DSC_7418a-850x340-1537777046.jpg
24/wrz/2018

Zapraszamy na bezpłatne badania słuchu, które odbędą się 4.10.2018 (czwartek) w Opolskim Centrum Słuchu i Mowy ”Medincus” .

Badania dostępne w godzinach od 14:00 do godz 18:00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: + 48 77 551 11 70

 

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Wiejska 122 B, 45-303 Opole
tel + 48 77 551 11 70, e-mail: rejestracja.opole@csim.pl
www.opole.csim.pl


lider-regionu-60-850x340-1537875198.jpg
25/wrz/2018

Prof. nadzw. dr hab n. med. Piotr H. Skarżyński odebrał nagrodę Superlidera w kategorii „zdrowie” w konkursie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”. Kapituła doceniła wkład Prof. P. H. Skarżyńskiego w krzewienie postaw prozdrowotnych oraz poprawę wykrywania schorzeń słuchu i mowy, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców regionu.


Lider Regionu to nagroda honorująca twórców sukcesów gospodarczych w różnych dziedzinach i obszarach działalności rynkowej. W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz dwunasty. Kapituła konkursu wyróżnia osoby, firmy i samorządy, które osiągnęły wysokie, ponadprzeciętne wyniki, w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Wśród laureatów znajdują się znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, wyróżniające się na lokalnym rynku. „Superlider” to najwyższe możliwe wyróżnienie przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju regionu i poprawy standardu życia jego mieszkańców. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której ogłoszono zwycięzców 12 edycji nagród gospodarczych odbyła się 21 września w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Odbierając nagrodę prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił wagę powszechnego udziału w programach profilaktycznych i badaniach przesiewowych, dzięki którym możliwe jest nie tylko wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, ale też zbieranie danych w skali populacyjnej tak potrzebnych do planowania polityki zdrowotnej nie tylko regionu ale i całego kraju. Podziękował też całemu zespołowi zaangażowanemu w program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego za zaangażowanie i wysiłek włożony w umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zaburzeń słuchu.


Honorowymi członkami kapituły konkursu byli: wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk i wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Wśród patronów honorowych Nagrody byli: Wojciech Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej, Prezydent miasta Radom – Radosław Witkowski oraz posłowie na Sejm RP – Anna Maria Białkowska, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Leszek Ruszczyk. 

Więcej informacji

 


fot-Maciej-Krüger180922_K_Y3811-850x340-1538046281.jpg
27/wrz/2018

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS nagrodzone za wkład w rozwój Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego
W dniu 22.09.2018r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Akademia z okazji 140-lecia Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i uroczyste otwarcie wystawy Towarzystwa w Muzeum Sportu i Turystyki. Podczas spotkania zostało przyznane honorowe odznaczenie za prace na rzecz rozwoju WTW dla Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Nagrodę odebrał prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Łukasz Bruski odebrał nagrodę dla Członka Komitetu Honorowego WTW oraz odznaczenie – zasłużony dla wioślarstwa.

Wystawę wspólnie otworzyli Prezes WTW Pan Bogusław Siennicki i Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Pan Tomasz Jagodziński. To niezwykle ciekawa i klimatyczna wystawa. Archiwalne kroniki i zdjęcia, stare ubiory wioślarskie i osprzęt łodzi, medale, odznaczenia, dyplomy to tylko niektóre rekwizyty związane z Warszawskim Towarzystwem Wioślarskim, które udało się zgromadzić Muzeum.

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie to najstarsza w Polsce organizacja sportowa, która w tym roku obchodzi jubileusz 140-lecia swojego istnienia. WTW istnieje i działa od 1878 r., było zakładane jeszcze podczas zaboru rosyjskiego – oficjalnie jako pierwsze uzyskało zgodę cara na legalną działalność. Jego członkami byli Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i Stefan Żeromski. Ma bardzo zacne karty historii dotyczące walki o niepodległość, o naszą tożsamość narodową. Pierwszy statut, zatwierdzony przez władze carskie, stanowił, że celem Towarzystwa ma być “zachęcanie ludności miejscowej do jazdy na łodziach wiosłowych i żaglowych jako też na statkach parowych”. Dzisiaj WTW jest znaną marką, która wychowuje kolejne pokolenia młodych sportowców. Z okazji okrągłego jubileuszu Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie zorganizowało na początku wakacji na Wiśle w Warszawie – pomiędzy mostami Łazienkowskim a Poniatowskim – międzynarodowe regaty wioślarskie „140th WTW Anniversary Rowing Regatta”, w których wzięły udział osady klubów polskich i europejskich. Partnerem wydarzenia było Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jak partner także aktywnie uczestniczyło w kolejnych edycjach Wioślarskiego Tytana Warszawy, zawodów sportowych skierowanych do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych, których organizatorem jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Podczas wszystkich edycji zawodów WTW specjaliści z CSIM MEDNICUS wykonywali bezpłatne badania słuchu. Z możliwości przesiewowych badań wykonywanych przez techników medycznych na Platformie Badań Zmysłów skorzystali nie tylko uczestnicy zawodów, ale także kibice obecni podczas rywalizacji oraz ich opiekunowie i trenerzy.

