pic-team-3.jpg
05/kw./2011

Otwarcie kolejnej, siódmej już placówki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS”, odbyło się w dniu 4 kwietnia 2011 r. w siedzibie Centrum przy ul. Wiejskiej 122 B w Opolu.

W uroczystości wzięli udział gospodarze Centrum oraz zaproszeni goście, w tym między innymi: reprezentanci władz lokalnych, w tym urzędu miasta Opola, przedstawiciele oświaty, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii.

Tradycyjnego przecięcia wstęgi, symbolizującej otwarcie placówki dokonali: prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii, dr n. med. Renata Cudejko – Kierownik Opolskiego Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS” oraz mgr inż. Łukasz Bruski – Dyrektor NZOZ Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS”. Otwarcie placówki, funkcjonującej od końca 2010 r., stało się polem do prezentacji Centrum w lokalnej przestrzeni województwa opolskiego.

Zgodnie z programem uroczystości, dr n. med. Renata Cudejko omówiła dotychczasową działalność NZOZ-u oraz zaprezentowała możliwości i potencjał, jaki dla pacjentów województwa opolskiego stwarza otwarcie, w samym jego sercu, tak specjalistycznej placówki. Nieodzowną częścią spotkania była prezentacja prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego, poświęcona możliwościom współczesnej medycyny w obszarze otolaryngologii, a zwłaszcza audiologii i foniatrii, a także rehabilitacji związanej z problemami słuchu.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z nowocześnie wyposażonymi gabinetami placówki, wyposażonymi m. in. w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny z videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem i videostroboskopem. Uczestnicy otwarcia mieli także okazję do konsultacji lekarskiej z obecnymi podczas otwarcia specjalistami, na co dzień pracującymi w Centrum. Podczas spotkania, w celu prezentacji możliwości bezpośredniej telekonsultacji za pomocą łącza internetowego ze specjalistami ze współpracujących ośrodków, dokonano połączenia z inżynierami klinicznymi z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W pełni zaprezentowano centrum, dając tym samym obraz możliwości kompleksowej opieki, jaka oferowana jest pacjentom: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po rehabilitację.

Uroczystość była poprzedzona konferencją zorganizowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu pt. “Nowoczesne metody wykrywania diagnozowania i terapii stosowane w audiologii i foniatrii.”


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content