CIECHOCINEK_Filia_SLAJD_1-1080x540.png
22/sty/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znalazło się wśród 15 firm przyjaznych seniorom, które w ramach Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM – Ogólnopolska Karta Seniora, zapewnią wsparcie seniorom w Ciechocinku. 22 stycznia w Urzędzie Miasta w Ciechocinku zostało podpisane porozumienie, dzięki któremu Gmina Ciechocinek kontynuuje swój udział we wspomnianym programie.

Program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM jest innowacyjną polityką senioralną, która ma na celu aktywizację seniorów oraz edukację osób w wieku 60+, z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów, a także zapewnienie opieki zdrowotnej. CSIM MEDINCUS oferuje wszystkim mieszkańcom 60+, posiadającym Ciechocińską Kartę Mieszkańca, bezpłatne badania słuchu oraz opiekę protetyka, do końca 2024 roku. 


Dzień-babci-i-dziadka2024_HEADER_Obszar-roboczy-1-1200x491.jpg
19/sty/2024

Dzień Babci i Dziadka – okazja do zadbania o zdrowy słuch

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Centrum Mowy i Słuchu MEDINCUS to nie tylko czas radości i wspólnego świętowania, ale także doskonała okazja do zadbania o zdrowie słuchowe najbliższych. Regularne badania słuchu są kluczowe dla wczesnego wykrywania ewentualnych problemów, co umożliwia szybsze podjęcie skutecznych działań terapeutycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pierwszym badaniem w naszych placówkach do udziału w wydarzeniu. Bezpieczeństwo i komfort pacjentów są dla nas priorytetem, dlatego, podczas wydarzenia, doświadczeni specjaliści protetyki słuchu będą dostępni, aby udzielić konsultacji wszystkim zainteresowanym. Protetyka słuchu to dziedzina, która zajmuje się doborem, dostosowywaniem i serwisowaniem aparatów słuchowych. W trakcie konsultacji specjaliści dokładnie przeanalizują potrzeby każdego pacjenta, zalecając indywidualne rozwiązania.

Bezpłatne badanie słuchu z wykorzystaniem technologii AT i AI

Centrum Mowy i Słuchu MEDINCUS postawiło sobie za zadanie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki nad zdrowiem słuchowym. Dlatego też, podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka, zaplanowano bezpłatne badania słuchu z wykorzystaniem audiometrii tonalnej (AT) oraz audiometrii impedancyjnej (AI). Zapisz się już dziś!


 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: e-mail: kajetany@medincus.pl
tel. / fax. +48 22 463 53 22
tel. +48 666 333 222

IMG-20240115-WA0005-1200x900.jpg
15/sty/2024

W rozmowie przeprowadzonej podczas gali wręczenia nagród Wektory 2023, zorganizowanej przez Pracodawców RP, prof. Piotr H. Skarżyński, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań związanych z łączeniem świata biznesu i medycyny. Poruszył tematy różnych systemów, płatników i oczekiwań pacjentów, wyjaśnił, dlaczego “polski pacjent ma obecnie większe możliwości leczenia niż pacjent amerykański”. W wywiadzie Prof. Piotr Skarżyński odpowiedział na kluczowe pytania: co dla niego oznacza nagroda Wektora, której został laureatem? W jaki sposób ekspert i jego zespół łączą działalność medyczną z sukcesem biznesowym? Na czym polega innowacyjność metod stosowanych w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS? Dlaczego Polska ma trudności z przekształcaniem potencjału naukowego w sukces biznesowy?

Całą rozmowę można obejrzeć pod linkiem. 


phs-wektory-crop.jpg
13/sty/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński został nagrodzony statuetką Wektora 2023 podczas uroczystej, 22. edycji Gali Pracodawców RP, która odbyła się 13 stycznia 2024 r. w Warszawie. Wyróżnienie to otrzymują wybitne osobistości ze świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce.

Prof. Piotr H. Skarżyński został wyróżniony za znaczący wpływ, poparty międzynarodowym uznaniem, za rozwój globalnej medycyny oraz wyjątkowe osiągnięcia i innowacje w zarządzaniu ochroną zdrowia, a także za ogromny naukowy wkład i wpływ na kształtowanie standardów stosowanych w leczeniu i nieustanne zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań w dziedzinie chirurgii i diagnozy chorób laryngologicznych.

