Regulamin konkursu podczas Festiwalu Możliwości

12 stycznia 2024 by Katarzyna Kocot
toto-1200x1200.jpg

1. DEFINICJE

I. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396.

III. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie.

IV. Placówka objęta Konkursem – Stoisko Grupy MEDINCUS na wydarzeniu Festiwal Możliwości w Warszawie.

2. CELE

Celami konkursu są:1. promocja dbania o zdrowie osób z niedosłuchem

2. zwiększanie świadomości o niedosłuchu,

3. zachęcenie studentów do aktywnego tworzenia kampanii edukacyjnej na temat niedosłuchu

3. UCZESTNICY

I. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba mająca ukończone 18 lat, biorąca udział w Akademickich Targach Pracy 2024 w Łodzi, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, kartę konkursową i wyrazi wolę uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Na potrzeby Konkursu dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.

III. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. ZASADY KONKURSU

I. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaproponować kreatywne hasło dla kampanii społeczno-edukacyjnej umieszczonej na wielkopowierzchniowych bannerach przy wjazdach do dużych miast. Temat: WPŁYW NIEDOSŁUCHU NA ŻYCIE SENIORÓW.

II. Wypełnioną kartę konkursową uczestnik powinien przekazać członkom zespołu Grupy MEDINCUS w trakcie trwania Festiwalu Możliwości w Warszawie w godzinach od 10 do 17:30.

III. Konkurs trwa od godziny 10:00 do 18:00 w dniu 24.04.2024. 

IV. Organizator nagrodzi 4 autorów najlepszych prac.

V. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi o godzinie 17:30 na stoisku Grupy MEDINCUS.

VI. Niezgłoszenie się autora zwycięskiej pracy po odbiór nagrody w momencie wyłaniania zwycięzców, będzie skutkować wręczeniem nagrody osobie wskazanej przez Organizatora.

VII. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Konkursu, właściwe jest prawo polskie.

5. NAGRODY

I. W puli nagród są:

1x LEGO Disney 43230 Kamera Walta Disneya

1x LEGO Ideas 21345 Aparat Polaroid OneStep SX-70

1x LEGO Icons 10280 Bukiet kwiatów

1x LEGO Icons 10329 Małe roślinki

II. O tym, która nagroda będzie przypisana dla którego zwycięzcy, decyduje Organizator.

III. Jeden zwycięzca może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę (jeden zestaw LEGO).

6. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content