjentów w refundacji kosztów za zabiegi w Polsce, w zakresie skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz dopełnienia formalności koniecznych do uzyskania zwrotu kosztów leczenia. Medrefund pomaga także znaleźć wysokiej jakości usługodawców medycznych w Polsce lub w innych krajach europejskich.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oferujemy wiele świadczeń medycznych, finansowanych ze środków publicznych. Kontrakt z NFZ umożliwia pacjentom dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznych zabiegów bez dodatkowych opłat.

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS do dyspozycji pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia są poradnie: Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna, Poradnia Logopedyczna oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy oraz gabinet protetyki słuchu.

OFERTA

W ramach umowy z NFZ w naszych placówkach oferujemy:

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
 • Zabiegi operacyjne gardła, ucha, nosa/zatok, krtani.
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie (ul. Mikołaja Kopernika)
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
 • Pracownia protetyczna
Małopolskie Centrum Słuchu i mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- rehabilitacja słuchu i mowy
 • Pracownia protetyczna
 • Pracownia badań audiometrycznych

W przypadku pytań dotyczących usług oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, prosimy o kontakt z wybraną Filią.

SKIEROWANIE NA ŚWIADCZENIA NFZ

Podstawą do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest skierowanie wystawione przez:

 • dla skierowań do poradni specjalistycznych – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  (z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych bez skierowania);
 • dla skierowań na rehabilitację słuchu i mowy w dziennym ośrodku rehabilitacji – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z oddziału lub poradni: otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologii, foniatrii, neurologii, rehabilitacji;
 • dla skierowań do szpitala – każdego lekarza, także niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony. Oryginał skierowania można dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na poprawność wystawionego skierowania, umożliwi nam to prawidłową rejestrację.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) oraz pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem i czytelnym NPWZ (Numer Prawa Wykonywania Zawodu),
 • datę wystawienia,
 • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostki kierującej ( w przypadku skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego),
 • dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL),
 • pełne rozpoznanie (nazwa + kod ICD-10),
 • w przypadku skierowań z trybem “pilne” wymagany jest dodatkowy podpis lekarza wraz z pieczątką, potwierdzający wskazany tryb medyczny.
ZAPISY NA LECZENIE W RAMACH KONTRAKTU NFZ

W celu ustalenia terminu świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, możesz wybrać  jedną z poniższych możliwości:

KONSULTACJA U SPECJALISTY

Przed konsultacją prosimy o zgłoszenie się do rejestracji z dowodem tożsamości w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny).

Na konsultacji z małoletnim Pacjentem musi być obecny rodzic/ opiekun prawny.

W ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie problemów narządu słuchu, głosu i mowy u dzieci i dorosłych. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinety lekarskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz opiekę przed i pooperacyjną.

Badania słuchu, gardła oraz endoskopowe badania krtani są wykonywane i omawiane podczas jednej wizyty. Pacjent nie musi zgłaszać się do lekarza po raz kolejny z wynikami badań.

Umów się na wizytę

TERMIN ZABIEGU

Po konsultacji lekarskiej, na podstawie wystawionego skierowania na leczenie szpitalne, Pacjent zostanie wpisany w kolejkę na listę oczekujących zgodnie z kategorią medyczną umieszczoną na skierowaniu. O dacie wykonania zabiegu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Na adres mailowy otrzyma także informacje o badaniach laboratoryjnych niezbędnych do operacji.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ DO SZPITALA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS W RAMACH KONTRAKTU NFZ

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, oferuje wiele świadczeń medycznych na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku pytań dotyczących usług oferowanych przez Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem telefonu +48 22 463 53 00.

