CSIM MEDINCUS inwestuje w Afryce

20 września 2018 by administartor
S1220018-850x340-1537428002.jpg

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS inwestuje w Afryce. W stolicy Senegalu tworzy placówkę, która świadczyć będzie specjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii.

Polska medycyna podbija Afrykę. Od wielu lat jesteśmy obecni w Azji Środkowej, na Ukrainie, Białorusi, gdzie świadczymy najwyższej jakości usługi związane z leczeniem niedosłuchu. W tej chwili tworzymy coś nowego dla Afryki. Staramy się, by były to usługi świadczone przez lokalnych specjalistów z naszym wsparciem – mów prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr Skarżyński i zapowiada kolejne inwestycje – Prowadzimy rozmowy w Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Rwandzie – wyjaśnia.

Pod koniec sierpnia w Dakarze w Senegalu odbył się pierwszy telefitting, czyli zdalne dopasowanie procesora mowy przez interdyscyplinarny zespół lekarzy i inżynierów z Polski z Centrum Słuchu
i Mowy Medincus. W Dakarze konsultację prowadził audiolog z Senegalu pod opieką polskich specjalistów. Ośrodek w Dakarze zostanie włączony do pierwszej na świecie Sieci Teleaudiologii.  Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce, obecnie złożony jest z 24 stanowisk telemedycznych. Rozwój kontaktów z Senegalem i uruchomienie filii Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS było możliwe dzięki ponownemu otwarciu ambasady RP w Dakarze oraz oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polscy otolaryngolodzy podczas już wieloletniej współpracy ze specjalistami z krajów afrykańskich otrzymali propozycje przeprowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Na początku udało się zorganizować badania przesiewowe słuchu w Ghanie, Kamerunie, Maroko, Algierii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kongo, Tanzanii, Senegalu i Rwandzie.  Afrykańscy specjaliści przyjeżdżają także do Polski poznawać wiedzę, jaką oferuje polska szkoła otolaryngologii w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu. Są zainteresowani naszymi praktykami klinicznymi, chcą wzorować się na polskich doświadczeniach.

Współpraca przy terapii i rehabilitacji pacjentów z Afryki daje też możliwość zbadania chorób w tak zaawansowanym stopniu, którego w Polsce już nie ma dzięki wysokiemu poziomowi naszej medycyny. W Afryce skala problemów i wyzwania są odmienne. Często przyjmuje się, że niedosłuch jest stanem naturalnym i tak musi być. Jednak stale rosnąca świadomość, że niedosłuch można wyleczyć motywuje do niesienia pacjentom pomocy i korzystania z wiedzy i możliwości jakie oferuje współczesna medycyna i telemedycyna.

Szczególna misja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od początku była związana z szansami i aspiracjami w leczeniu niedosłuchu i niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym pacjentom. Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy rocznie wykonują ponad 2000 zabiegów oraz udzielają i przeprowadzają 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch – w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.  Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas blisko milion pacjentów.

więcej informacji:

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/senegal-potem-kamerun-wybrzeze-kosci-sloniowej-i-rwanda-polacy-chca-podbic-afryke,330482_1_0_0.html

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content