9_m.jpg
01/sty/2012

Centrum Słuchu i Mowy od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, umowa o dofinansowanie numer: UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu: “Opracowanie stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej” Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2013 Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 227 200,00 zł Dofinansowanie: 1 281 375,00 zł Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej, urządzenia do prowadzenia polimodalnego treningu słuchowego. Powstałe urządzenie będzie innowacyjnym narzędziem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoim zasięgiem obejmować będzie wiele zmysłów, umożliwiając oddziaływanie w bardzo wielu grupach zaburzeń.

9_m.jpg
01/sty/2012

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II. Tytuł projektu “Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych.”   Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług medycznych Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki “MEDINCUS” na rynkach zagranicznych.   Nazwa Beneficjenta: Centrum Słuchu i Mowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość projektu: 414 567,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 200 000,00 PLN Okres realizacji: 2012 – 2013   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZOWJU REGIONALNEGO

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content