 1. Skierowanie do szpitala
  Podstawą do skorzystania ze świadczeń szpitalnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest skierowanie wystawione przez lekarza, także nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony. Oryginał skierowania można dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.Prosimy także o zwrócenie uwagi na poprawność wystawionego skierowania, umożliwi nam to prawidłową rejestrację. Skierowanie powinno zawierać:
  • pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) oraz pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem i czytelnym NPWZ (Numer Prawa Wykonywania Zawodu),
  • datę wystawienia,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostki kierującej ( w przypadku skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego),
  • dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL),
  • pełne rozpoznanie (nazwa + kod ICD-10).
 1. Konsultacja lekarska w dniu przyjęcia do szpitala
  Przed konsultacją Pacjent powinien zgłosić się do rejestracji i z dowodem tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny) oraz wymaganymi wykonanymi wcześniej badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem operacji, Pacjent powinien być zdrowy, po zakończonej ewentualnej antybiotykoterapii, a także bez oznak infekcji lub opryszczki. Podczas wizyty lekarz bada pacjenta aby potwierdzić wskazania do leczenia operacyjnego. Lekarz informuje także o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z operacją. Wspólnie z pacjentem/ rodzicami/ opiekunami prawnymi podejmuje decyzję o zakresie zabiegu oraz przebiegu hospitalizacji. Po konsultacji i podpisaniu zgody na zabieg operacyjny, pacjent jest przyjmowany do Kliniki, otrzymuje pokój i informacje dotyczące pobytu w szpitalu oraz okresu przed- i pooperacyjnego. Pacjent oczekuje na zabieg w pokoju do momentu zaproszenia na salę operacyjną przez personel pielęgniarski.
 2. Konsultacja u anestezjologa
  Dobę przed planowaną operacją, dokumentacja medyczna pacjenta jest dostarczana do lekarza anestezjologa, który na podstawie wyników badań, zaświadczeń lekarskich oraz wypełnionej przez pacjenta ankiety, decyduje o znieczuleniu. W przypadku wątpliwości, lekarz anestezjolog przeprowadza indywidualną konsultację z pacjentem.
 3. Przyjęcie na oddział
  Standardowo przyjęcie na oddział szpitalny odbywa się w dniu zabiegu, po zakwalifikowaniu pacjenta do operacji.

  Do Szpitala z małoletnim Pacjentem zgłasza się rodzic/ opiekun prawny.

  Pacjenci małoletni pozostają w Klinice z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym przez całą hospitalizację.

