Szczególna misja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od początku była związana z szansami i aspiracjami w leczeniu niedosłuchu i niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym pacjentom.

Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy rocznie wykonują ponad 2500 zabiegów oraz udzielają i przeprowadzają 150 tysięcy konsultacji i badań w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad milion pacjentów.

Wyróżnia nas

  • najwyższy standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami uszu, nosa, gardła i krtani,
  • kompleksowa oferta,
  • profesjonalizm, rzetelność, skuteczność, innowacyjność,
  • doświadczona kadra,
  • jakość i bezpieczeństwo – przykładamy szczególną uwagę do wysokiej jakości wszystkich usług oferowanych naszym pacjentom.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content