Projekt badawczo-rozwojowy: “Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej”

1 stycznia 2012 by administartor
9_m.jpg
Centrum Słuchu i Mowy od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, umowa o dofinansowanie numer: UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu: “Opracowanie stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej” Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2013 Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 227 200,00 zł Dofinansowanie: 1 281 375,00 zł Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej, urządzenia do prowadzenia polimodalnego treningu słuchowego. Powstałe urządzenie będzie innowacyjnym narzędziem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoim zasięgiem obejmować będzie wiele zmysłów, umożliwiając oddziaływanie w bardzo wielu grupach zaburzeń.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content