Kraków

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest zlokalizowane na południu Krakowa przy ulicy Łużyckiej 42/44. Lokal jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych i jest dobrze skomunikowany z centrum miasta licznymi liniami autobusowymi i tramwajowymi.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • dwa gabinety lekarskie,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet protetyka słuchu,
 • pracownia audiometryczna (z kabiną ciszy),
 • pracownia badań obiektywnych słuchu (z kabiną ciszy),
 • inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • pracownia badań układu równowagi.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony unit laryngologiczny z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopią,
 • dwie kabiny ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
  • aparatura do wykonywania pomiarów REM;
 • inhalatorium do wykonywania specjalistycznych inhalacji AMSA,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy,
 • Platformę Badań Zmysłów- nowoczesny sprzęt do przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy,     
 • aparaturę do prowadzenia terapii słuchu metodą SPPS-S,
 • sprzęt do diagnostyki układu równowagi:
  • system VNG wraz z kalorymetrami powietrznym.    

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER
Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

3 kwietnia 2019

lek. Bogusław Barański

Kierownik filii, Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra

Więcej +Umów sie na wizytę
15 lipca 2019

Karolina Larendowicz-Chochół

Koordynator filii małopolskiej, terapeuta SPPS-S

Więcej +Umów sie na wizytę
3 kwietnia 2019

lek. Klaudia Katolik

Otolaryngolog, Audiolog

Więcej +Umów sie na wizytę
3 kwietnia 2019

lek. Tomasz Bryk

Więcej +Umów sie na wizytę
23 lutego 2024

dr Viktoriia Zhdaniuk

Otolaryngolog, foniatra, surdolog (audiolog), otolaryngolog dziecięcy

Więcej +Umów sie na wizytę
2 maja 2024

lek. Monika Kozok-Paździor

Otolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę
Pastuszak Andrzej, Kajetany, Medincus
3 kwietnia 2019

lek. Andrzej Pastuszak

Otorynolaryngolog

Więcej +Umów sie na wizytę
3 kwietnia 2019

mgr Daria Choma

Neurologopeda

Więcej +Umów sie na wizytę
3 kwietnia 2019

mgr Ewelina Szybowska

Logopeda, technik słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę
3 kwietnia 2019

mgr Ireneusz Szott

Protetyk słuchu

Więcej +Umów sie na wizytę
8 kwietnia 2023

mgr inż. Weronika Karcz

Protetyk słuchu, technik

Więcej +Umów sie na wizytę
13 lipca 2023

Klaudia Grieger

Technik medyczny

Więcej +Umów sie na wizytę
14 listopada 2023

Edyta Stachowicz

Pielęgniarka

Więcej +Umów sie na wizytę
15 lipca 2019

mgr Agnieszka Janczur

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
2 maja 2024

Wiktoria Stachnik

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
2 maja 2024

Lidia Śniadowska

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
22 lipca 2022

Sylwia Haniaczyk

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
18 października 2023

mgr inż. Paulina Hrywniak

Referent ds. logistycznej obsługi pacjenta

Więcej +Umów sie na wizytę
Poradnia Otolaryngologiczna

Świadczenia z zakresu otolaryngologii udzielane są przez lek. Bogusława Barańskiego. Porady wykonywane są przy użyciu unitu laryngologicznego z możliwością użycia endoskopu (videootoskopia, videolaryngoskopia, nasofiberoskopia) oraz użycia mikroskopu diagnostycznego dla oceny i terapii schorzeń uszu. W przypadku kwalifikacji do operacji, zabiegi wykonywane w Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Poradnia foniatryczna

Świadczenia z zakresu audiologii i foniatrii udzielane są przez lek. Bogusława Barańskiego. Porady wykonywane są przy użyciu unitu laryngologicznego z możliwością endoskopii (videootoskopia, videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia) oraz użycia mikroskopu diagnostycznego dla oceny i terapii schorzeń uszu. Podczas konsultacji prowadzone są: diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych, diagnostyka niedosłuchu u dzieci i dorosłych, diagnostyka szumów usznych oraz rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych. W gabinecie badań słuchu wykonane są m.in.: audiometria tonalna, tympanometria i badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, badanie otoemisji akustycznej, badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Poradnia logopedyczna

Świadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez logopedę i neurologopedę.

W ofercie Centrum znajdują się konsultacje i terapie w ramach umowy z NFZ.

Za pomocą terapii logopedycznych korygowane są różne zaburzenia m.in.: rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu, opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, dysleksja, afazja, dyzartria.

Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, zarówno z wykorzystaniem subiektywnych odczuć pacjenta, jak i obiektywnych testów, np. pomiarów REM. Pacjenci są również objęci opieką protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. W Centrum dostępne są także akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM zarówno dla osób z niedosłuchem, jak również z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani:

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Terapia SPPS-S – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S jest innowacyjną metodą pozwalającą na prowadzenie indywidualnie dopasowanej terapii
w wielu płaszczyznach jednocześnie, pozwalając tym samym na stymulowanie i angażowanie zmysłu słuchu, wzroku i dotyku. Co więcej, metoda pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej  z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Dziecko często może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także uczy się kontroli własnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych wywołujących emocje. 

