CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży – konferencja organizowana przez Podkarpackie CSIM

8 września 2017 by administartor
CAPD-rzeszów-zaproszenie-1-strona-wwww-media-850x340.jpg

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
zaprasza na konferencję
„CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

Termin: 20.10.2017 r., w godz. 12:00-18:00
Miejsce: Hotel Ambasadorski (Sala Senatorska) Rynek 13,14, 35-064 Rzeszów
Organizator: Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych – wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstawania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD. W środowisku specjalistów, w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.
Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz zgłębienia tajników testów wykonywanych podczas diagnozy CAPD. Otworzy również przed uczestnikami możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznych sposobów prowadzenia terapii, także przy użyciu polimodalnej stymulacji słuchowej.
Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie CAPD, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym.

 

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in.:

  • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. SkarżyńskiDyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach
  • dr Dorota SzuberKierownik Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie
  • mgr Natalia CzajkaPedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Podczas konferencji zaplanowano również specjalistyczne warsztaty:
1. Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
2. Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
3. Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach:
• do 16 października 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjaCAPD@csim.pl

Formularz można pobrać klikając w poniższy link: Formularz_zgłoszeniowy_Konferencja_CAPD
(o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

Więcej informacji na zaproszeniu do udziału w konferencji.

• do 17 października 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości
100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział
w przerwie kawowej. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK 27 1500 1777 1217 7009 9138 0000
Z dopiskiem: Konferencja CAPD (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na ww. konto (co oznacza, że oczekując na otrzymanie faktury na instytucję, opłata powinna być przesłana z jej konta)

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content