guinness-2017_1-850x340.jpg
17/lip/2017

Gratulacje dla wszystkich 601 uczestników Światowego Rekordu Guinnessa pt. „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby pacjentów z implantami słuchowymi”. Szczególne podziękowania dla naszych pacjentów, którzy aktywnie uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.

 

Rekord został pobity 15 lipca 2017 r. w Kajetanach.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość odwiedzenia naszego stoiska i uzyskania informacji nt. bogatej oferty usług, w tym Szpitala Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych pacjentów, którzy chętnie nas odwiedzili i otrzymali pamiątkowe upominki dla wyjątkowo dzielnych pacjentów.


8-850x340.jpg
11/lip/2017

Szkolenie przeznaczone dla:
logopedów, psychologów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów metody SI, fizjoterapeutów, rodziców dzieci nadruchliwych czy nadwrażliwych, studentów kierunków terapeutycznych i pedagogicznych

Prowadzący:
Mgr Marcin Machowski
Psycholog, specjalizacja kliniczna, terapeuta integracji sensorycznej, współtwórca studiów podyplomowych
„Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, wykładowca na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Na co dzień współpracuje z Magdaleną Okrzasą – nauczycielem metody integracji sensorycznej, prezesem Fundacji OKNO, uczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych z zakresu integracji sensorycznej. Prowadzi również badania w ramach doktoratu dotyczące procesów integracji sensorycznej. Obecnie współtworzy nową metodę stymulacji dziecka pod kątem nauki szkolnej. Prowadzi liczne warsztaty dla Rodziców i terapeutów z zakresu neuroanatomii i fizjologii systemu nerwowego, terapii ręki, technik wyciszających, integracji odruchów, wykorzystania terapii SI w rozwoju mowy u dzieci, itp. Oprócz pracy naukowej, prowadzi zajęcia z dziećmi pod kątem integracji sensorycznej, terapii ręki oraz treningu koncentracji uwagi Play Attention Learning System. Zdobyte doświadczenie w różnych ośrodkach terapeutycznych, jak również liczne
kursy i szkolenia z zakresu neurologii, fizjologii, fizjoterapii, psychologii i neuropsychologii, stanowią mocną bazę do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.

Zarys szkolenia:

 • Przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie „statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie.
 • Czym jest podwrażliwość vs nadwrażliwość poszczególnych systemów sensorycznych u dzieci? Czym są zaburzenia modulacji sensorycznej i jak wpływają na zachowanie dziecka?
 • W jaki sposób pomóc dziecku, które nadmiernie szuka ruchu?
 • Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka mają bazowe systemy sensoryczne?
 • Czym jest dieta sensoryczna?
 • Przykłady ćwiczeń, mających na celu zmniejszenie poziomu pobudzenia u dzieci i poprawę ich koncentracji uwagi.
 • Planowanie zajęć dziecka w oparciu o możliwości jego systemu nerwowego i procesu integracji sensorycznej.Ilość uczestników ograniczona
  Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN
  Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

  Termin:
  16.09.2017 r.
  sobota, godz. 11:00-17:00 (6 godzin)
  Miejsce:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
  Rejestracja:
  tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
  Organizator:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin


5-850x340.jpg
01/lip/2017

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, terapeutów integracji sensorycznej, studentów logopedii i pedagogiki specjalnej, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitantów.

Program szkolenia:

1. Znaczenie okresu prenatalnego i rola porodu naturalnego w rozwoju układów sensorycznych.
2. Ocena stanu noworodka według wybranych skali rozwojowych.
3. Próby przesiewowe do ogólnej oceny dojrzałości OUN.
4. Rozwój i funkcje mózgu w pierwszych latach życia dziecka.
5. Zależność między rozwojem ruchowym a kształtowaniem funkcji poznawczych.
6. Znaczenie równowagi i napięcia mięśniowego w rozwoju mowy. Wybrane testy przesiewowe.
7. Stymulacja koordynacji międzypółkulowej
8. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego według najnowszej klasyfikacji i ich powiązanie z opóźnionym rozwojem mowy.
9. Wspomaganie komunikacji słowno -językowej poprzez stymulację i korekcję systemów zmysłowych – ćwiczenia w warunkach gabinetowych.
10. Znaczenie, charakterystyka i korekcja dysfunkcji oralno-twarzowych: propozycje ćwiczeń.
11. Wpływ wybranych przetrwałych odruchów niemowlęcych na psychomotoryczny rozwój dziecka. Elementy terapii.
12. Demonstracja pomocniczego sprzętu wspomagającego terapię SI oraz pomocy do korekcji dysfunkcji orofacjalnych.
13. Dyskusja.

