DOTACJE NA INNOWACJE

1 stycznia 2012 by administartor
9_m.jpg
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II. Tytuł projektu “Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych.”   Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług medycznych Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki “MEDINCUS” na rynkach zagranicznych.   Nazwa Beneficjenta: Centrum Słuchu i Mowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość projektu: 414 567,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 200 000,00 PLN Okres realizacji: 2012 – 2013   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZOWJU REGIONALNEGO
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content