Odbierając tę nagrodę czuję się doceniony nie tylko jako jednostka, ale również jako przedstawiciel sektora medycznego i ochrony zdrowia. To dla mnie ogromny zaszczyt i motywacja do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia naszych pacjentów oraz rozwoju polskiej ochrony zdrowia” – powiedział podczas uroczystości prof. Piotr H. Skarżyński.

 

 


posty_fb_MEDINCUS_Rzepa-wywiad.jpg
12/sty/2024

Profesor Piotr H. Skarżyński był gościem programu „Rzecz o Biznesie”, w którym odpowiadał na pytania dotyczące usprawnienia opieki zdrowotnej w Polsce.
 
Profesor Skarżyński poruszył temat krótko i długofalowych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na aspekty medycyny pracy. Zauważył potrzebę wprowadzenia działań prewencyjnych, które uchroniłyby pracodawców przed problemami związanymi z absencją pracowników w miejscu pracy.
 
„Moim pomysłem jest wprowadzenie pewnych regularnych badań, od których wykonania uzależnione jest wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy – połączenie medycyny pracy z programami profilaktycznymi.
 
Gdybyśmy zadbali o prewencyjne badania, moglibyśmy w szybszym terminie wykryć przyczyny długotrwałych zwolnień.”
 
W dalszej części wypowiedzi, ekspert podkreślił psychologiczne skutki niedosłuch u osób w wieku powyżej 60 roku życia. Wspomniał o izolacji społecznej, rezygnacji z życia towarzyskiego i tym samym – unikaniu pracy.
 
W rozmowie z redaktorem zarządzającym dziennika „Rzeczpospolita”, Marcinem Piaseckim, profesor Skarżyński zasugerował objęcie działaniami profilaktycznymi również dzieci.
 
 

12/sty/2024

REGULAMIN AKCJI

“Dzień Babci i Dziadka 1+1″. Przyjdź z bliską osobą i sprawdźcie, jak możecie wspólnie zadbać o Wasz słuch.”

W ramach akcji, Ty i Twój towarzysz możecie skorzystać z bezpłatnych badan słuchu (AT, AI) i konsultacji protetyka słuchu.

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

 

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. badanie słuchu u pacjentów od 50 roku życia, 
2. konsultacje protetyczne, w ramach których uczestnicy omawiają z protetykiem wyniki badań słuchu,
3. zwiększanie świadomości o niedosłuchu.

3. UCZESTNICY

I. Aby wziąć udział w Akcji, na badania słuchu i konsultacje protetyczne musi zapisać się para – dwie osoby (mąż i żona; dwie koleżanki; brat i siostra etc.)
od 50 roku życia (obie), które wyraziły wolę uczestnictwa w Akcji, zaakceptowały niniejszy Regulamin, a także w przeciągu ostatnich 36 miesięcy nie były pacjentami
Organizatora i udzieliły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Akcji.
II. Akcja obejmuje bezpłatne badania słuchu AT i AI oraz konsultację protetyczną, w tym zakresie
uczestnictwo jest bezpłatne.
III. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.
IV. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn

4. ZASADY AKCJI

I. W Akcji biorą udział pierwszorazowi pacjenci (którzy nie byli pacjentami organizatora przez ostatnie
3 lata), mający ukończone co najmniej 50 lat.
II. Z bezpłatnych badań i konsultacji protetycznych w ramach Akcji nie można skorzystać w ramach już umówionej wizyty lekarskiej. Badania zlecone z wizyty lekarskiej nie będą bezpłatne.  Koniecznym jest, aby uczestnik był zapisany oddzielnie na akcję. Uczestnicy, którzy zapiszą się najpierw na badania w ramach akcji mogą umówić się na omówienie wyników do lekarza (kluczowa jest kolejność: najpierw badania i protetyk a później lekarz). 
IV. Akcja łączy się z Voucherami na konsultacje laryngologiczne. 
III. Zapisy na badania i konsultacje protetyczną są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki,
bądź telefonicznie: +48 666 333 222 od 22.01.2024 do 10.02.2024. 
IV. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
VI. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-dzien-babci-i-dziadka-11/


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content