Prowadząca szkolenie:
mgr Bożenna Odowska-Szlachcic – tyflopedagog, oligofrenopedagog, logopeda, diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych, terapeuta integracji sensorycznej.

Autorka wielu artykułów i książek dotyczących opóźnień rozwojowych i trudności szkolnych uwarunkowanych zaburzeniami cech narządu wzroku i dysfunkcjami sensomotorycznymi.
Ma duże kliniczne doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju opóźnieniami rozwojowymi. Przez dwadzieścia lat pracowała jako pedagog specjalny ,logopeda i terapeuta integracji sensorycznej w Stołecznej a następnie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Prowadziła praktyki dla Podyplomowego Studium Logopedycznego UW. Pełniła funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS ) oraz Stowarzyszenia Słoneczna Droga. Opracowała program badań przesiewowych cech narządu wzroku dla dzieci z przedszkoli i szkół w ramach profilaktyki trudności szkolnych .
Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia z zakresu integracji sensorycznej i autorski kurs doskonalący Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu IMPULS SYSTEM.

Ilość uczestników ograniczona (max. 30 osób)
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Termin:
27.10.2017 r. w godz. 8:30-15:00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
Organizatorzy:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin


6-850x340.jpg
11/lip/2017

Zapraszamy na szkolenie „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”

Prowadząca:
Marta Baj-Lieder
logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®. Autor książek: „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki – zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”.
Autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach (logopeda.pl, dzielnicarodzica.pl, egodziecka.pl,
integracjasensoryczna.info).
Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej,
Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” z siedzibą w Gdańsku i Warszawie.

Program:
1. Posiłek – doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty
2. Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię
3. Wybiórczość pokarmowa – definicja, konsekwencje
4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
5. Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków, a integracją sensoryczną
6. Trudności pokarmowe – pierwsze sygnały
7. Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensorycznomotorycznych
8. Sensoryczna awersja pokarmowa – sygnały alarmowe
9. Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
10. Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
11. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym – sygnały alarmowe
12. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym – charakterystyka
13. Diagnoza – podejście interdyscyplinarne
14. Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym – interwencja, terapia
15. Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym – interwencja, terapia
16. Charakterystyka programu STEP +, Food Chaining
17. Zasady rozszerzania diety
18. Interdyscyplinarne podejście do terapii
19. Dyskusja/Pytania

Szkolenie przeznaczone dla: logopedów, nauczycieli, terapeutów SI.

Ilość uczestników ograniczona

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 300,00 PLN

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Termin:
03.03.2018 r., (6 godz.)
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
Organizator:
Instytut Narządów Zmysłów


7-850x340.jpg
11/lip/2017

Zapraszamy na szkolenie:
„Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

Prowadząca:
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
e-mail: danuta@pluta-wojciechowska.eu
Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska jest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Doktorat obroniła w 2003 roku na podstawie rozprawy „Realizacja polskich fonemów spółgłoskowych ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia
pierwotnego i/lub wtórnego z perspektywy teorii prototypów”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i
podniebienia” w 2012 roku.
Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych
przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii.
Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

Program:
1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
2. Mity na temat dyslalii.
3. Fonem, a głoska.
4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych, a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
• Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
• Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
• Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowoeksperymentalnej.
8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
• Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu
skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
• Procedura, a metoda i strategia.
• Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
• Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
• Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
• Konstruowanie przedpola artykulacji.
• Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
• Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja
ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
• Ćwiczenia praktyczne.
• Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w przypadku
• Ćwiczenia praktyczne: terapia (sekwencja głosek, metody wywoływania głosek, rama wywoływania głosek)
w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej,
rotacyzmu, rozszczepu itd.
• Aktywizacja głoski w większej strukturze.
• Polaryzacja głoski.
• Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.
Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Ilość uczestników ograniczona

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 600,00 PLN

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Termin:
7-8.04.2018 r., (18 godz. dydaktycznych)
I dzień godz. 14:00-20:00
II dzień godz. 8:00-16:00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
Organizator:
Instytut Narządów Zmysłów


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content