06/cze/2017

Informujemy, że w najbliższym czasie zmianie ulegną cenniki usług realizowanych w Pomorskim i Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Wraz z dniem 01.07.2017 r. zmianie ulegnie cennik Pomorskiego CSiM MEDINCUS w Gdańsku, natomiast 01.09.2017 r. Podkarpackiego CSiM MEDINCUS w Rzeszowie,

Szczegółowe informacje wkrótce pojawią się w cennikach.


CAPD-rzeszów-zaproszenie-1-strona-wwww-media-850x340.jpg
08/wrz/2017

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
zaprasza na konferencję
„CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

Termin: 20.10.2017 r., w godz. 12:00-18:00
Miejsce: Hotel Ambasadorski (Sala Senatorska) Rynek 13,14, 35-064 Rzeszów
Organizator: Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych – wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstawania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD. W środowisku specjalistów, w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.
Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz zgłębienia tajników testów wykonywanych podczas diagnozy CAPD. Otworzy również przed uczestnikami możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznych sposobów prowadzenia terapii, także przy użyciu polimodalnej stymulacji słuchowej.
Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie CAPD, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym.

 

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in.:

 • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. SkarżyńskiDyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach
 • dr Dorota SzuberKierownik Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie
 • mgr Natalia CzajkaPedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Podczas konferencji zaplanowano również specjalistyczne warsztaty:
1. Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
2. Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
3. Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach:
• do 16 października 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjaCAPD@csim.pl

Formularz można pobrać klikając w poniższy link: Formularz_zgłoszeniowy_Konferencja_CAPD
(o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

Więcej informacji na zaproszeniu do udziału w konferencji.

• do 17 października 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości
100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział
w przerwie kawowej. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK 27 1500 1777 1217 7009 9138 0000
Z dopiskiem: Konferencja CAPD (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na ww. konto (co oznacza, że oczekując na otrzymanie faktury na instytucję, opłata powinna być przesłana z jej konta)


file1-1-850x340.jpeg
22/lut/2018

Szkolenie odbyło się w dniu 16.02.2018 r. w Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Szkolenie miało na celu zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zaburzeń i trudności w przetwarzaniu słuchowym oraz przybliżenie metody SPPS. Omówiono także systemy FM wspomagające słyszenie. W spotkaniu uczestniczyło 19 rodziców, terapeuci z naszego centrum, a także nasz gość specjalny pan Bartłomiej Szylz – przedstawiciel firmy GNP Magnusson Aparatura Medyczna, który omówił zasady działania, obsługi i rehabilitacji za pomocą urządzenia SPPS. Następnie wykład wygłosiła pani Małgorzata Ligęza-Ferenc, protetyk PCSiM, która przedstawiła systemy wspomagające słyszenie. Szkolenie odbyło się zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej. Rodzicom zostały zaprezentowane gry zamieszczone w urządzeniu SPPS, kolejne etapy rehabilitacji oraz działanie systemu FM, który wspomaga słyszenie u dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu. Po szkoleniu było wiele pytań,  nawiązała się gorąca dyskusja rodziców z prowadzącymi, wyjaśniono wątpliwości i udzielono wielu praktycznych porad. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach.


Slajd_3.png
01/mar/2018

W dn. 06.03.16 r. (wtorek) przypada Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji, w wielu naszych placówkach organizowane będą bezpłatne konsultacje i warsztaty. Szczegóły poniżej.

 • Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 6 marca 2018 r. w godz. 08:00-14:00,

bezpłatne KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację  tel. + 48 77 551 11 70, e-mail: rejestracja.opole@medincus.pl

 

 • Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 6 marca 2018 r.

BEZPŁATNE KONSULTACJE
logopedyczne
terapii Integracji Sensorycznej i Psychomotoryki
fizjoterapeutyczne – wad postawy u dzieci

a także:
bezpłatne badania przesiewowe w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
bezpłatne badania słuchu dla dzieci
wykład „Nie bój się logopedy – w kilku słowach o normach i diagnozie zaburzeń rozwoju mowy”, prowadzony przez mgr Joannę Rzepkowską – surdologopedę, terapeutę metodą Psychomotoryki, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci, których mowa nie rozwija się prawidłowo oraz pedagogów, studentów i innych osób zainteresowanych.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację (liczba miejsc ograniczona)  tel + 48 91 455 33 00, e-mail: rejestracja.szczecin@medincus.pl

 

 • Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 6 marca 2018 r. w godz. 16:00-19:00, 

bezpłatne KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Prosimy o wcześniejszą rejestrację  tel. + 48 17 852 81 51, e-mail: rejestracja.rzeszow@medincus.pl

 

 • Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 6 marca 2018 r. w godz. 14:00-18:00, 

bezpłatne KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Prosimy o wcześniejszą rejestrację,  tel. +48 48 679 18 40, e-mail: rejestracja.radom@medincus.pl


DSC_2607-Copy-850x340.jpg
25/paź/2017

Konferencja CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży odbyła się 20 października 2017 w Rzeszowie. Lekarze, logopedzi, psychologowie i nauczyciele poznawali specyfikę problemu i dzielili się doświadczeniami tak, aby więcej dzieci potrzebujących wsparcia mogło skorzystać ze specjalistycznych terapii.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) to zespół objawów,wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego. Mówiąc innymi słowami: dziecko słyszy — podstawowe badania słuchu nie wykazują problemów, lecz nie słucha — zachowuje się i funkcjonuje podobnie do dzieci z niedosłuchem. Można to porównać do sytuacji osoby znajdującej się w obcym kraju, nieznającej miejscowego języka. Taka osoba słyszy otaczające ją rozmowy, lecz nic z nich nie rozumie.

Efektem zaburzeń są poważne problemy w nauce, pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego. Kluczem do skutecznej pomocy takim dzieciom jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie dziecka na specjalistyczne badania, a w razie potrzeby terapię i rehabilitację.

Centralne Zaburzenia to problem dotykający przede wszystkim dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przesiewowe badania słuchu, które prowadziliśmy na obszarze gmin wiejskich z całej Polski wykazały, że nawet 15% dzieci może wymagać pogłębionej diagnozy i potrzebować terapii logopedycznej. Na szczęście istnieją już na rynku odpowiednie urządzenia wspomagające taką terapię, a wiodące placówki medyczne są przygotowane by pomagać potrzebującym – wyjaśnia dr hab. n med. Piotr H. Skarżyński.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów dotyczących diagnozowania i terapii CAPD oraz wzięli udział w warsztatach, podczas których poznali praktyczne aspekty pracy z uczniami, programowania terapii logopedycznej i prowadzenia testów behawioralnych i elektrofizjologicznych.

Celem naszej konferencji jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz  stworzenie przestrzeni wymiany informacji pomiędzy lekarzami, diagnostami, logopedami, nauczycielami, psychologami i innymi specjalistami w celu poprawy wzajemnej komunikacji i  poznania wspólnych potrzeb. Dzięki temu więcej potrzebujących dzieci będzie mogło zostać objęte specjalistyczną terapią – mówi dr Dorota Szuber, kierownik Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy.

Konferencja została zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” przy współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów i Towarzystwem Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Honorowego patronatu nad wydarzeniem udzielił Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Zapraszamy do lektury wywiadów z dr Dorotą Szuber (Kierownika Podkarpackiego CSiM MEDINCUS) oraz dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego (Członka Zarządu Centrum Słuchu i Mowy) poświęconych zagadnieniu centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego: http://supernowosci24.pl


168_m.jpg
01/mar/2018

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że wzrasta liczba osób z ubytkiem słuchu. Szacuje się, że dzisiaj ten problem dotyczy 360 milionów ludzi na świecie, z czego 32 miliony to dzieci. Aby podnieść świadomość na temat zaburzeń słuchu, sposobów zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promować opiekę nad uszami i słuchem na całym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła 3 marca Międzynarodowym Dniem dla Ucha i Słuchu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Usłysz przyszłość”.

Z tej okazji w naszych placówkach w Rzeszowie, Opolu i Szczecinie organizowane będą bezpłatne konsultacje i warsztaty. Szczegóły poniżej.

 • Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 2  marca 2018 r. o godz. 15.00 zaprasza dzieci na spotkanie z nauczycielami ze szkoły muzycznej YAMAHA. Na zajęciach będą prezentowane instrumenty muzyczne, ich dźwięki i barwy.

 

 • Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, dn. 8 marca 2018 r. w godz. 08:00-16:00, zaprasza na bezpłatne badania słuchu. Prosimy o wcześniejszą rejestrację  tel. + 48 77 551 11 70, e-mail: rejestracja.opole@medincus.pl
 • Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus w dn. 9 marca 2018 r. organizuje bezpłatne badania słuchu dla seniorów Domu Opieki Społecznej “Domu Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, przy ul. Kruczej 17, w Szczecinie
  (sala nr 5)Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content