04/mar/2019

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o w Kajetanach k. Warszawy, poszukuje kandydata na stanowisko: technik badań audiologicznych

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in.:

 • wykonywanie badań audiologicznych
 • programowanie procesorów dźwięku implantów słuchowych
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjenta
 • kompleksowa i profesjonalna obsługa Pacjentów

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego (technik elektroradiolog/ absolwent audiofonologii lub audiologii, protetyk słuchu)
 • preferowane min. roczne doświadczenie zawodowe
 • umiejętności wykonywania i interpretacji badań słuchu
 • zdolności komunikacyjnych
 • chęci i umiejętności pracy z pacjentami
 • wysokiej kultury osobistej
 • bardzo dobrej organizacji i dyscypliny pracy
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • sprawnej obsługi komputera

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie będącej liderem branży
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość udziału w kursach, konferencjach i szkoleniach (krajowych i zagranicznych)
 • Pracę w miłej i wspierającej atmosferze.
 • Rozwój, wiedzę i doświadczenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@csim.pl do 28.02.2019 r.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem  danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl

 


04/mar/2019

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o w Kajetanach k. Warszawy, poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. aparatury medycznej

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in.

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i aparatury medycznej
 • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, aparatury medycznej i pomiarowej
 • odpowiedzialność za terminowe przeglądy oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami
 • prowadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej
 • planowanie zakupów, analiza i opiniowanie wniosków o zakupy sprzętu i aparatury medycznej
 • przeprowadzanie analiz opłacalności napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz opiniowanie kosztorysów napraw
 • przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych sprzętu i aparatury medycznej przy przetargach i zapytaniach ofertowych na zakup i usługi serwisowe
 • opiniowanie stanu technicznego sprzętu i aparatury medycznej (odpowiedzialność za terminowe wycofywanie z eksploatacj i niesprawnej aparatury medycznej)
 • przygotowywanie zestawień dla NFZ
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi sprzętu i aparatury medycznej, w tym uczestniczenie w szkoleniach dotyczących nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej;

 

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w ochronie zdrowia;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, zmysł techniczny;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się dokumentacją techniczną aparatury medycznej
 • prawo jazdy kategorii B
 • odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, zdolność szybkiego uczenia się, odporność na stres

 

Oferujemy :

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń, poprzez udział w szkoleniach
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Rozwój, wiedzę i doświadczenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@csim.pl do 28.02.2019 r.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem  danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl

 


04/mar/2019

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o w Kajetanach k. Warszawy, poszukuje kandydata na stanowisko:  Specjalisty do zespołu naukowego z obszaru otolaryngologii, audiologii, telemedycyny, badań przesiewowych i inżynierii biomedycznej.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in.:

 • Prowadzenie działalności badawczej polegającej na rozwiązywaniu problemów naukowych podejmowanych w ramach zespołu, głównie dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego, obszaru B+R i innowacyjności
 • Zaangażowanie w prace związane z realizacją badań ilościowych i jakościowych (tworzenie kwestionariuszy, ofert i zapytań ofertowych, wniosków o dofinansowanie, opisów metodologii, podsumowań wyników analiz itp.)
 • Przygotowywanie opracowań, raportów i publikacji z badań i analiz
 • Upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym
 • Współpraca naukowa w zespole badawczym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk medycznych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i ewaluacyjnych
 • zdolność do inicjowania i realizacji badań w obszarze będącym przedmiotem zainteresowania naukowego zespołu (sektor nauki i szkolnictwa wyższego, B+R, innowacyjność)
 • umiejętność tworzenia opracowań, raportów i publikacji z przeprowadzonych badań i analiz
 • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@csim.pl do 28.02.2019 r.

Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem  danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl

 

 

 


04/mar/2019

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS poszukuje technika badań medycznych – audiometrysty .

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało wykonywanie badań:

 • audiometrii słownej,
 • audiometrii tonalnej,
 • audiometrii impendacyjnej,
 • otoemisji akustycznej,
 • i innych.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie będącej liderem branży,
 • pracę w zespole profesjonalistów,
 • możliwość udziału w kursach, konferencjach i szkoleniach (krajowych i zagranicznych),
 • bogaty zestaw szkoleń (w tym produktowych),
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wsparcie ze strony zespołu w sytuacjach problemowych.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@csim.pl 

Prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

          Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem  danych osobowych jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 7., zaś pełna treść klauzuli informacyjnej została zamieszczona pod adresem: csim.pl


Plakat-Dotacje2-1-2-1024x409.jpg
04/mar/2019

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych. Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej, wykorzystującej promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 935 650 PLN

Dofinansowanie: 453 414,63 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.02.2018 do 31.12.2019

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprzez wzrost wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji solarnej o mocy 45,47 kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 139,88 kWp.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


DSC_1227-850x340-1551776528.jpg
05/mar/2019

Z okazji Światowego Dnia Słuchu, w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Biszkeku (Kirgistan) w dniu 4 marca 2019 r. zorganizowano Dni Otwarte, poświęcone problemom ze słuchem.