 4. Co należy zabrać do szpitala:
  • dowód tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny),
  • W sytuacji gdy w dniu przyjęcia lub w trakcie hospitalizacji, system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – system udostępniony przez NFZ) nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pracownik Szpitala poprosi o okazanie dokumentu potwierdzającego opłacanie składek zdrowotnych lub podpisanie oświadczenia, że takie składki są opłacane,
  • zalecane wyniki badań krwi, badań diagnostycznych- wykonane u podwykonawców Centrum Słuchu i Mowy
   Sp. z o. o. (wykaz dla pacjenta pow. 40 r.ż, poniżej 40 r.ż, dla dziecka), wykonane na podstawie skierowań  otrzymanych przez Pacjenta w dniu kwalifikacji do zabiegu w naszym szpitalu oraz ewentualne wyniki przeprowadzonych konsultacji jeżeli takie się odbyły,
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz przeprowadzonym leczeniu (w tym opis zabiegu operacyjnego w przypadku reoperacji)
  • leki, które zażywa Pacjent,
  • przybory toaletowe i ręcznik,
  • kapcie,
  • dwie piżamy (najlepiej luźne, niekrępujące ruchu).
POBYT W SZPITALU
  1. Blok operacyjny
   Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dysponuje jednym
   z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce. Dwie sale operacyjne wyposażone są w światowej klasy sprzęt, pozwalający na bezpieczne wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych.Bezpośrednio po zabiegu i po wybudzeniu Pacjent przewożony jest na salę pooperacyjną (tzw. POP), a następnie do swojego pokoju na oddziale. Lekarz anestezjolog decyduje o przewiezieniu pacjenta do pokoju na oddziale.
  2. Oddział szpitalny
   • Pacjenci hospitalizowani są w pokojach jedno- lub dwu-, bądź w trzyosobowych. Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem. Wszystkie pokoje wyposażone są w szafę, telewizor oraz system przywoławczy.
   • Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w każdym pokoju zainstalowano klimatyzację. System sterowany jest indywidualnie oraz centralnie.
   • Oddział Szpitala posiada kuchnię wyposażoną m.in.: mikrofalę, lodówkę, czajnik elektryczny i zlewozmywak. Na oddziale znajduje się również dystrybutor z wodą.
   • Program telewizyjny: Pacjenci mogą skorzystać z bogatej oferty kanałów tematycznych: informacyjnych, filmowych, sportowych, dziecięcych.
   • Na terenie Szpitala zapewniamy dostęp do szybkiego, bezprzewodowego Internetu. W celu połączenia należy wpisać hasło (dostępne u pielęgniarki na oddziale).
   • Wszystkie osoby przebywające na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
   • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 – 6:00.
  3. Kontakt z personelem
   Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS został stworzony z myślą o komforcie pacjenta i bezpieczeństwie medycznym. Posiadamy najwyższej jakości sprzęt medyczny oraz wysoko wykwalifikowany i przyjazny personel medyczny.
   • Kontakt z lekarzem
    Obchody i konsultacje lekarskie odbywają się dwa razy dziennie (rano i wieczorem) oraz w razie potrzeby. Po przeprowadzonej operacji obchód wykonuje lekarz operator, wieczorem po godzinie 20.00 lekarz dyżurny.
    Pacjent podczas obchodu ma możliwość uzyskania informacji o przebiegu operacji.
    Pacjent może również w każdej chwili skontaktować się z lekarzem dyżurującym.
   • Przywołanie pielęgniarki
    W każdym pokoju znajduje się sygnalizator systemu przywoływania, za pomocą którego można wezwać pielęgniarkę.
  4. Żywienie
   • Posiłki Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy Pacjentom pełne wyżywienie. Uwzględniamy wszelkie zalecenia lekarskie dotyczące diety Pacjenta, a w miarę możliwości także jego preferencje żywieniowe wynikające z tradycji, religii czy alergii.
    Godziny posiłków:
    śniadanie – 7.30 Pacjent otrzymuje obiad i kolację indywidualnie, w zależności od planu operacji i czasu kiedy wrócił z POPu (sali pooperacyjnej) na oddział.
    obiad – 13.00
    kolacja – 18.00
    W przypadku złożonych nietolerancji i alergii pokarmowych pacjent powinien zabrać ze sobą określone produkty.Osoby towarzyszące także mogą  skorzystać z wyżywienia w szpitalu, w Restauracji Pod Ślimakiem, która znajduje się na parterze budynku.
   • Restauracja
    Restauracja zlokalizowana jest na parterze. Otwarta jest zarówno dla Pacjentów, jak i osób towarzyszących. Restauracja otwarta jest codziennie w godzinach 7.00-21.30 (pn. – ndz.)
  5. Odwiedziny
   Oddział szpitalny jest otwarty dla bliskich Pacjenta w godzinach 14.00 – 17.00. Osoby odwiedzające proszone są o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni zlokalizowanej na parterze budynku.
   Do dyspozycji Pacjenta oraz osób odwiedzających jest parking.
  6. Pobyt z dzieckiem w szpitalu
   Zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich komfort. Rodzic/ opiekun prawny przebywa z dzieckiem na oddziale i aktywnie uczestniczy w opiece i hospitalizacji małego Pacjenta. Aby ułatwić naszą współpracę przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące praw dziecka hospitalizowanego, praw rodziców do odwiedzin i sprawowania opieki nad dzieckiem w oddziale, a także nasze wskazówki dla Państwa jako osób odwiedzających dzieci.
  7. Badanie satysfakcji pacjenta
   W trosce o utrzymanie najwyższych standardów leczenia i obsługi, w ostatnim dniu pobytu w klinice, prosimy Pacjentów  o wypełnienie ankiety satysfakcji. Można w niej wskazać obszary działań naszej kliniki, które zdaniem Pacjenta wymagają poprawy lub też są w pełni satysfakcjonujące. Wszystkie ankiety  są przez nas wnikliwie analizowane. Na ich podstawie przeprowadzane są zmiany
   w funkcjonowaniu szpitala, dlatego każda wypełniona ankieta jest dla nas niezwykle ważnym źródłem informacji.
   Ankieta satysfakcji pacjenta
  8. Wypis ze szpitala
   Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjent mógł opuścić szpital tak szybko, jak to jest możliwe. Zwykle pacjenci są wypisywani następnego dnia. Wypis uzgadniany jest indywidualnie w porozumieniu z lekarzem dyżurującym. W uzasadnionych przypadkach pobyt może zostać przedłużony.
   Opuszczając szpital otrzymają Państwo „Kartę informacyjną leczenia szpitalnego”, zawierającą najważniejsze dane dotyczące zabiegu, wskazania w zakresie dalszego leczenia, trybu życia i diety. Znajdą w niej Państwo także m.in. terminy wizyt kontrolnych oraz zalecane leki. Dodatkowo, Pacjenci mogą otrzymać np.: recepty, skierowania do dalszego leczenia.
   Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
   2. Poprzez sporządzenie jej kopii, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych ( wymagany wniosek o wydanie dokumentacji medycznej  Pobierz, który można złożyć w rejestracji, przesłać pocztą lub drogą mailową);

   Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób opisany w punkcie 2, pobierana jest opłata zgodna z cennikiem usług Pobierz

  9. Prawa pacjenta
   Dbamy o poszanowanie praw naszych Pacjentów. W Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu  i Mowy MEDINCUS, znajduje się Karta Praw i Obowiązków Pacjenta. Jest to spis zobowiązań personelu oraz administracji szpitala wobec Pacjenta. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta może udzielić jedynie lekarz. Informacje przekazywane są tylko Pacjentowi oraz osobom wskazanym przez Pacjenta. O stanie zdrowia dziecka informowani są jego rodzice/opiekunowie prawni.
   Nie udzielamy telefonicznych oraz e-mailowych informacji o stanie zdrowia osób leczonych  w Szpitalu.
   Prawa i obowiazki pacjenta Pobierz
Leczenie pacjentów z Unii Europejskiej i z poza UE
 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Na podstawie EKUZ pacjentom przysługują świadczenia zdrowotne, które z przyczyn medycznych są niezbędne. Okres ważności wskazany jest na karcie.
  Świadczenie niezbędne to każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Udzielenie świadczenia ma na celu także uniknięcie sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać wymagane, niezbędne z przyczyn medycznych, leczenie.
 2. Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Wydawany jest przez kraje członkowskie UE/EFTA w języku urzędowym państwa, w którym dana osoba jest ubezpieczona. Certyfikat zastępczy uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym, z przyczyn medycznych, dla kontynuowania pobytu w Polsce
 3. Poświadczenie
  Poświadczenie wydawane jest osobie mieszkającej w Polsce, a ubezpieczonej w innym kraju UE i EFTA. Poświadczenie uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń przewidzianych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenie wystawiane jest w języku polskim przez Oddział NFZ na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. Poświadczenie wydawane jest na podstawie przedłożonego formularza:
  • E 106 – osobie ubezpieczonej i członkom jej rodziny, mieszkającym w Polsce, a ubezpieczonym w innym kraju UE; np. pracownikowi ambasady i jego rodzinie
  • 109 – mieszkającym w Polsce członkom rodziny osoby, która jest ubezpieczona i mieszka w innym kraju UE; np. żona i dzieci mieszkają w Polsce, a mąż pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony.
  • E 120 – osobie, która mieszkając w Polsce oczekuje na przyznanie emerytury lub renty z innego kraju UE
  • E 121 – osobie na emeryturze, która mieszkając w Polsce otrzymuje emeryturę z innego kraju UE
 4. Formularz E 112
  Jest zgodą ubezpieczyciela (odpowiednik NFZ, nazywany też instytucją właściwą) na planową diagnostykę i leczenie w innym państwie członkowskim. Formularz wystawiony jest w języku urzędowym państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony. Formularz uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym indywidualnie dla pacjenta.

– dla studentów z krajów Unii Europejskiej

 • EKUZ/ EHIC – wydany w kraju, z którego student pochodzi; dokument wydaje tzw. instytucja właściwa (ubezpieczyciel, odpowiednik NFZ). EKUZ/ EHIC uprawnia studenta do uzyskania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym, przez przewidywany okres pobytu w Polsce.
 • Druk RMUA bądź zaświadczenie o ubezpieczeniu, wydane zagranicznemu studentowi studiującemu w Polsce, potwierdzone przez polską uczelnię. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy nie posiadając innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, i nie mając uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, podlegają w związku ze studiami w Polsce obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego*. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia lub jednostka prowadząca studia doktoranckie.

– dla studentów spoza Unii Europejskiej

 • Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ oraz dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Podwykonawcy w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content