Badanie ABR w domu pacjenta

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS posiada w ofercie możliwość wykonania badań ABR w domu pacjenta. Domowe warunki badania zapewniają pacjentowi komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wykonywanie badań w porze nocnej sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu u pacjentów z trudnościami w zasypianiu w obcym miejscu (zarówno zdrowych, jak i np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną).

Oferta jest również adresowana do pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, mających problem z dotarciem na badanie do placówki medycznej.

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, daje obiektywne informacje o funkcji drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu, a także pozwala na określenie progu słyszenia, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. U niemowląt i małych dzieci zaleca się je zwłaszcza, gdy wynik przesiewowego badania słuchu jest nieprawidłowy.

Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga współpracy pacjenta. Wykonywane jest za pomocą systemu Vivosonic, przez wysoko wykwalifikowany personel i w przypadku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej.

Czas trwania: ok. 1 h (w śnie/bezruchu trwa krócej).

Oprócz badania ABR możliwe jest także wykonanie innej wymaganej diagnostyki narządu słuchu np. emisji otoakustycznych (DP,TE) lub audiometrii impedancyjnej.

Przygotowanie do badania ABR:
Przed badaniem, w miejscach na głowie, gdzie później zostaną przyklejone elektrody, specjalnym gazikiem przeciera się skórę. Do ucha wprowadzane są słuchawki, przez które podawane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry połączone są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych. Reakcja na dźwięki zostaje zapisana, dając tym samym ocenę czułości słuchu. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu, w trakcie badania pacjent powinien być wyciszony i odprężony.

U dzieci przedszkolnych lub starszych można podjąć próbę wykonania ABR w trakcie czuwania, aczkolwiek jeśli dziecko jest niespokojne i porusza się, generuje wówczas artefakty mięśniowe zaburzające zapis, co istotnie może wydłużyć czas badania.

W przypadku niemowląt i małych dzieci pomiary wykonuje się podczas snu fizjologicznego, kluczowa jest więc rola rodziców w prawidłowym przygotowaniu dziecka do badania.

Do badania ABR najlepiej:

 1. Uwzględnić godziny, w których dziecko rzeczywiście zasypia w ciągu dnia /w nocy.
 2. Położyć dziecko późno spać w dniu poprzedzającym badanie.
 3. W dniu badania obudzić dziecko wcześnie i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem.
 4. Dziecko tuż przed badaniem powinno zostać nakarmione i przebrane.
Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacje kierownika filii – lek. Bogusław Barański
Cena (PLN)
Konsultacja otolaryngologiczna
330
Konsultacja audiologiczna
330
Konsultacja foniatryczna
330
Konsultacje innego specjalisty
Cena (PLN)
Konsultacja otorynolaryngologiczna prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr H. Skarżyński
550
Konsultacja otorynolaryngologiczna lek. Andrzej Pastuszak
295
Konsultacja audiologiczna/otolaryngologiczna lek. Klaudia Katolik
260
Konsultacja otolaryngologiczna lek. Tomasz Bryk
240
Konsultacja logopedyczna z diagnozą
150
Konsultacja logopedyczna bez diagnozy
130
Konsultacja psychologiczna (60 min.)
pierwsza wizyta
kolejna wizyta
.
250
200
Diagnoza psychologiczna – test inteligencji (120 min.)
350
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (60 min.)
120
Rehabilitacja surdo/neuro/logopedyczna (30 min.)
80
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Pakiet podstawowy AT+AI
165
Pakiet podstawowy AI+DPOAE/TEOAE
165
Pakiet podstawowy AT+AI+AS
245
Pakiet podstawowy AT+AS
160
Pakiet drożności trąbki słuchowej AT+AI+TDT
215
Pakiet drożności trąbki słuchowej i charakterystyka AT+AI+TDT+CHS
260
Pakiet drożności trąbki słuchowej DPOAE/TEOAE+TDT
170
Pakiet szumowy podstawowy AT+AI+DPOAE/TEOAE
255
Pakiet szumowy rozszerzony AT+AI+DPOAE/TEOAE+CHS+UCL
390
Pakiet szumowy charakterystyka AT+AI+CHS
220
Pakiet VNG + AI (z opisem)
290
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS
Audiometria tonalna (AT)
95
Audiometria impedancyjna (AI)
85
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
55
Otoemisja akustyczna (DPOAE/TEOAE)
130
Audiometria słowna (AS)
95
Charakterystyka szumu usznego (CHS)
70
Określenie progu dyskomfortu (UCL)
55
Minimal Masking Level (MML)
45
Audiometria w polu swobodnym (AWP)
70
ABR latencje
370
ABR trzask
210
ABR dzienne podstawowe (trzask + 500 Hz)
410
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
550
ABR dzienne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) + przewodnictwo kostne
880
ABR wieczorne podstawowe (trzask + 500 Hz)
510
ABR wieczorne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz)
640
ABR wieczorne rozszerzone (500 1000 2000 4000 Hz) + przewodnictwo kostne
990
ABR wyjazdowe podstawowe
820
ABR wyjazdowe rozszerzone
990
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR dzienne
90
Opłata manipulacyjna za niewykonane badanie ABR nocne
190
Zaliczka na badanie wyjazdowe (opłata za niewykonanie ABR wyjazdowe)
290
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Konsultacja protetyczna (pacjent spoza CSIM MEDINCUS i IFPS)
95
Korekta ustawień 1 sztuki aparatu słuchowego zakupionej poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
395
Korekta ustawień 2 sztuk aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS i IFPS**
790
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (po gwarancji)
50
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)
100
Przegląd techniczny aparatów słuchowych zakupionych w CSIM MEDINCUS (wyłącznie po gwarancji)***
50
Korekta ustawień/przegląd techniczny aparatu słuchowego zakupionego w IFPS
50
Obudowa do wewnątrzusznego aparatu słuchowego****
350
Telefitting – zdalne dopasowanie procesora mowy (1 ucho)
230
Telefitting – zdalne dopasowanie procesora mowy (2 uszu)
350
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)
Cena (PLN)
Cennik dla pacjentów znajdujących się pod opieką diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjną NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
PAKIET KWALIFIKACYJNY DO TERAPII SPPS-S. Krótka konsultacja lekarska + badania słuchu AT, AI, TDT + konsultacja u terapeuty. Pakiet dla dzieci powyżej 6 roku życia.
365
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego 
195
Jeden poziom (5 dni x 3 godz.)
995
Trzy poziomy
2960
Testy po zakończonej terapii
195
Test FPT
30
Test DPT
30
Test GDT
30
Test DDT ukierunkowany
30
Test DDT rozproszony
30
Test ASP
30
Test ASPN
30
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacja AMSA – 1 dawka leku
39
Pakiet AMSA – 10 dawek leku
340
Pakiet AMSA – 20 dawek leku
600
Pozostałe usługi
Cena (PLN)
Test węchu
120
Test smaku
130
Pakiet węch + smak
220
Wkładka miękka/twarda dziecko
80
Wkładka miękka/twarda dorosły
80
Wkładka uszna przeciwhałasowa lub przeciwwodna
180
Wkładki typu RIC
160
Maska aerozolowa dla dorosłych/dzieci
19
Końcówka nosowa (duża/średnia/mała)
89
Maseczka jednorazowa ochronna – dla pacjentów
bezpłatnie
Inne
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
50
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
100
Zaświadczenie lekarskie różnego typu – jedna strona
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.*****
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*****
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*****
1.95
Przesyłka kurierska
25

