13_m-1.jpg
21/lis/2011

“Dziecko z wadą słuchu w szkole” pod takim hasłem 19.11.2011 roku w Warmińsko – Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy w Olsztynie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Warmińsko- Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.   Szkolenie miało wyjątkowy charakter, a to za sprawą wykorzystania wysokiej jakości sprzętu do telerehabilitacji (m.in. systemu PolyCom), który umożliwił przeprowadzenie wykładu. Zaproszonym wykładowcą była mgr Agnieszka Pankowska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Po wykładzie, odbyła się dyskusja, podczas której omówione zostały przypadki dzieci z niedosłuchami z jakimi spotykają się nauczyciele w swoich placówkach. Zaproszeni goście dowiedzili się jak wygląda praca z dzieckiem niesłyszacym bądź słabosłyszącym, jakie dokumenty rodzice niesłyszącego ucznia powinni przedstawić w szkole oraz w jaki sposób powinna wyglądać współpraca nauczyciela z rodzicem dziecka niesłyszącego. Po zakończonym wykładzie i dyskusji pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Słuchu i Mowy w Olsztynie zaprosili uczestników spotkania na “spacer” po placówce. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z pracą w każdym z gabinetów oraz zobaczyć, jakim sprzętem oraz innymi pomocami, dysponuje placówka. W kazdym z gabinetów, na zaproszonych gości, czekał specjalista: mgr Urszula Gasperowicz – psycholog, surdologopeda – mgr Olga Gwóźdź oraz Aleksandra Strusewicz – audioprotetyk i technik badań słuchu. Duże zainteresowanie wzbudził nowoczesny gabinet lekarski, wyposażony w sprzęt wysokiej technologii.   W listopadzie – Warmińsko – Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS” uczestniczyło także w innych, ważnych wydarzeniach. Ze względu na wzajemną współpracę zespół Centrum Słuchu i Mowy z Olsztyna, został zaproszony na obchody jubileuszu 40-lecia Specjalnego Ośrodka- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszacych im. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie. Dnia 18.11.2011 w Urzędzie Wojewódzkim delegacja WMCSiM na ręce Pani Dyrektor Krystyny Wyrzykowskiej wręczyła kwiaty. Na spotkaniu tym, oprócz “przyjaciół” szkoły byli również Prezydent Miasta Olsztyna, Przedstawiciele Kuratorium, uczniowie i nauczyciele.   Kolejny raz Warmińsko- Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy wyszło do olsztyńskich przedszkolaków. Kontynuując działania związane z promocją zdrowia w Olsztynie, dnia11.10.2011 odbyły się badania słuchu w grupie 5/6 latków.Przy współpracy z przedszkolem Art School rodzice dowiedzieli się jak ważna jest profilaktyka. Badania wykonała Aleksandra Strusewicz.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content