Popularność wioślarstwa rośnie zwłaszcza w Warszawie, która w ostatnich latach zwróciła się w kierunku Wisły. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie wychowuje kolejne pokolenia młodych sportowców i popularyzuje ten sport wśród młodzieży. Cieszymy się, że poprzez swój aktywny udział w tego typu wydarzeniach, nie tylko promujemy aktywność fizyczną, jako jeden z elementów profilaktyki zdrowotnej, ale także mamy swój udział w popularyzacji rozwoju sportu – powiedział Łukasz Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

fot. Maciej Krüger


DSC_1818-Copy-850x340.jpg
29/wrz/2018

Obecnie prowadzimy badanie kliniczne we wskazaniu, jakim są duże, obustronne polipy nosa ( stopień II, III lub IV).

Badanie skierowane jest do osób, u których pomimo leczenia zachowawczego (np. leczenie doustnymi lub donosowymi sterydami) i/ lub operacyjnego, problem polipów powraca i wpływa na ich codzienne funkcjonowanie. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu klinicznym i/lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z zespołem badań klinicznych.  

Więcej informacji w zakładce: BADANIA KLINICZNE

 

badania.kliniczne@csim.pl

Magdalena Kozieł +48 22 46 35 337
Kamila Renke +48 22 46 35 342

(numery telefonów nie dotyczą zapisów na wizyty oraz badania słuchu w poradniach MEDINCUS)


S1220018-850x340-1537428002.jpg
20/wrz/2018

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS inwestuje w Afryce. W stolicy Senegalu tworzy placówkę, która świadczyć będzie specjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii.

Polska medycyna podbija Afrykę. Od wielu lat jesteśmy obecni w Azji Środkowej, na Ukrainie, Białorusi, gdzie świadczymy najwyższej jakości usługi związane z leczeniem niedosłuchu. W tej chwili tworzymy coś nowego dla Afryki. Staramy się, by były to usługi świadczone przez lokalnych specjalistów z naszym wsparciem – mów prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr Skarżyński i zapowiada kolejne inwestycje – Prowadzimy rozmowy w Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Rwandzie – wyjaśnia.

Pod koniec sierpnia w Dakarze w Senegalu odbył się pierwszy telefitting, czyli zdalne dopasowanie procesora mowy przez interdyscyplinarny zespół lekarzy i inżynierów z Polski z Centrum Słuchu
i Mowy Medincus. W Dakarze konsultację prowadził audiolog z Senegalu pod opieką polskich specjalistów. Ośrodek w Dakarze zostanie włączony do pierwszej na świecie Sieci Teleaudiologii.  Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce, obecnie złożony jest z 24 stanowisk telemedycznych. Rozwój kontaktów z Senegalem i uruchomienie filii Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS było możliwe dzięki ponownemu otwarciu ambasady RP w Dakarze oraz oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polscy otolaryngolodzy podczas już wieloletniej współpracy ze specjalistami z krajów afrykańskich otrzymali propozycje przeprowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Na początku udało się zorganizować badania przesiewowe słuchu w Ghanie, Kamerunie, Maroko, Algierii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kongo, Tanzanii, Senegalu i Rwandzie.  Afrykańscy specjaliści przyjeżdżają także do Polski poznawać wiedzę, jaką oferuje polska szkoła otolaryngologii w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu. Są zainteresowani naszymi praktykami klinicznymi, chcą wzorować się na polskich doświadczeniach.

Współpraca przy terapii i rehabilitacji pacjentów z Afryki daje też możliwość zbadania chorób w tak zaawansowanym stopniu, którego w Polsce już nie ma dzięki wysokiemu poziomowi naszej medycyny. W Afryce skala problemów i wyzwania są odmienne. Często przyjmuje się, że niedosłuch jest stanem naturalnym i tak musi być. Jednak stale rosnąca świadomość, że niedosłuch można wyleczyć motywuje do niesienia pacjentom pomocy i korzystania z wiedzy i możliwości jakie oferuje współczesna medycyna i telemedycyna.

Szczególna misja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od początku była związana z szansami i aspiracjami w leczeniu niedosłuchu i niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym pacjentom. Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy rocznie wykonują ponad 2000 zabiegów oraz udzielają i przeprowadzają 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch – w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.  Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas blisko milion pacjentów.

więcej informacji:

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/senegal-potem-kamerun-wybrzeze-kosci-sloniowej-i-rwanda-polacy-chca-podbic-afryke,330482_1_0_0.html


Zaburzenia-rozwoju-mowy-5.10.2018-2-850x340-1536664184.jpg
11/wrz/2018

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

oraz

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają na bezpłatną konferencję

Zaburzenia rozwoju mowy i co dalej?

Terapia psychomotoryczna jako propozycja skutecznej pomocy w nieprawidłowościach rozwojowych i komunikacyjnych o podłożu neurologicznym.

Lekarze i terapeuci przedstawią Państwu obraz kliniczny dziecka wymagającego interwencji terapeutycznej metodą psychomotoryczną.

Termin: 5.10.2018 r., w godz.9:00-17:00

Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-001 Szczecin

Rejestracja:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się

za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń

numer formy doskonalenia: IV/11

https://www.szkolenia.zcdn.edu.pl

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content