Miesiąc: Styczeń 2012

DOTACJE NA INNOWACJE

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II. Tytuł projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług Zobacz więcej ➝

Projekt badawczo-rozwojowy: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej”

Centrum Słuchu i Mowy od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, umowa o dofinansowanie numer: UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu: „Opracowanie stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej” Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2013 Wartość wydatków Zobacz więcej ➝