DOTACJE NA INNOWACJE

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II.

Tytuł projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych.”

 

Cel główny projektu:
Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług medycznych Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki „MEDINCUS” na rynkach zagranicznych.

 

Nazwa Beneficjenta: Centrum Słuchu i Mowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 414 567,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 200 000,00 PLN
Okres realizacji: 2012 – 2013

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZOWJU REGIONALNEGO