05/paź/2012

W dniach 2-4 października w Sankt Petersburgu odbył się II Rosyjski Kongres Implantów Słuchowych. W kongresie wzięli udział nie tylko specjaliści z Rosji, ale również z różnych krajów świata. Centrum Słuchu i Mowy “Medincus” reprezentowali: dr n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, który wystąpił z wykładem “10 lat doświadczenia w implantacji pacjentów z częściową głuchotą”, dr. Oksana Iznar-Bogdanova, która przedstawiła kwestie, dotyczące Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy “Medincus” oraz mgr Irina Pierzyńska, prezentująca wykład pt.: “Telemedycyna w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z całkowitą i częściową głuchotą”. Reprezentantami Światowego Centrum Słuchu byli: mgr inż. Adam Walkowiak i mgr Agnieszka Pankowska, którzy również brali czynny udział w kongresie, wygłaszając prace pt.: “Badania obiektywne – zespolony potencjał czynnościowy nerwu słuchowego i elektrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego w doborze parametrów stymulacji przez implant” i “Rehabilitacja pacjentów z częściowa głuchotą”. Dr Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w pracach okrągłego stołu pt.: “Chirurgiczne aspekty implantacji słuchowej” oraz brał czynny udział w konferencji prasowej z udziałem polityków, dziennikarzy i rodzin osób implantowanych.

22/paź/2012

Informujemy, że od dnia 29. października 2012 placówka Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS” ul. Konwiktorska 3/5 została przeniesiona do nowej lokalizacji tj.na Al. Jerozolimskie 30 (okolice Ronda Charles’a de Gaulle’a). Wszystkie wizyty, które miały się odbyć w NZOZ Centrum Słuchu i Mowy “Medincus” przy ul. Konwiktorskiej 3/5, od dnia 29. października 2012 włącznie, są realizowane w nowej lokalizacji Centrum (Al. Jerozolimskie 30). Numer telefonu pozostanie bez zmian.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content