Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych

4 marca 2019 by administartor
Plakat-Dotacje2-1-2-1024x409.jpg

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych. Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej, wykorzystującej promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 935 650 PLN

Dofinansowanie: 453 414,63 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.02.2018 do 31.12.2019

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprzez wzrost wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji solarnej o mocy 45,47 kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 139,88 kWp.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content