Szkolenie: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy w Zachodniopomorskim CSIM

1 lipca 2017 by administartor
5-850x340.jpg

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, terapeutów integracji sensorycznej, studentów logopedii i pedagogiki specjalnej, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitantów.

Program szkolenia:

1. Znaczenie okresu prenatalnego i rola porodu naturalnego w rozwoju układów sensorycznych.
2. Ocena stanu noworodka według wybranych skali rozwojowych.
3. Próby przesiewowe do ogólnej oceny dojrzałości OUN.
4. Rozwój i funkcje mózgu w pierwszych latach życia dziecka.
5. Zależność między rozwojem ruchowym a kształtowaniem funkcji poznawczych.
6. Znaczenie równowagi i napięcia mięśniowego w rozwoju mowy. Wybrane testy przesiewowe.
7. Stymulacja koordynacji międzypółkulowej
8. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego według najnowszej klasyfikacji i ich powiązanie z opóźnionym rozwojem mowy.
9. Wspomaganie komunikacji słowno -językowej poprzez stymulację i korekcję systemów zmysłowych – ćwiczenia w warunkach gabinetowych.
10. Znaczenie, charakterystyka i korekcja dysfunkcji oralno-twarzowych: propozycje ćwiczeń.
11. Wpływ wybranych przetrwałych odruchów niemowlęcych na psychomotoryczny rozwój dziecka. Elementy terapii.
12. Demonstracja pomocniczego sprzętu wspomagającego terapię SI oraz pomocy do korekcji dysfunkcji orofacjalnych.
13. Dyskusja.

Prowadząca szkolenie:
mgr Bożenna Odowska-Szlachcic – tyflopedagog, oligofrenopedagog, logopeda, diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych, terapeuta integracji sensorycznej.

Autorka wielu artykułów i książek dotyczących opóźnień rozwojowych i trudności szkolnych uwarunkowanych zaburzeniami cech narządu wzroku i dysfunkcjami sensomotorycznymi.
Ma duże kliniczne doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju opóźnieniami rozwojowymi. Przez dwadzieścia lat pracowała jako pedagog specjalny ,logopeda i terapeuta integracji sensorycznej w Stołecznej a następnie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Prowadziła praktyki dla Podyplomowego Studium Logopedycznego UW. Pełniła funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS ) oraz Stowarzyszenia Słoneczna Droga. Opracowała program badań przesiewowych cech narządu wzroku dla dzieci z przedszkoli i szkół w ramach profilaktyki trudności szkolnych .
Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia z zakresu integracji sensorycznej i autorski kurs doskonalący Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu IMPULS SYSTEM.

Ilość uczestników ograniczona (max. 30 osób)
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Termin:
27.10.2017 r. w godz. 8:30-15:00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
Organizatorzy:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content