Regulamin akcji: Dzień Babci i Dziadka 1+1

12 stycznia 2024 by Katarzyna Kocot

REGULAMIN AKCJI

“Dzień Babci i Dziadka 1+1″. Przyjdź z bliską osobą i sprawdźcie, jak możecie wspólnie zadbać o Wasz słuch.”

W ramach akcji, Ty i Twój towarzysz możecie skorzystać z bezpłatnych badan słuchu (AT, AI) i konsultacji protetyka słuchu.

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

 

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. badanie słuchu u pacjentów od 50 roku życia, 
2. konsultacje protetyczne, w ramach których uczestnicy omawiają z protetykiem wyniki badań słuchu,
3. zwiększanie świadomości o niedosłuchu.

3. UCZESTNICY

I. Aby wziąć udział w Akcji, na badania słuchu i konsultacje protetyczne musi zapisać się para – dwie osoby (mąż i żona; dwie koleżanki; brat i siostra etc.)
od 50 roku życia (obie), które wyraziły wolę uczestnictwa w Akcji, zaakceptowały niniejszy Regulamin, a także w przeciągu ostatnich 36 miesięcy nie były pacjentami
Organizatora i udzieliły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Akcji.
II. Akcja obejmuje bezpłatne badania słuchu AT i AI oraz konsultację protetyczną, w tym zakresie
uczestnictwo jest bezpłatne.
III. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.
IV. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn

4. ZASADY AKCJI

I. W Akcji biorą udział pierwszorazowi pacjenci (którzy nie byli pacjentami organizatora przez ostatnie
3 lata), mający ukończone co najmniej 50 lat.
II. Z bezpłatnych badań i konsultacji protetycznych w ramach Akcji nie można skorzystać w ramach już umówionej wizyty lekarskiej. Badania zlecone z wizyty lekarskiej nie będą bezpłatne.  Koniecznym jest, aby uczestnik był zapisany oddzielnie na akcję. Uczestnicy, którzy zapiszą się najpierw na badania w ramach akcji mogą umówić się na omówienie wyników do lekarza (kluczowa jest kolejność: najpierw badania i protetyk a później lekarz). 
IV. Akcja łączy się z Voucherami na konsultacje laryngologiczne. 
III. Zapisy na badania i konsultacje protetyczną są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki,
bądź telefonicznie: +48 666 333 222 od 22.01.2024 do 10.02.2024. 
IV. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
VI. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-dzien-babci-i-dziadka-11/

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content