img-col-1.jpg
28/paź/2010

Zorganizowana wspólnie przez Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów konferencja prasowa odbyła się w dniu 27 października 2010 r. w Warmińsko – Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS” w Olsztynie. Wśród gości uczestniczących w spotkaniu byli m.in. przedstawiciele: Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Spotkanie miało na celu przedstawienie wszystkim jego uczestnikom możliwości współczesnej medycyny w obszarze otolaryngologii a zwłaszcza audiologii i rehabilitacji związanej z problemami słuchu. Przedstawione podczas konferencji przez prof. Henryka Skarżyńskiego współczesne wyzwania, możliwości i perspektywy audiologii i otochirurgii oraz prezentacja dr Andrzeja Senderskiego obrazująca wyniki badań słuchu dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim stały się polem do dyskusji wśród zaproszonych gości. Jednocześnie, przedstawienie dokładnych wyników badań przesiewowych słuchu prowadzonych w województwie warmińsko – mazurskim w ramach programu badań przesiewowych u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw wschodniej Polski, wskazała na konieczność oraz celowość prowadzenia szerokiej edukacji zdrowotnej. Konferencja umożliwiła także przedstawienie współczesnych osiągnięć w zakresie technologii teleinformatycznych w tym powstałej w 2009 roku Ogólnopolskiej Sieci Telerehabilitacji Słuchowej (program otrzymał wsparcie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), obejmującej docelowo 20 krajowych ośrodków. W trakcie konferencji, dzięki połączeniu internetowemu z inżynierami klinicznymi z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, uczestnicy konferencji oraz zgromadzeni dziennikarze mieli możliwość obejrzenia zdalnego dopasowania implantu ślimakowego pacjenta, który rehabilitowany jest w placówce. Dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego możliwe jest uniknięcie konieczności dojazdu pacjenta do bardzo oddalonych ośrodków a tym samym odbywania długich i męczących podróży, które mogą mieć wpływ na możliwości skupienia się, efektywności prowadzonej terapii czy wiarygodnego wykonania badań.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content