Aktualizacja cennika dnia 06.05.2024

** – w cenie korekty ustawień są dwie wizyty: ustawienie wstępne i korekta po 2-3 tygodniach

*** – przegląd techniczny nie obejmuje kosztów drobnych akcesoriów np. kopułek, wężyków, baterii, filtrów itd.

**** – w przypadku, gdy pacjent rezygnuje z zakupu wewnątrzusznego/ych aparatu/ów słuchowych potrącamy kwotę 350 zł brutto od każdej wykonanej sztuki aparatu

***** – opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Łużycka 42 lok. 44,
30-658 Kraków

tel. +48 12 340 99 99
tel. +48 666 333 222
email: krakow@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00-19:30
Wtorek: 8:00-19:30
Środa:  8:00-19:30
Czwartek: 8:00-19:30
Piątek: 8:00-19:30
 

Jak do nas trafić?

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla Pacjenta

Dojazd komunikacją miejską

Centrum zlokalizowane przy przystanku: Nowosądecka.

 • Tramwaje: 6, 24, 50
 • Autobusy: 107, 164, 169, 184, 204, 224, 244, 484
10 grudnia 2018

Wyprawa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy

W dn 11.05.2018 grupa małych pacjentów Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy wraz z rodzicami i terapeutami uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zespół Radomskiego CSiM MEDINCUS uczestnikiem Białej Niedzieli

Pracownicy Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 24.06.2018 r. aktywnie uczestniczyli w Białej Niedzieli zorganizowanej w Gminie Jedlnia Letnisko. Zespół wykonywał badania słuchu oraz…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Zajęcia sensoplastyki – nowa usługa w Radomskim Centrum Słuchu i…

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.   Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Spotkania z muzyką i tańcem w Radomskim CSiM MEDINCUS

W okresie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” grupa małych pacjentów i ich opiekunowie kontynuują całoroczną terapię podczas spotkań muzyczno-ruchowych. Taki rodzaj pracy…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Wakacje z Radomskim CSiM MEDINCUS

W tym roku w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUSgrupa pacjentów w wieku szkolnym kontynuuje terapię w formie zajęć grupowych. „Rymowane wakacje”- to przewodnie hasło…
Czytaj dalej +
10 grudnia 2018

Pożegnanie wakacji w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus

W Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS odbyło się spotkanie poświęcone pożegnaniu wakacji. Udział w nich wzięła liczna grupa pacjentów pozostających pod opieką Ośrodka. Mieli oni możliwość…
Czytaj dalej +
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content