Konferencja prasowa Nowoczesne metody leczenia zaburzeń słuchu.

Zorganizowana wspólnie przez Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów konferencja prasowa odbyła się w dniu 27 października 2010 r. w Warmińsko – Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS” w Olsztynie.

Wśród gości uczestniczących w spotkaniu byli m.in. przedstawiciele: Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Spotkanie miało na celu przedstawienie wszystkim jego uczestnikom możliwości współczesnej medycyny w obszarze otolaryngologii a zwłaszcza audiologii i rehabilitacji związanej z problemami słuchu. Przedstawione podczas konferencji przez prof. Henryka Skarżyńskiego współczesne wyzwania, możliwości i perspektywy audiologii i otochirurgii oraz prezentacja dr Andrzeja Senderskiego obrazująca wyniki badań słuchu dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim stały się polem do dyskusji wśród zaproszonych gości. Jednocześnie, przedstawienie dokładnych wyników badań przesiewowych słuchu prowadzonych w województwie warmińsko – mazurskim w ramach programu badań przesiewowych u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw wschodniej Polski, wskazała na konieczność oraz celowość prowadzenia szerokiej edukacji zdrowotnej. Konferencja umożliwiła także przedstawienie współczesnych osiągnięć w zakresie technologii teleinformatycznych w tym powstałej w 2009 roku Ogólnopolskiej Sieci Telerehabilitacji Słuchowej (program otrzymał wsparcie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), obejmującej docelowo 20 krajowych ośrodków.

W trakcie konferencji, dzięki połączeniu internetowemu z inżynierami klinicznymi z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, uczestnicy konferencji oraz zgromadzeni dziennikarze mieli możliwość obejrzenia zdalnego dopasowania implantu ślimakowego pacjenta, który rehabilitowany jest w placówce. Dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego możliwe jest uniknięcie konieczności dojazdu pacjenta do bardzo oddalonych ośrodków a tym samym odbywania długich i męczących podróży, które mogą mieć wpływ na możliwości skupienia się, efektywności prowadzonej terapii czy wiarygodnego wykonania badań.