Welconomy 2024

29 marca 2024 by Anna Zakrzewska
welconomy-1-1200x800.jpg

CSIM MEDINCUS było partnerem Kongresu społeczno-gospodarczego XXXI Welconomy Forum in Toruń, odbywającego się w Toruniu w dniach 25-26 marca 2024. Jednym z ekspertów był prof. Piotr H. Skarżyński, który uczestniczył w sesji plenarnej „Polska, Europa i Świat – era zmian”, otwierającej Kongres, podkreślając znaczenie zmiany w podejściu do profilaktyki zdrowotnej. Zwrócił uwagę, że kluczowe jest nie tylko promowanie badań profilaktycznych w społeczeństwie, ale także zapewnienie, by były one wprowadzane w życie wraz z odpowiednią, wczesną terapią leczniczą, a nie pozostawały jedynie teoretycznymi założeniami. Sesję poprzedziła uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Profesor Piotr H. Skarżyński, uhonorowany Szmaragdem WELCONOMY w 2023 roku, wręczył nagrodę tegorocznej laureatce.
Prof. Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w 3 panelach dyskusyjnych:
Największe zagrożenia dla zdrowia publicznego w 2024 roku i innowacyjne rozwiązania w profilaktyce i leczeniu, One Health – jak zadbać o zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska? oraz Kultura pracy – od strategii do praktyki. Panel dotyczący zdrowia publicznego, przyciągnął uwagę wielu uczestników forum. W dyskusji, w której wzięli udział wybitni eksperci, między innymi pan Marek Augustyn – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, mówiono nie tylko o największych wyzwaniach zdrowotnych, ale także o innowacyjnych ścieżkach w profilaktyce i leczeniu.

Mimo ogromnego postępu w medycynie najmłodsze pokolenia mogą być pierwszymi, które doświadczą pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i skrócenia średniej długości życia – mówił prof. Piotr H. Skarżyński, uczestnik debaty One Health. – Jest wiele przyczyn tego zjawiska, ale jedną z nich jest pogarszający się stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Działania wpisujące się w koncepcję One Health i holistyczne podejście do ludzkiego zdrowia mogą sprawić, że nie spełni się ten pesymistyczny scenariusz. Musimy położyć szczególny nacisk na działania profilaktyczne – podkreślał ekspert.

Kongres WELCONOMY umożliwił uczestnictwo w bogatym programie, który obejmował szeroką gamę sesji, paneli dyskusyjnych i spotkań, mających na celu stymulację dialogu i wymianę doświadczeń w kluczowych obszarach współczesnej gospodarki i nauki.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content