W trakcie połączenia videokonferencyjnego z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach, pacjentów konsultowali: dr Tetiana Golubok (laryngolog), Agnieszka Pankowska (surdologopeda) i Adam Walkowiak (inżynier kliniczny). Gościem specjalnym Medincusa był Janusz Krzywoszyński, generalny konsul honorowy Republiki Kirgiskiej w Polsce.

Filię odwiedziło tego dnia ponad 100 osób, a oprócz konsultacji medycznych przygotowano również atrakcje dla małych pacjentów.

Dni Otwarte Medincusa w Biszkeku zainteresowały również lokalne media, o leczeniu chorób laryngologicznych opowiadały m.in. dr Bakyt Kermalieva (kierowniczka placówki) i Gaukhar Karabaeva (surdologopeda). Z tej okazji przygotowane zostały także niespodzianki dla najmłodszych pacjentów (w tym konkursy i prezenty).

W ramach kontynuacji obchodów Światowego Dnia Słuchu w Biszkeku, w dniu 6 marca 2019 r. pracownicy filii wezmą udział w Koncercie dla dzieci z CI, gdzie wystąpią z życzeniami z okazji dnia słuchu oraz przekażą dzieciom z CI prezenty.


DSC_1425-850x340-1552643453.jpg
11/mar/2019

Jak co roku, drużyna Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, z kapitanem Łukaszem Bruskim – Prezesem Zarządu na czele, wzięła udział w kolejnej, piątej już edycji zawodów sportowych WTW Rowing Elite.

Zawody organizowane przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, odbyły się w dniu 10. marca 2019 r. w lokalu SEN przy ul. Wioślarskiej 6.

Załoga MEDINCUS w składzie: Łukasz Bruski, Sylwia Kocerka, Artur Sakowski, Jakub Kocerka zajęła drugie miejsce, zaraz po drużynie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, na 16 startujących ekip! Są więc powody do radości.

Zawody jak co roku, mają pierwiastek charytatywny. Tym razem, do specjalnej puszki, zbierane były pieniądze, które w formie prezentów zostaną przekazane dla podopiecznych Domu Dziecka im. Janusza Korczaka.

Cieszymy się, że po raz kolejny, poprzez swój aktywny udział w wydarzeniu sportowym także o charakterze charytatywnym promujemy aktywność fizyczną jako jeden z elementów profilaktyki zdrowotnej. Mamy tym samym także swój udział w popularyzacji rozwoju sportu i integracji w wymiarze amatorskim wśród pracowników firmy.

Więcej na www.wtw.waw.pl

 


www-grafika-MCM-2-e1568110080595.jpg
13/mar/2019

W dniach 18 i 19 marca (poniedziałek i wtorek) mieszkańcy Torunia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań słuchu. Mobilne Centrum Słuchu stanie przy hotelu Copernicus (Bulwar Filadelfijski 11), w godzinach:

 • 10.00-17.00 w dniu 18.03.2019 r.
 • 10.00-14.30 w dniu 19.03.2019 r.

Badania przeprowadzane będą w związku ze współpracą Światowego Centrum Słuchu, Centrum Słuchu i Mowy Medincus z organizatorami kongresu gospodarczego Welconomy w Toruniu.

Akcja skierowana jest do wszystkich – zarówno mieszkańców województwa, jak i turystów odwiedzających Toruń. Organizatorzy zapraszają również dzieci od 7. roku życia.

Badania są nieinwazyjne i bezbolesne – trwają zaledwie kilka minut. Mobilne Centrum Słuchu to „gabinet lekarski na kółkach”. Specjalistyczny samochód wyposażony jest w gabinet otolaryngologiczny i kabinę do przesiewowych badań słuchu.

Oprócz wykonanych na miejscu badań, będzie można skorzystać z porady lekarzy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Ciechocinku.

******************

Słuch jest podstawą komunikacji we współczesnym społeczeństwie, więc należy go sprawdzać w każdym wieku. Wyniki dotychczas prowadzonych badań wskazują, że ok 16-19% dzieci w Polsce może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mogą utrudniać prawidłowy rozwój mowy oraz rozwój społeczny.
Problemy ze słuchem to również poważny problem u osób starszych. Szacuje się, że blisko trzy czwarte 70-latków cierpi na zaburzenia słuchu. Szacuje się, że liczba osób dorosłych żyjących z jakąś formą ubytku słuchu podwoi się do 2060 r.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content